DOPOLDANSKI PROGRAM

 • 8.00

  Sprejem in registracija

 • 8.30

  Otvoritev konference

 • 8.35

  S podatki do novih poslovnih modelov

  dr. Boštjan Kaluža
 • 9.20

  Kako z analitiko izboljšujejo igro najboljši tenisači na svetu?

  dr. Miha Mlakar
  Prikaži več

  Na primeru vrhunskega tenisa pokažemo, kako s pomočjo uporabe napredne analitike izboljšamo uspešnost tenisačev. Pri tem so pristopi enaki kot v poslovnem svetu. Primer bo predstavil bivši profesionalni teniški igralec, sedanji selektor slovenske teniške reprezentance, ki se je kot podatkovni analitik prebil v samo svetovno špico vrhunskega tenisa.

 • 10.00

  Okrogla miza – Mi imamo že vse

  Prikaži več

  Če že imamo vse, a smo potem najboljši?” Pa smo res najboljši v vsem? Niti organizacija niti posamezniki se ne smemo zadovoljiti s trenutnim stanjem, saj vsak zastoj lahko še prehitro povzroči, da organizacija “zaspi” in posledično propade (npr. Nokia, Kodak, …). Organizacije se morajo zato stalno prilagajati in razvijati, razvoj pa se ne meri samo v tržnem deležu ali dobičku, temveč v vseh poslovnih vidikih, tudi v zadovoljstvu zaposlenih, strank in ostalih deležnikov.

 • 10.35

  Odmor za druženje

 • 10.50

  Dinamično postavljanje cen

  Damjan Slapar, Nomago InterCity
  Prikaži več

  V Nomagu se osredotočajo na vlaganja v tehnologije, saj se zavedajo njihovega pomena za uspeh podjetja v zahtevnem poslovnem okolju. Predstavljeni bodo izzivi in dosežki pri vpeljavi strojnega učenja za dinamično postavljanje cen. Predavanje ne bo usmerjeno le na tehnološke, temveč tudi na organizacijske izzive, ki jih je potrebno nasloviti, da je podjetje zmožno vpeljati najsodobnejšo tehnologijo.

POPOLDANSKI PROGRAM

POSLOVNA SEKCIJA

 • 10:50

  Izzivi, priložnosti in perspektiva poslovne inteligence v državni upravi – projekt Skrinja

  Dr. Karmen Kern Pipan, Paula Kolenko, Sektor za upravljanje s podatki, na Direktoratu za informacijsko družbo in informatiko na MJU
  Prikaži več

  Z vzpostavitvijo sistema poslovne inteligence v državni upravi preko projekta skrinja, uporabnikom omogočamo, da podatki postanejo informacije za boljše odločitve. Prvi podatkovni vir, ki je zaživel v skrinji je sistem plač javnega sektorja, v razvoju je prenos podatkov javnih naročil, ki bo sledil v naslednjih mesecih. Skrinja uporabnikom omogoča pridobivanje podatkov v realnem času, avtomatizacijo analiz in poročil ter napovedno analitiko za pripravo različnih scenarijev tako za potrebe strateškega načrtovanja kot tudi za operativno raven.

 • 11:20

  Ko planiranje preraste v nepogrešljivo orodje za upravljanje

  Senaid Mrkaljević,  A1 Slovenija d.d, Bogomir Jalovec, In516ht d.o.o.
  Prikaži več

  Prisluhnite kako je A1 prešel iz ročnega planiranja v Excelu v avtomatizirani planski proces s pomočjo napredne analitike. Predstavili vam bodo tudi, kako se to odraža v planskih procesih in dejanskem odločanju vodstva podjetja.

