• Fleksibilne oblike dela

 • Trajnostnost

 • Umetna inteligenca

 • Večgeneracijsko delovno okolje

 • Digitalna transformacija

 • Trajnost

 • Operativna odličnost

 • Moč podatkov

 • Sodobno vodenje

 • Mreženje

 • Osebna rast

 • Učenje iz napak

 • Motivacija in navdih za poslovno in osebno rast

 • Forum informacijske varnosti in varstva osebnih podatkov 2024

 • Fleksibilne oblike dela

 • Trajnostnost

 • Umetna inteligenca

 • Večgeneracijsko delovno okolje

 • 2016

  Milestone 1

 • 2017

  Milestone 2

  2017

 • 2018

  Milestone 3

HR&M festival bo na več vzporednih odrih ponudil številna aktualna predavanja (50+ govorcev), delavnice in razprave o aktualnih kadrovskih in poslovnih temah:

UI na delovnem mestu & UI delovna mesta: Vsi smo v pričakovanju, kakšen bo vpliv umetne inteligence (UI) na HR in kako lahko UI preoblikuje načine, na katere organizacije pristopajo k zaposlovanju, usposabljanju, ocenjevanju uspešnosti in drugim ključnim HR procesom. Raziskovali bomo, kako lahko HR zgrabi priložnost, da izkoristi napredne tehnologije za izboljšanje delovnega okolja in izkušnje zaposlenih, hkrati pa skrbno razmisli o izzivih, ki jih UI prinaša - tudi na področji UI delovnih mest, ki jih morda danes sploh še ne poznamo.

Trajnost: Raziskovali bomo, kako lahko HR in vodstvo skupaj oblikujeta trajnostne prakse, ki ne le izpolnjujejo okoljske in socialne standarde, temveč tudi povečujejo dolgoročno vrednost za zainteresirane strani. Obravnavali bomo primere, kako integrirati trajnostne cilje v vsakdanje operacije in razvijati kulture, ki spodbujajo inovacije v korist planeta in družbe.

Kompetence prihodnosti: S hitrim tehnološkim napredkom se podjetja osredotočajo na stalno učenje in razvoj veščin. Ta trend poudarja usposabljanje na vseh ravneh, od osnovnih do naprednih tehničnih veščin, in vključevanje učenja neposredno v delovne procese. Odkrivali bomo, kako podjetja lahko vključijo nenehno učenje v svoje delovne procese in kako lahko različne ravni zaposlenih prispevajo k tehnološkemu napredku podjetja.

Medgeneracijska delovna okolja: Raziskali bomo, kako različne generacije lahko skupaj tvorijo produktivno in harmonično delovno okolje. Obravnavali bomo strategije za izboljšanje medgeneracijskega sodelovanja, poudarili pomen prilagodljivosti in izgradnje vključujoče kulture. Poseben poudarek bo na prepoznavanju vrednosti starejše delovne sile, vključno z vračanjem upokojencev na delovna mesta in podaljševanjem delovne dobe.

Zavzetost, razvoj in zadržanje zaposlenih: Raziskovali bomo, kako lahko naložbe v kulturo in izkušnje zaposlenih povečajo konkurenčno prednost podjetij pri zadrževanju, zaposlovanju in privabljanju novih zaposlenih. Poudarek je na razumevanju, kako se to odraža v odločitvah vodstva podjetij in HR vodij.

Hibridno delovno okolje: Raziskovali bomo, kako lahko organizacije najbolje izkoristijo hibridne modele dela, da izboljšajo produktivnost, zadržijo talente in spodbudijo sodelovanje. Predstavili bomo najnovejše prakse in tehnologije, ki podpirajo učinkovito hibridno delo, ter kako se lahko organizacije prilagodijo spreminjajočim se pričakovanjem zaposlenih.

Vključenost, raznolikost, enakost (ESG-S1): Močne in sodelovalne ekipe so bolj učinkovite in vodijo do boljših rezultatov. A v negotovih časih razlike med zaposlenimi postajajo večje in bolj opazne, zato je ohranjanje harmonije v delovnem okolju poseben izziv. Raziskovali bomo, kako lahko podjetja učinkoviteje vlagajo v politike in prakse, ki spodbujajo raznolikost in enakopravnost, ter kako obravnavati pristranskost v procesih za ustvarjanje bolj vključujočega delovnega okolja.

