Danijela Krpič

DIREKTORICA JZ OBČINE GRAD – VULKANIJA

Danijela Krpič je direktorica Zavoda za turizem in kulturo Občine Grad, ki upravlja kulturne znamenitosti v občini Grad in skrbi za razvoj turizma. Zavod upravlja z Doživljajskim parkom Vulkanija s ciljem vsem obiskovalcem na čim bolj doživet način predstaviti naš vulkan in ostale znamenitosti, jih promovirati, se povezovati in spodbujati turizem na Goričkem.