FORUM POSLOVNE
ANALITIKE


13. marec 2018


Ljubljana, Slovenija

Austria Trend Hotel


POSLOVNA ANALITIKA JE PRIHODNOST.

ALI IZKORIŠČATE MOČ PODATKOV?


Forum poslovne analitike je namenjen vsem strokovnim profilom, ki v različnih vlogah sodelujejo pri analizi, spremljavi in nadzoru poslovanja, obdelavi podatkov in na ostalih področjih poslovne analitike:
kontrolerjem, analitikom v poslovnih funkcijah in vodjem poslovnih funkcij, ki želijo izboljšati poslovanje svojega področja.

Osrednja tema Foruma poslovne analitike 2018 je postavljanje pravih vprašanj, pri katerih razmišljamo izven okvirov dosedanjega poslovanja in razpoložljive poslovne podpore. Nove dimenzije uspeha vas čakajo v povezovanju poslovne analitike s ključnimi strateškimi in poslovnimi izzivi.

V LETU 2017 RAZPRODAN DOGODEK!

PROGRAM

Torek, 13. marec

8.15–9.00

Registracija

9.00–9.10

Uvodni pozdrav

Peter Ribarič, Planet GV

9.10–10.00

How Data will transform our World

Paul Rooijmans, Lynxx

Learn how different perspectives change the world. Learn how business die or change. Learn that "normal" data doesn't exist.

10.00–10.20

Metode za uspešno iskanje poti iz "dark data"

Thomas Zimmermann, direktor industrijskega inženiringa, BSH Slovenija

Tomorrow in a “Industry 4.0 factory” when machines, processes and humans are connected, there will be beside the already known challenges to ensure profitability, productivity and quality performance one important additional aspect: Data Management.

The success factor will be to know which data are important. Self-prediction, self-configuration and self-optimization of processes, products and services require a consistent knowledge about the necessary data.

Do we know which information is important? Do we decide out of today’s collected data and only think that we know? Are there information in the dark? How to pull them out and make the best use of them?

10.20–10.40

Podatkovne zbirke in rekonstrukcija omrežja gospodarske elite

dr. Ali Žerdin, urednik Sobotne priloge Dela

Empirična sociologija elitne položaje razume kot položaje v upravah in nadzornih svetih gospodarskih družb. Ker del članov uprav funkcije zaseda v več gospodarskih družbah – recimo, da je v eni družbi predsednik uprave, v dveh pa član nadzornih svetov – prek teh večkratnih »funkcionarjev« nastane omrežje, ki po eni strani povezuje družbe, po drugi strani pa posameznike. Gre za formalizirano omrežje, ki ga raziskujemo ob pomoči uradnih podatkovnih zbirk ter posebnih metodoloških orodij.

10.40–11.00

Demokratizacija uporabe poslovnih podatkov

Matej Čufer, direktor Kontroling Skupina Gorenje

Na predavanju bo predstavljen konkreten primer iz Gorenja, kjer združujemo Bi in kontroling, z namenom približevanja Businessa in IT - z ultimativnim namenom demokratizacije uporabe podatkov v analitične namene: (a) z določitvijo ključnih uporabnikov po celotni strukturi Gorenje in Skupine, ki bodo nosilci znanja in power uporabniki v svoji lokalni organizaciji, (b) z manjšimi spremembami v strukturah podatkov - za poenostavitev uporabe le-teh, (c) z izdelavo kataloga InfoObjektov.

11.00–11.30

Odmor

11.30–11.50

Podatki o igricah ->Igranje s podatki

Jernej Česen, VP of Data & Analytics, Outfit7

Kaj finančniku, designerju, prodajalcu, analitiku, ITjevcu, lastniku pomeni knock out?

11.50–12.10

S poslovno analitiko podpiramo profitabilno rast prodaje v kompleksnem okolju

Mirjam Žerjav Rutar, Sales and Pricing Controller, Danfoss Trata d.o.o.

V Danfossu si močno prizadevamo, da izkoristimo ogromen potencial, ki ga prinaša digitalizacija. Verjamemo, da lahko preko digitalnega preoblikovanja na področju povezljivosti izdelkov in storitev, inovacij, digitalne uporabniške izkušnje naših kupcev ter enotne IT podpore ustvarimo večjo vrednost za kupca in pospešimo donosno rast. Predstavila bom primer rešitve s finančnega področja, ki smo jo z namenom poenostavitve notranjih procesov ter boljše uporabniške izkušnje razvili za spremljanje prodajnih rezultatov. Pregledno poročilo s poudarjeno vizualizacijo podatkov omogoča uporabnikom neposredno interakcijo s podatki, ki so zanje pomembni. S trenutnim obsegom podatkov zajemamo prodajo več kot 40.000 različnih izdelkov, več kot 10.000 kupcem v 100 državah po svetu. Ključno za uporabnike je enostavno odkrivanje vzrokov za odstopanja ter pravočasno in pravilno ukrepanje ob prepoznanih razmerah ali trendih na trgih.

