Jernej Kosič

Vodja ekipe za CRM in BI, Business Solutions

Jernej Kosič je vodja CRM in BI ekipe, zadolžene za razvoj in implementacijo rešitev za odnose s strankami in analitiko. Osredotočen je na rešitve za odnose s strankami, podatke in analitiko. Pri njihovem uvajanju je spoznal delovne procese raznovrstnih industrij, v različnih državah sveta. Njegove vloge pri uvajanju rešitev vključujejo vse od razvoja in implementacije poslovnih rešitev, do vodenja prodajne učinkovitosti in tržne odličnosti. Navedene izkušnje so mu utrdile prepričanje, da sodi zaupanje med najpomembnejše dejavnike vsakega posla, zaupanje v podatke pa je ključ do pravih vpogledov v posel, za prave nadaljnje korake.

Garbage data in – garbage data out

Četrtek  – september 22. | 14:30

Ustrezna priprava podatkov je ključni predpogoj uspeha uvedbe poslovne analitike, kot seveda tudi drugih poslovno informacijskih rešitev (ERP, CRM, …). Priprava podatkov je časovno zahtevna in hkrati ključna faza podatkovne analize. Če ji ne posvetimo zadosti časa, se običajno razvije sindrom “garbage in, garbage out”. Priprava podatkov vključuje izbor metod zbiranja podatkov in povezovanja različnih virov ter čiščenja, transformiranja in konsolidiranja podatkov. Predstavili bomo izkušnje in dobre prakse, ki so smo jih razvili na preko 300 projektih tako za lastne kot potrebe strank.