dr. Vesna Miloševič Zupančič

Strokovna direktorica, e-Študentski Servis

Dr. Vesna Miloševič Zupanči je po izobrazbi doktorica znanosti iz področja organizacijsko-kadrovskih študij (FDV Univerza v Ljubljani). Za seboj ima 19-let poslovnih izkušenj s področja mladih, trga dela, zaposlovanja mladih, študentskega dela in kompetenc. V tem času je postala vodilna strokovnjakinja na teh področjih. Zadnjih 14 let dela na e-Študentskem Servisu, največjem posredniku študentskih del v državi, kjer je sprva delovala kot strokovnjakinja za mlade in trg dela, trenutno pa opravlja funkcijo strokovne direktorice. Pred tem je pridobivala izkušnje v nacionalnih in mednarodnih mladinskih ter študentskih organizacijah. Kot gostja je moderirala in sodelovala na različnih mednarodnih dogodkih, kot so konference in okrogle mize OECD, ILO, EP, UN, kjer je bila osredotočena predvsem na tematiko zaposlovanja mladih. Prav tako je avtorica strokovnih člankov s tega področja.