Ktarina_Primozic_Ramoves_HR&M_konferenca_2021

Katarina Primožič Ramoveš

Vodja zmagovalnega HR&M projekta leta 2020 “Talent Lab”, NIL

Poslanstvo Katarine Primožič Ramoveš pri NIL d.o.o., visokem tehnološkem podjetju, ki razvija najzahtevnejše inovativne trajnostne in varne rešitve za svoje stranke, je, da kot članica vodstvenega tima, ki je odgovoren za področje ljudi in kulturo, čim bolj podpre vsakega posameznika in celoten kolektiv. Zaveda se, da so ljudje, kultura in odnosi ključni gradniki vsake organizacije. Ima več kot bogate delovne izkušnje na vodilnih kadrovskih mestih v zasebnih in javnih organizacijah. V NIL in na nivoju skupine CONSCIA je iniciator in obenem sponzor trajnostne poslovne strategije podjetja, ki jo je podjetje implementiralo konec leta 2019. V tem okviru je generator številnih programov z in za zaposlene; med njimi tudi TALENT LAB-a, ki je zmagovalni HR&M projekt leta 2020.

Je tudi soustanoviteljica slovenske podružnice Toastmasters, neprofitne izobraževalne organizacije, ki prek svetovne mreže čez 140.000 klubov v več kot 130 državah uči javnega nastopanja, komunikacije in vodstvenih veščin.

HR&M pogovor: Izkustvo mogočega

Govorili bomo o postavljanju smelih HR ciljev, izzivih uvajanja HR&M projektov in HR priložnosti v prihodnosti. V pogovoru bosta sodelovali Katarina Primožič Ramoveš, NIL, vodja zmagovalnega projekta “Talent Lab” v kategoriji malih in srednjih podjetij, in Mateja Panjan, Danfoss, vodja zmagovalnega projekta “Talent Cloud” v kategoriji velikih podjetij. Pogovor bo vodil Peter Ribarič, odgovorni urednik revije HR&M.