Agilno vodenje v nestabilnih časih: Raziskovali bomo, kako lahko voditelji z uporabo podatkov in analize ljudi - na primer preko sistemov za prepoznavanje ali periodičnih anket - utemeljijo poslovne odločitve. Izziv je razviti strategije za uporabo teh podatkov za izboljšanje delovnega okolja in praks HR.

Agilno vodenje v nestabilnih časih: Raziskovali bomo, kako lahko voditelji z uporabo podatkov in analize ljudi - na primer preko sistemov za prepoznavanje ali periodičnih anket - utemeljijo poslovne odločitve. Izziv je razviti strategije za uporabo teh podatkov za izboljšanje delovnega okolja in praks HR.

Digitalna transformacija in vodenje sprememb: Razpravljali bomo o tem, kako HR in vodstvene ekipe lahko usmerjajo in podpirajo svoje organizacije skozi digitalno transformacijo, vključno z usposabljanjem zaposlenih, upravljanjem sprememb in vodenjem inovacij. Poudarili bomo pomen proaktivnega pristopa in kako lahko podatkovna analitika izboljša odločitve v procesu transformacije.

Umetna inteligenca kot orodje strateškega voditeljstva: Obravnavali bomo, kako lahko voditelji uporabljajo umetno inteligenco za podporo strateškim odločitvam, izboljšanje operativne učinkovitosti in ustvarjanje prilagojenih zaposlenih izkušenj. Raziskali bomo primere iz prakse, kjer UI pomaga vodjem pri napovedovanju trendov, sprejemanju bolj informiranih odločitev in personalizaciji interakcij s sodelavci.

Razvoj vodstvenih talentov za prihodnost dela: Razpravljali bomo o strategijah za identifikacijo, razvoj in ohranjanje visokopotencialnih posameznikov v vaši organizaciji, vključno s pomenom mentorstva, coachinga in trajnega učenja.

Vloga empatije v strateškem voditeljstvu: Raziskovali bomo, kako lahko voditelji uporabijo empatijo kot ključno orodje za izboljšanje delovnega okolja, povečanje zavzetosti zaposlenih in krepitev organizacijske kulture.

Podatkovna analitika: Ta tema bo osvetlila, kako lahko organizacije izkoristijo podatkovno analitiko za izboljšanje HR praks in podporo strateškim poslovnim odločitvam - od obravnave izzivov pri zbiranju in analiziranju podatkov do praktičnih primerov uporabe podatkov za napovedovanje trendov in vedenja zaposlenih.

Program 2024 v pripravi...

 • 9:30

  Sprejem in registracija

 • 10:30

  NORDIJSKA HOJA IN DOBRE PRAKSE: KORAK PROTI MOGOČEMU

  Povežimo se z nordijsko hojo

  Prikaži več

  Osrčje Julijskih Alp, kjer bo potekala konferenca, ponuja številne priložnosti za gibanje v naravi. Ker je nordijska hoja odlična aktivnost, še posebej za tiste, ki čez teden veliko sedimo, smo izbrali kombinacijo slikovite narave in koristne aktivnosti, ki preprečuje poškodbe in zmanjša negativne učinke sedečega dela. Ta naravna in varna telesna aktivnost nam bo omogočila ne le uživanje v čudoviti naravi, ampak tudi prebujanje telesa in uma. Vadba nordijske hoje prinaša številne pozitivne učinke, vključno z izboljšano vzdržljivostjo, krepitev dihalnega in srčno-žilnega sistema ter ugoden vpliv na sklepe in telesno držo.

  Aktivnost nordijske hoje bo vodila izkušena ekipa vaditeljev iz GiBit, ki vam bodo pomagali izkoristiti vse prednosti nordijske hoje. Skupaj bomo napolnili pljuča s svežim zrakom ter se polni sveže energije pripravili na strokovni del konference. Po zaključeni nordijski hoji nas čaka še en neizogiben del pristnega doživetja Bohinja - okušanje bohinjskih dobrot.

