Matija Knapič

PRAVNIK – INFORMACIJSKA VARNOST, PETROL

Matija Knapič je univerzitetni diplomirani pravnik s pravniškim državnim izpitom. Ima bogate izkušnjami iz vrhunske odvetniške pisarne, dela na sodišču in v neodvisnem regulatornem organu, zdaj opravlja pravno svetovanje v vodilni slovenski, mednarodni gospodarski družbi. Specializiran je za pravo informacijske tehnologije, pravo informacijske varnosti, pravo intelektualne lastnine in konkurenčno pravo. Vsakodnevno se srečuje tudi s številnimi drugimi pravnimi področji, kar mu omogoča celovit pristop k reševanju pravnih izzivov.