Aleš Štempihar

DIREKTOR ASKIT D.O.O., TEAM LEADER PRI DIGITAL42, PODPREDSEDNIK IIBA SLOVENIJA

Aleš Štempihar vseskozi poudarja človeške vidike digitalne transformacije in preko povezovanja izkušnje kupca (Customer eXperience), izkušnje zaposlenega (Employee eXperience) in organizacijske kulture zagotavlja organizacijam več vrednosti.

V zadnjem obdobju se še posebej posveča inovativnim pristopom dviga zavzetosti zaposlenih s pomočjo izkušnje zaposlenega (Ex), ki jih je kot vodilni avtor strnil v knjižici »Izkušnja zaposlenega - vodič na poti izboljšanja zavzetosti zaposlenih«.

Aleš tako že vse od leta 2015 prenaša vodstvom organizacij in vodjem poslovnih funkcij sporočilo o novem pomenu in vrednosti zaposlenih in kadrovskega oddelka v pogojih sodobnega poslovanja.