  Za nordijske palice bo poskrbela ekipa GiBit, vi potrebujete le udobna športna oblačila in primerno športno obutev.

 • 10:30

  Vzporedna delavnica

  Izkušnja zaposlenega kot (iz)vir novega HR pomena

  Aleš Štempihar in Andrej Guštin, IIBA Slovenija
  Več o predavanju

  V pregledu virov odpornosti organizacije bomo izpostavili izkušnjo zaposlenega (Employee eXperience) ter oboje povezali s ključnimi kadrovskimi izzivi, kot so: zavzetost zaposlenih, vojna za talente, poslanstvo zaposlenega, fluktuacija kadrov, delovna mesta prihodnosti. Dodali bomo še ugotovitve najnovejše Gallup raziskave »State of the Global Workplace: 2023 Report« in za konec skupaj z udeleženci določili tri največje kadrovske izzive ter definirali predloge rešitev zanje.

  Opis predavatelja: Aleš se z digitalnimi poslovnimi preobrazbami ukvarja od leta 2015 (Digital dan za Petrol vodje) in ima tudi tri mednarodne certifikate. Pri oblikovanju digitalnih strategij (20+) poudarja pomen izkušnje zaposlenega (EX) in organizacijske kulture za poslovanje v digitalni ekonomiji. Apelira na vodstva podjetij, da je potrebno dati zaposlenim in kadrovskim službam nov pomen. Andrej , kot svetovalec in zunanji sodelavec je že od leta 2000 aktivno udeležen na projektih prenove poslovnih procesov kot strokovni svetovalec s področja poslovne analize in upravljanja poslovnih procesov. Strokovno delo usmerja predvsem v reševanje problemov pri optimizaciji in avtomatizaciji poslovnih procesov ter v analizo in razvoj izdelkov, programskih rešitev ali novih storitev. Na dosedanji poslovni poti je predaval na več kot 100 seminarjih in konferencah v Sloveniji in v tujini, redno pa sodeluje tudi kot zunanji sodelavec z Univerzo v Ljubljani in Univerzo na Primorskem.

 • 12:30

  Vzporedna delavnica

  Kakšne so današnje generacije mladih na trgu dela?

  Vesna Miloševič Zupančič, strokovna vodja e-Študentskega Servisa in Carmen Zajc, vodja posredovanja dela na e-Študentskem Servisu
  Več o predavanju

  Na delavnici bomo odgovorili na ključna vprašanja, se soočate kadrovski strokovnjaki in delodajalci pri privabljanju mladih v svoje organizacije in delu z njimi. Razpravljali bomo o posebnostih današnje generacije mladih, njihovih pričakovanjih na delovnem mestu ter ugotovitvah najnovejših raziskav. Osredotočili se bomo tudi na strategije za vzpodbujanje zanimanja mladih, da se vključijo ravno v vašo organizacijo.

  Opis predavatelja: Vesna je magistrica managementa in zaključuje doktorat iz organizacijsko-kadrovskih študij. 18 let se ukvarja z mladimi, trgom dela, študentskim delom in kompetencami. Zaposlena je kot strokovna vodja e-Študentskega Servisa, piše članke in sodeluje na konferencah in predavanjih doma in v tujini. Carmen je specialistka managementa. Zaposlena je kot vodja posredovanja dela na e-Študentskem Servisu. Dnevno dela z mladimi in delodajalci, vodi procese mediacije ter področje dohodnine pri študentskem delu. Svojo kariero je začela v javnem sektorju (ZRSZ, FURS).

