Ilijana Šuligoj Javornik

Direktorica kadrovskega področja RLS Merilna tehnika

Ilijana je HR strokovnjakinja z bogatimi delovnimi izkušnjami v visokotehnološkem mednarodnem podjetju. Je samoiniciativna in k rešitvam usmerjen strokovnjakinja in direktorica kadrovskega področja v RLS Merilna tehnika. Družba RLS Merilna tehnika je že vrsto leto prepoznana kot ena najboljših zaposlovalk v državi. V družbi je odgovorna za razvijanje in vodenje HR procesov in podporo vsem procesom v podjetju v tranziciji iz srednje velikega v veliko podjetje, s fokusom na ohranjanje in razvoj inovativne in vključujoče organizacijske kulture.

Moč trajnostnega odnosa s sodelavci

Ali lahko podjetje skozi tranzicijo iz malega v srednje in veliko podjetje ohrani bistvo start up kulture kljub veliki spremembi infrastrukture, ki jo prinašata velika in hitra rast? Na kakšen način nam uspeva ohranjati visoko zavzetost in nizko stopnjo fluktuacije? Kako obvladujemo nihanja, ki jih povzročajo večje spremembe in obenem nenehno razvijamo prijetno in zdravo delovno okolje? Z vami bom delila naše izkušnje, napake, na katerih smo se učili in prakse, ki nam pomagajo, da uspešno obvladujemo izzive in ohranjamo mesto med najboljšimi zaposlovalci. Vnaprej lahko povem, da enostavnega in univerzalnega recepta ni. A eno je vedno in brez izjeme pomembno, to je odnos do sodelavcev.