Kent Jonasen

Direktor Leadership Pipeline Institute

Kent Jonasen, je direktor Leadership Pipeline Institute, kjer poleg razvoja programa specialistov izvaja vodstvene treninge za izvršne direktorje. Pred ustanovitvijo Leadership Pipeline Institute je bil namestnik izvršnega HR direktorja v skupini v A. P. Moller – Maersk, kjer je bil odgovoren za razvoj talentov, razvoj vodij in sistem nagrajevanja izvršne ravni vodenja. Odgovoren je bil tudi za vzpostavitev sistema razvoja vodij, skozi katerega je vplival na razvoj več kot 10.000 vodij v več kot 100 državah. Sistem je imel izredne rezultate, saj je imel kar 90% uspešnost na področju prepoznavanja talentov in sistema nasledstev. Pred Maerskom je izkušnje razviijal z delom v finančni industriji.

Razvoj strokovnjakov: pot do zmage v vojni za talente

Kent Jonasen bo v svojem osrednjem govoru poudaril ključen pomen tako razvoja strokovnjakov kot vodij v organizacijah. Medtem ko je razvoj vodij tradicionalno deležen pozornosti, je razvoj strokovnjakov pogosto zanemarjen. Predstavil bo arhitekturo razvoja strokovnjakov, v kateri sta opredeljena tako mere uspešnosti kot tudi standardi za posamezne vloge in delovna mesta strokovanjakov. S predstavljeno arhitekturo v organizaciji zagotovimo doslednost, vzpostavimo enotne procese razvoja strokovnjakov ter zagotovimo podatke za odločanje. Tako zagotovimo, da bodo strokovnjaki v organizacijih deležni enake pozornosti in poklicnih možnosti kot vodje.