 • 13:00

  Odmor

 • 13:15

  OD IZZIVA DO USPEHA: NEGOVANJE ODPORNOSTI

  Pozdravni nagovor

  HR&M konferenco 2023 bo otvoril Peter Ribarič, odgovorni urednik HR&M revije in direktor Planet GV
 • 13:20

  Keynote

  Od izziva do uspeha: negovanje odpornosti

  Margareta Sailer, soavtorica knjige Culture UP in ustanoviteljica podjetja Mondayquares
  Več o predavanju

  Margareta Sailer je soavtorica knjige Culture UP in ustanoviteljica podjetja Mondaysquares. Na HR&M konferenci bo spregovorila o odpornosti v osebnem in na kariernem področju življenja. Rezistenca je ena ključnih sposobnosti, s katero se ne rodimo, ampak jo razvijamo skozi življenje. Ni le ključnega pomena za posameznika, ampak tudi za podjetje, saj na ta način ohranja svojo konkurenčnost.

  V preteklosti je Margareta sodelovala s številnimi podjetji, ki so za svojo rast in delovanje potrebovali odpornost. Na ta način so se njihove ideje lahko razvijale, kljub vsem izzivom na poti.

  Organizacije, ki so rezistentne in pripravljene na obvladovanje tveganj, so na dobri poti, da preživijo tudi gospodarsko krizo in si zagotovijo prednost pred svojo konkurenco.

  Margareta bo z vami delila svoje znanje in vas spodbudila k razvoju večji odpornosti.

  Organizacije, ki se postavijo v položaj vzdržljivosti s sposobnostjo obvladovanja tveganj in omogočanjem svojim ekipam, da to storijo prav tako, so najbolje postavljene za preživetje gospodarskega upočasnjevanja, premagovanje izzivov ali premagovanje konkurence. Zdaj bolj kot kdarkoli prej, moramo vsi biti vzdržljivi.

  Margareta (Meggy) bo z vami delila svoje znanje in vas spodbudila, da začnete svojo pot k čim večji rezistenci.

 • 14:05

  Avtonomija zaposlenih za dvig uspešnosti in odpornosti

  Nina Pozderec, psihologinja in facilitatorka, Switch to Eleven
  Več o predavanju

  Kako lahko organizacije zagotovijo prilagodljivost in preživijo v spreminjajočem se poslovnem okolju?

  Ena izmed rešitev je transformacija v self-managed organizacijo, kjer hierarhijo počasi zamenjamo za mrežo med seboj prepletenih multidisciplinarnih timov, ki so konstantno v stiku s strankami. Ekipe so avtonomne - člani sami izbirajo nove člane, vsaka ekipa ima lasten P&L s popolnoma transparentnimi finančnimi podatki. Na ta način lahko izboljšamo učinkovitost, pretok informacij, zmanjšamo število sestankov in na splošno povečamo organizacijsko odpornost.

  Z avtonomijo timov se organizacije hitreje prilagajajo spremembam, saj odločitve lahko hitro sprejemajo na ravni timov ali pa celo posameznikov. Tako okolje spodbuja napake, povratne informacije, hitro učenje in posledično učinkovito reševanje izzivov.

  Na predavanju bodo  predstavljeni dejanski primeri self-managed podjetij in njihovih (hitrih) odzivov na trg in spremembe.

 • 14:35

  Okrogla miza

  HR je gonilna sila digitalne poslovne preobrazbe

  Sodelujoče: Alenka Fic Mikolič, Tamara Kušar in Aleksandra Kocjan, kadrovska služba, Mikrocop d.o.o. in HR ekipa 2023, pogovor vodi Nataša Centa.
  Več o predavanju

  Podjetje Mikrocop je v svojem 46 letnem obstoju preživelo dve veliki transformaciji in to tako uspešno, da je bila njihova kadrovska ekipa letos nagrajena z naslovom HR ekipa leta 2023 na SME trgu. Oglejte si predavanje, kjer bo Nataša Centa, strokovnjakinja za digitalizacijo kadrovskih procesov pozvala nagrajene kadrovice, da predstavijo svoje izkušnje pri razvoju kompetenčnega modela, vzoren model izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, njihovo vlogo v procesu digitalne transformacije HR procesov in širši vpliv na poslovno preobrazbo.
  Pogovarjale se bodo tudi o razvoju blagovne znamke delodajalca v povezavi z organizacijsko kulturo in upravljanjem zavzetosti. Prisluhnite usklajeni HR ekipi in njihovim izkušnjam!

