dr. Živa Veingerl Čič

izredna profesorica na DOBA Fakulteti

dr. Živa Veingerl Čič je izredna profesorica na DOBA Fakulteti, kjer je nosilka predmetov s področja kadrovskega managementa, razvoja zaposlenih in organizacijske psihologije. Ima več kot dvajset let izkušenj v poslovnem sektorju, ki jih uspešno vključuje v pedagoški proces. Aktivno sodeluje v mednarodnih in nacionalnih projektih, kjer se posveča izboljšanju praks v kadrovskem managementu. Navdihuje jo predanost posameznikovemu dobremu počutju in razvoju. Je sooblikovalka nove študijske smeri Trajnostni kadrovski management na DOBA Fakulteti.