Osrednje teme:

  • analitično modeliranje in prediktivna analitika,
  • postavitev podatkovne analitika v vlogo servisa za uporabnike,
  • vloga analitike pri dinamičnem oblikovanju cen,
  • prediktivna analitika in planiranje,
  • podatkovna analitika kot povezovalni člen vseh sistemov,
  • izzivi postavitve podatkovne analitike v oblaku,
  • priprava in obdelava podatkov za namen analitike,
  • pravni vidiki storitev v oblaku,
  • merila izbire tehnološke podpore in pregled ponudnikov,
  • primeri uporabe poslovne analitike v praksi.

Kaj pridobite z udeležbo?

PRIMERI IZ PRAKSE

SVEŽE METODOLOGIJE

PREGLED TEHNOLOGIJ

Z udeležbo na forumu boste spoznali nove prakse in pristope, dobili vpogled v metodologije na področju poslovne analitike, pregled trga BI rešitev in si izmenjali izkušnje s stanovskimi kolegi. Na forumu bomo področje poslovne analitike celovito osvetlili iz poslovnega, tehnološkega in organizacijskega vidika.

REZERVIRAJTE SI SVOJ SEDEŽ ZDAJ.