Dr. Bojan Cestnik

Izredni profesor in raziskovalec, Institut Jožef Stefan

Dr. Bojan Cestnik se ukvarja s področji ekspertnih sistemov in upravljanja znanja, strojnega učenja, podatkovnega rudarjenja in rudarjenja v besedilih ter podpore odločanju. Je profesor in raziskovalec na področju računalništva in informatike na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, na Poslovno tehniški fakulteti na Univerzi v Novi Gorici, na Evropski pravni fakulteti in na Fakulteti za podjetništvo GEA College. Rezultate raziskav redno predstavlja in objavlja na domačih in tujih konferencah ter revijah.

Dejavniki odločanja pri izbiri tehnološke podpore in pregled trga

Torek – september 22. | 15:30

Namen poslovne analitike je zagotoviti pravočasne in točne informacije za boljše strateško, taktično in operativno poslovno odločanje. Pri izbiri ustreznih orodij za tehnološko podporo poslovni analitiki so podjetja pogosto soočena s številnimi izzivi. V okviru predavanja bomo analizirali dejavnike odločanja in zastavili ključna vprašanja, na katera morajo podjetja znati odgovoriti, da si izboljšajo možnosti za uspešno vpeljavo poslovne analitike v poslovanje. V kontekstu omenjenih dejavnikov bomo predstavili primerjalni pregled ponudnikov tehnoloških rešitev s področja poslovne analitike.