 • 15:00

  Odmor

 • 15:30

  HR&M PROJEKT LETA

  Okrogla miza

  Trajnost, digitalizacija in odpornost so sestavine uspešnih organizacij

  Sodelujoči: Nina Pozderec, Kent Jonasen, Alenka Fic Mikolič; vodi Peter Ribarič
  Več o predavanju

  V pripravi...

 • 16:00

  Spoznajmo prakse finalistov izbora HR&M projekt leta

 • 17:45

  Odmor

 • 18:45

  RAZGLASITEV ZMAGOVALCEV IZBORA HR&M PROJEKT LETA IN VEČERNO DRUŽENJE

  Razglasitev zmagovalcev izbora HR&M projekt leta

 • 19:15

  Skupna večerja

 • 20:30

  Disco Bowling večer

 • 7:00

  Aktivno v nov dan

 • 9:00

  RAZVOJ STROKOVNJAKOV: POT DO ZMAGE V VOJNI ZA TALENTE

  Keynote

  Razvoj strokovnjakov: pot do zmage v vojni za talente

  Kent Jonasen, direktor, Leadership Pipeline Institute
  Prikaži več

  Kent Jonasen bo v svojem osrednjem govoru poudaril ključen pomen tako razvoja strokovnjakov kot vodij v organizacijah. Medtem ko je razvoj vodij tradicionalno deležen pozornosti, je razvoj strokovnjakov pogosto zanemarjen. Predstavil bo arhitekturo razvoja strokovnjakov, v kateri sta opredeljena tako mere uspešnosti kot tudi standardi za posamezne vloge in delovna mesta strokovanjakov. S predstavljeno arhitekturo v organizaciji zagotovimo doslednost, vzpostavimo enotne procese razvoja strokovnjakov ter zagotovimo podatke za odločanje. Tako zagotovimo, da bodo strokovnjaki v organizacijih deležni enake pozornosti in poklicnih možnosti kot vodje.

 • 10:00

  Sistematičen karierni razvoj strokovnjakov

  Katja Dolinar, vodja oddelka Ljudje in kultura, Cosylab
  Prikaži več

  Opis predavanja je v pripravi...

 • 10:20

  Moč trajnostnega odnosa s sodelavci

  Ilijana Šuligoj Javornik, RLS Merilna tehnika
  Prikaži več

  Ali lahko podjetje skozi tranzicijo iz malega v srednje in veliko podjetje ohrani bistvo start up kulture kljub veliki spremembi infrastrukture, ki jo prinašata velika in hitra rast? Na kakšen način nam uspeva ohranjati visoko zavzetost in nizko stopnjo fluktuacije? Kako obvladujemo nihanja, ki jih povzročajo večje spremembe in obenem nenehno razvijamo prijetno in zdravo delovno okolje? Z vami bom delila naše izkušnje, napake, na katerih smo se učili in prakse, ki nam pomagajo, da uspešno obvladujemo izzive in ohranjamo mesto med najboljšimi zaposlovalci. Vnaprej lahko povem, da enostavnega in univerzalnega recepta ni. A eno je vedno in brez izjeme pomembno, to je odnos do sodelavcev.

 • 10:40

  Kreiranje novih načinov dela: inovacije in dvig izkušnje zaposlenih

  Mateja Panjan, vodja Ljudje in kultura v Danfoss Digital Services in kreatorka novih načinov dela
  Prikaži več

  Opis predavanja je v pripravi...

 • 11:00

  Soočimo metodologijo z odličnimi praksami

  Vodi: Kent Jonasen, sodelujejo Katja Dolinar, Ilijana Šuligoj Javornik in Mateja Panjan
  Prikaži več

  Opis pogovora je v pripravi...

