Dr. Morphis Tsalikidis

Ustanovitelj, svetovalec, trener in govorec, Morphis Consulting

Dr. Morphis Tsalikidis je mednarodno izkušen strokovnjak za operativno odličnost z izvedenimi programi in projekti v Latinski Ameriki, Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Dr. Morphis ima pomembne izkušnje z uvedbo programov nenehnega izboljševanja, poenostavitvijo procesov in izvajanjem usposabljanj, medtem ko je hkrati mentoriral poslovne vodje in višje vodstvene delavce. Skozi leta je sodeloval s podjetji z različnimi stopnjami zrelosti operativne odličnosti, z namenom okrepiti dobičkonosnost, povečati zadovoljstvo strank in vplivati na organizacijsko kulturo. Dr. Morphis ima doktorat iz znanosti o upravljanju, pri čemer se njegovo raziskovanje osredotoča na učinke uvajanja Lean Six Sigma na organizacijsko učenje in ustvarjanje znanja.