 • 11:50

  Dnevno upravljanje zalog, nabave in prodaje

 • 12:10

  Odmor za kosilo

 • 13:00

  Upravljanje prodaje v realnem času s pomočjo poslovne inteligence in analitike

  Patricija Filipič Orel, Mateja Kuhar Zobarič
 • 13.30

  Podpora hitri rasti poslovanja

  Edvard König, EKWB d.o.o.
  Prikaži več

  EKWB je podjetje, ki hitro povečuje obseg poslovanja v vseh ozirih: prodaja, geografija, proizvodnja in logistika. Slišali bomo, kako rešujejo izziv obdržati pregled nad poslovanjem in poslovnimi odločitvami ob vedno večjem obsegu podjetja in razpoložljivih podatkov. Trenutna rešitev vključuje ERP, sistem za planiranje, sistem za podporo proizvodnji in logistiki in sistem za poslovno analitiko. Vsak gradnik zase je specializiran za dejavnost podjetja, podatkih iz vseh skupaj pa povezani v enotno sliko, ki služi bolj učinkovitemu upravljanju, tako na strateškem kot na operativnem nivoju.

ORGANIZACIJSKO-TEHNOLOŠKA SEKCIJA

 • 11:20

  DWH nove generacije v oblaku

  Andreas Pollinger, Sixt SE
  Prikaži več

  Na predavanju se bo predstavil Sixtov novi interni produkt – Sixt Data Shop, ki je podatkovno skladišče, zgrajeno izključno v oblaku. Eden izmed glavnih namenov tega podatkovnega skladišča je odprtje podatkov poslovnim uporabnikom. Na primeru bo prikazano povezovanje tehnike (in tehničnih oddelkov) ter vsebine (oz. poslovnih oddelkov). Na predavanju se bo tudi ovrglo nekaj mitov in strahov pri uporabi oblačnih rešitev, hkrati pa bomo delili nekaj uporabnih trikov pri migraciji klasičnih sistemov na oblačne storitve.

 • 11:50

  GARBAGE IN <> GARBAGE OUT

  Tomaž Koren, Business Solutions
  Prikaži več

  Ustrezna priprava podatkov je ključni predpogoj uspeha uvedbe poslovne analitike, kot seveda tudi drugih poslovno informacijskih rešitev (ERP, CRM, DWH…), tako z vidika uporabe, kot tudi z vidika »zaupanja« v aplikacijo. Priprava podatkov je časovno zahtevna in hkrati ključna faza podatkovne analize in priprave integracij med sistemi. Če ji ne posvetimo zadosti časa, se običajno razvije sindrom “garbage in, garbage out”. Na konkretnih primerih bomo pokazali, kako nam pri obdelavi podatkov lahko sodobna orodja omogočajo prepoznavo duplikatov, napačnih vnosov, anomalij… ter se tako izognemo »garbage out« učinku, kar nam močno olajša delo pri vzdrževanju kvalitete podatkov, ter tako poveča zaupanje v podatke in posledično v aplikacije, ki le-te uporabljajo.

 • 12:10

  Odmor za kosilo

 • 13:00

  Varnost in varstvo osebnih podatkov

  Miroslav Ekart
  Prikaži več

  Splošna uredba EU o varstvu podatkov nalaga obveznosti naročnikom storitev v oblaku. Ali so ponujene rešitve na naročnike pravno ustrezne in v skladu z GDPR? Kako zagotoviti ustrezno varnost? Kako se je mogoče izogniti sklenitvi pogodbe o pogodbeni obdelavi?

 • 13:30

  Dejavniki odločanja pri izbiri tehnološke podpore in pregled trga

  dr. Bojan Cestnik
  Prikaži več

  Namen poslovne analitike je zagotoviti pravočasne in točne informacije za boljše strateško, taktično in operativno poslovno odločanje. Pri izbiri ustreznih orodij za tehnološko podporo poslovni analitiki so podjetja pogosto soočena s številnimi izzivi. V okviru predavanja bomo analizirali dejavnike odločanja in zastavili ključna vprašanja, na katera morajo podjetja znati odgovoriti, da si izboljšajo možnosti za uspešno vpeljavo poslovne analitike v poslovanje. V kontekstu omenjenih dejavnikov bomo predstavili primerjalni pregled ponudnikov tehnoloških rešitev s področja poslovne analitike.

 • 14:00

  Zaključek foruma