 • 11:30

  Odmor

 • 12.00

  REVOLUCIJA V HR: UMETNA INTELIGENCA NA DELOVNEM MESTU

  Revolucija v HR: Umetna inteligenca na delovnih mestih

  Marko Perme, soustanovitelj in direktor, Agilcon
  Prikaži več

  V svojem nastopu se bo Marko posvetil zelo aktualni temi - osupljivemu tehnološkemu preboju na področju generativne umetne inteligence v zadnjem letu in vpliv na prihodnost dela. Predstavil bo izsledke najnovejših raziskav in napovedi, ki se nanašajo na dolgoročne vplive umetne inteligence na delo in področje upravljanja s človeškimi viri (HR). Opozoril bo na ključne priložnosti, ki jih ta tehnologija ponuja družbi, podjetjem, kadrovikom, vodjem in zaposlenim, hkrati pa tudi na pasti, na katere moramo biti vsi pozorni.

  V drugem delu predavanja se bomo osredotočili na konkretne koristi, ki jih umetna inteligenca kadrovikom prinaša že danes ali v bližnji prihodnosti. Marko bo predstavil, kako bo oz. je videti priprava poročil, avtomatizacija zamudnih rutinskih nalog, izboljšanje izkušnje kandidatov v zaposlitvenem postopku in podpora zaposlenim pri njihovem osebnem in strokovnem razvoju v dobi umetne inteligence. Obenem bo poudaril pomembnost odgovorne uporabe tehnologij umetne inteligence in izpostavil ključna vprašanja, kot so spoštovanje zasebnosti zaposlenih, nepristranskost algoritmov in etičnost uporabe tovrstnih tehnologij.

 • 12:30

  Vodenje v svetu umetne inteligence

  Darko Butina, Partner, DG180
  Prikaži več

  Predavanje je usmerjeno na vlogo izvršnih direktorjev v novem svetu umetne inteligence. V prihajajočem AI-omogočenem svetu je ključno, da se voditelji in njihova podjetja ustrezno pripravijo na uspeh. Darko verjame, da bo srednji management postopoma izginil in da se je treba soočiti z novimi priložnostmi. Službe prihodnosti za pisarniške delavce bodo postale službe, ki so osredotočene na razvijanje odnosov s strankami in partnerji. Hkrati pa opozarja, da bodo podjetja, ki danes ne prilagodijo svoje strategije AI-realnosti prihodnosti, postala nepomembna. Predstavil bo prihodnjo vlogo ter naloge managerjev in podobo organizacije, ki je zasnovana na umetni inteligenci. Poleg tega bo predstavil tudi Compleximplicity pristop k strategiji podjetij, ki organizacijam omogoča prilagoditev novemu AI-svetu.

 • 13:00

  Umetna inteligenca v HR

  Vodi Marko Perme, sodelujoči: Jernej Česen, glavni direktor in senior VP za distribucijo, poslovno inteligenco in finance, Outfit7 in Mateja Geržina, izvršna direktorica za ravnanje z zaposlenimi v Zavarovalnici Triglav, d.d.; Larisa Grizilo, glavna direktorica za področje človeških virov in komunikacij, Slovenija in Srbija, Skupina A1

  Umetna inteligenca v industriji programske opreme

  Jernej Česen, glavni direktor in senior VP za distribucijo, poslovno inteligenco in finance, Outfit7

  Umetna inteligenca v financah in zavarovalništvu

  Mateja Geržina, izvršna direktorica za ravnanje z zaposlenimi v Zavarovalnici Triglav, d.d.

  Umetna inteligenca v telekomunikacijah

  Larisa Grizilo, glavna direktorica za področje človeških virov in komunikacij, Slovenija in Srbija, Skupina A1
 • 14:00

  Refleksija izkustva mogočega

  Peter Ribarič
 • 14:10

  Kosilo

 • 15:00

  Zaključek konference

Letošnji moderator

David Urankar

David Urankar je televizijski voditelj, ki ga lahko spremljate v oddaji Dobro jutro, Slovenija in v avtomobilski oddaji Avtomobilnost na nacionalni televiziji. V slovenski knjigi rekordov je zapisan kot prvi voznik boba v državni reprezentanci, s katero je 5 sezon nastopal v evropskem in ameriškem pokalu. Mednarodno je prepoznaven tudi po številnih reklamnih kampanjah, med njimi so Adidas, Mercedes-Benz, Vaseline, Jaguar … in tudi najnovejša za Philips, ki jo trenutno lahko ujamete na vaših malih ekranih ter na Instagramu …