Alenka Fic Mikolič

Direktorica kadrovske službe in splošnih zadev, Mikrocop d.o.o.

Alenka Fic Mikolič v Mikrocopu skrbi za skladnost poslovanja, upravljanje ljudi ter povezuje
računovodstvo, finance, kontroling in HR z ostalimi ključnimi področji v podjetju za doseganje
skupnih ciljev. Odgovorna je za digitalizacijo poslovanja Mikrocopa, od uvajanja novih
tehnologij do spreminjanja kulture poslovanja ob hkratnem zagotavljanju skladnosti.