Magdalena Fabčič

Poslovna coachinja, facilitatorka in svetovalka za izzive srednjih let

Magdalena Fabčič je izkušena svetovalka za izzive srednjih let, ki pomaga posameznicam in organizacijam ohranjati polno angažiranost ter zmanjšati vpliv stresa in hormonskih težav na uspešnost in odnose na delovnem mestu ter na kvaliteto življenja.
Je univ. dipl. biologinja, coach po ACTP in poslovni coach, facilitatorka (DFS) ter mednarodno certificirana WIC (Workplace Inclusion Champion).
Svoje lastne izkušnje povezuje z izsledki moderne znanosti ter tradicionalnimi znanji. Predava in vodi delavnice ter nudi podporo skozi individualni in skupinski coaching. V delovnih organizacijah vodi delavnice za povečanje odpornosti na stres, programe podpore zaposlenim ženskam na prehodu v zrela leta, izobraževanja managementa in ozaveščanja vseh zaposlenih o preprečevanju ekonomskih ter širše družbenih posledic menopavznih težav.