HRM projekt leta

Predstavite najboljše HRM prakse 2020! Pokažite Sloveniji svojo moč, motivacijo in navdih za spremembe.

Z razpisom HRM projekt raziskujemo, odkrivamo in nagrajujemo dobre in učinkovite prakse ravnanja z ljudmi pri delu. Organizacije in podjetja vabimo, da širši javnosti podelite svoje inovativne pristope pri ravnanju z ljudmi pri delu in se postavite na zemljevid uglednih delodajalcev.

HRM projekt vsako leto išče odgovore na naslednja vprašanja:

– kako v vaši organizaciji spodbujate ljudi k večji učinkovitosti;
– kako skrbite za njihovo zavzetost, motivacijo, zadovoljstvo, dobro počutje in zdravje;
– kako skrbite za njihov osebni in profesionalni razvoj?

HRM projekte ocenjujemo s pomočjo 7 ocenjevalnih meril:

– Izvirnost (ocena stopnje izvirnosti in inovativnosti projekta glede na prakso na kadrovskem področju);
– aktualnost (kako projekt sovpada s časom in hitrimi spremembami v poslovnem okolju);
– strokovnost (kakšna je stopnja strokovnosti projekta);
– učinki v praksi (kakšne rezultate in učinke prinaša praksa za vašo organizacijo, štejejo tako kratkoročni kot dolgoročni učinki);
– okoljska in družbena odgovornost (kako projekt /praksa prispeva k širši družbeni in okoljski odgovornosti);
– vključenost in sodelovanje najvišjega vodstva (ocenjevali bomo, kako se je najvišje vodstvo vključilo in sodelovalo v projektu);
– podpora najvišjega vodstva (ocenjevali bomo, kakšne vrste podpore je imel projekt s strani najvišjega vodstva, pri čemer štejejo tako materialne kot nematerialne oblike podpore).

Kategorije

Nagradili bomo 3 zmagovalne projekte, in sicer po vsakega iz ene od naslednjih kategorij:

– mala in srednja podjetja,
– velika podjetja,
– javni in neprofitni sektor.

Vsi sodelujoči na razpisu prejmejo:

– PDF značko Proud to be part of HRM projekt leta
– predstavitev projekta na HRM portalu
– promocijo projekta na družabnih omrežjih (Facebook in LinkedIn).

TOP finalisti prejmejo:
– 1 x brezplačno udeležbo na HR&M konferenci

Zmagovalni projekti prejmejo:
– priznanje podjetju,
– PDF priznanja za ekipo, vključeno v projekt,
– predstavitev v reviji in na portalu HR&M ter v ostalih medijih.

Več informacij: jasmina@planetgv.si

ROK ZA PRIJAVO PROJEKTA JE 6. NOVEMBER

Kontakt

Več informacij: jasmina@planetgv.si.

Dosedanji nagrajenci