dr. Sonja Robnik

Doktorica sociologije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Sonja Robnik je doktorica sociologije, ki se vso svojo kariero ukvarja z različnimi vidiki kakovosti delovnih okolij. Še posebej jo zanimajo stres, trpinčenje ter vse vrste nadlegovanj na delovnem mestu. Verjame v preventivo, zato kot trenerka pozitivne psihologije in značajskih vrlin z znanji sodelovalnega usmerjanja pomaga pri gradnji ter krepitvi kakovostnih medosebnih odnosov ter zagotavljanju varnega in zdravju prijaznega delovnega okolja.

Je (so)avtorica znanstvenih in strokovnih člankov ter raziskav na teme nasilja na delovnem mestu, usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja ter različnih psihosocialnih tveganj za varnost in zdravje pri delu. O teh temah tudi predava in vodi delavnice.