Tomaž Koren

Vodja ekipe za CRM in BI, Business Solutions

Tomaž Koren je vodja CRM in BI ekipe na Business Solutions, zadolžene za razvoj in implementacijo rešitev namenjene odnosom s strankami in analitiko. V svojem 15 letnem delu z uvajanjem poslovnih aplikacij je skozi različne vloge, ki vključujejo razvoj, poslovno analitiko in svetovanje nabral veliko izkušenj pri razvoju, podatkovnih analizah in integracijah tako pri vzdrževanju obstoječih rešitev, kot tudi pri integracijah novih rešitev v sodobna informacijska okolja.

GARBAGE IN <> GARBAGE OUT

Torek – september 22. | 14:30

Ustrezna priprava podatkov je ključni predpogoj uspeha uvedbe poslovne analitike, kot seveda tudi drugih poslovno informacijskih rešitev (ERP, CRM, DWH…), tako z vidika uporabe, kot tudi z vidika »zaupanja« v aplikacijo. Priprava podatkov je časovno zahtevna in hkrati ključna faza podatkovne analize in priprave integracij med sistemi. Če ji ne posvetimo zadosti časa, se običajno razvije sindrom “garbage in, garbage out”. Na konkretnih primerih bomo pokazali, kako nam pri obdelavi podatkov lahko sodobna orodja omogočajo prepoznavo duplikatov, napačnih vnosov, anomalij… ter se tako izognemo »garbage out« učinku, kar nam močno olajša delo pri vzdrževanju kvalitete podatkov, ter tako poveča zaupanje v podatke in posledično v aplikacije, ki le-te uporabljajo.