Katja Dolinar

Vodja oddelka Ljudje in kultura, Cosylab

Katja Dolinar, vodja oddelka Ljudje in kultura v podjetju Cosylabu je po izobrazbi univerzitetna diplomirana kadrovska menedžerka. Svoje 15-letne delovne izkušnje je pridobila v korporativnih kadrovskih funkcijah znotraj regijskih in globalnih organizacij, kjer se je poleg vodenja HRM področja osredotočala predvsem na področja pridobivanja talentov ter razvoja in upravljanja delovne uspešnosti zaposlenih. Pred prihodom v Cosylab je delovala v okviru organizacij Heads Adriatic, Danfoss Trata, Iskraemeco in Studio Moderna.

Razvoj strokovnjakov: pot do zmage v vojni za talente

Kent Jonasen bo v svojem osrednjem govoru poudaril ključen pomen tako razvoja strokovnjakov kot vodij v organizacijah. Medtem ko je razvoj vodij tradicionalno deležen pozornosti, je razvoj strokovnjakov pogosto zanemarjen. Predstavil bo arhitekturo razvoja strokovnjakov, v kateri sta opredeljena tako mere uspešnosti kot tudi standardi za posamezne vloge in delovna mesta strokovanjakov. S predstavljeno arhitekturo v organizaciji zagotovimo doslednost, vzpostavimo enotne procese razvoja strokovnjakov ter zagotovimo podatke za odločanje. Tako zagotovimo, da bodo strokovnjaki v organizacijih deležni enake pozornosti in poklicnih možnosti kot vodje.