Borut Bolčina

Ustanovitelj in generalni direktor TeamPoolz

Borut Bolčina sledi izjemnemu pregovoru: “Z učenjem boš poučeval, s poučevanjem se boš učil.” Mentoriranje ljudi in sajenje dobrih praks agilnosti in postavljanja merljivih ciljev v organizacijah je postalo dobršen del njegovega življenja. Nasmeh na obrazih ljudi za uspešno realizirane produkte, izboljšane procese in pametno izvedene strategije je zanj neprecenljiv!
Z navdušenjem vodi in načrtuje izvedbo novodobne digitalne rešitve, Agile Tools, ki prinaša svežo izkušnjo na področju upravljanja ciljev po OKR metodologiji (cilji in ključni rezultati). Zagovarja idejo “ekipa-na-prvem-mestu” in ponuja operativne rešitve za kreiranje in izvrševanje strateških in taktičnih ciljev na vseh nivojih organizacije.

Sledilec ali soustvarjalec? Vprašanje odločitve!

Podjetja se morajo ves čas prilagajati spremembam trga in poslovnega okolja. Evropski zeleni dogovor je podjetja v avtomobilski industriji soočil z največjo zahtevo po preobrazbi v zadnjih 100 letih. Pred industrijo je obvezen prehod na brezogljično mobilnost. Kako se spopasti s takimi izzivi in vključiti vse sodelavce? Ključno je poznavanje trendov, ki vplivajo na bodoče poslovanje podjetja. Odločitve, ki temu sledijo, vplivajo na vse vidike poslovanja – od razvojnih projektov do investicij, od uvajanja novih tehnologij do iskanja novih znanj in izgradnje novih kompetenc. S tem pa tudi do strategije na področju zaposlovanja in razvoja kadrov.