12.10–12.30

Od Foruma do Foruma: Kako smo v enem letu transformirali naš analitičen pristop

Marko Božnik, vodja IT in organizacije, Big Bang

So podatki v Excelu dovolj za hitre in učinkovite odločitve v poslovanju? Kakšna je vloga IT oddelka v sodobnem trgovskem podjetju? Kako poslovnim subjektom prikazati podatke, da bodo na podlagi le-teh lahko primerno odreagirali na spremembe? Kako analitiko sploh umestiti v organizacijsko strukturo podjetja? Kako doseči »veliko koalicijo« in široko sodelovanje v podjetju, ki je za uspeh nujno? To so bili ključni izzivi pred enim letom. Danes imamo nove, drugačne, a so plod uspešnega dela.

Predavanje bo temeljilo na predstavitvi transformacije iz OLAP preglednic k orodju za poročanje. Kako smo v podjetju zaznali nujnost po orodju, ki nam lahko vizualizira podatke ter razširi pregled nad celotnim poslovanjem. Manj je več, velja tudi v našem primeru. Manj preglednic s strukturiranimi podatki za več boljših odločitev, danes in jutri…

12.30–12.50

Beyond Budgeting

Bogomir Jalovec, Senior Controlling Expert, A1 d. d.

Vpeljava orodja za planiranje poslovanja prinaša večini podjetjem po eni strani boljši nadzor nad procesom planiranja, prihranek časa pri pripravi, vnosu in analizi procesa ter po drugi strani hitro izgradnjo poljubnih projekcij in simulacij poslovanja, kar je ključno za hitrejše reagiranje na trenutne in spremembe v prihodnosti. Predstavili bomo, kako smo se implementacije orodja za planiranje lotili v podjetju In516ht, skupaj s podjetjem A1 Slovenija d.d. in kako se je rešitev skozi čas razvila v celovit integriran model za planiranje in poročanje, podprt z naprednimi funkcionalnostmi, ki podjetju omogočajo napreden pristop simuliranja poslovanja s pomočjo prediktivne analitike.

12.50–13.10

Z uporabo terenskih podatkov do večjega denarnega toka

Boštjan Špetič, CPO Zemante

Ko se sprašujemo, kako optimizirati promet podjetja, so nam podatki s terena lahko v veliko pomoč. V svoji predstavitvi bom predstavil primer analize, ki sem jo avgusta 2017 naredil za podjetje Outbrain, ki je potekala v dveh delih. V prvem delu sem analiziral njihove oglaševalske kampanje, identificiral dobaviteljske partnerje in žepe kampanj, v katerih so možnosti za boljši izkoristek; v drugem delu pa identificiral oglaševalske mreže, preko katerih lahko denarni pretok dejansko steče.

13.10–14.10

Kosilo

14.10–14.40

Povezovanje finančne funkcije in operacij za izboljšanje poslovanja

mag. Andrej Guštin, podpredsednik IIBA Chapter Slovenia

Ko konec leta dobimo podatke o izkazu poslovnega izida je že prepozno. Skozi finančno spremljavo operacij podjetja (predvsem ključnih procesov) moramo pomembne finančne kazalnike poslovanja spremljati ažurno in z razumevanjem njihovega izvora. Želja po večjih prihodkih, višji marži, nižjih stroških, večji kakovosti in dodani vrednosti, manj zalog ipd. nas vodi v globino poslovnih procesov, kjer dnevno izvajamo aktivnosti, s katerimi na eni strani ustvarjamo vrednost, na drugi pa s stroški le to zmanjšujemo. Za izboljšanje rezultatov morata finančna in poslovna funkcija sodelovati in povezati operativne podatke iz proizvodnega dela podjetja s finančnim poslovanjem celotnega podjetja v enotno sliko poslovanja podjetja. Sodobne metode prediktivne analitike in strojnega učenja nam pri tem lahko dodatno pomagajo, da dosežemo optimalne pogoje poslovanja ob najmanjših operativnih tveganjih. Na nekaj primerih iz praks bomo prikazali najbolj zanimive prakse in dosežen rezultate.

14.40–15.00

Uporaba podatkovnih virov AJPES v poslovni analitiki

Andreja Kelhar Horvat, vodja Sektorja za bonitetne in druge tržne storitve, AJPES

V zadnjih letih je področje poslovne analitike naredilo velik preskok s povečanjem števila uporabnikov ter pocenitvijo tehnologije. Posledično se je povečala potreba po dostopu do kakovostnih podatkov ter po storitvah, ki v podatkovno skladišče integrirajo informacije iz zunanjega okolja. Na predavanju bodo predstavljene dobre prakse integracije podatkov AJPES v podatkovno skladišče, vključno z razpoložljivimi spletnimi servisi.

15.00–15.20

Podatkovna analitika je ena od ključnih komponent uspešnega vodenja podjetja

Jože Dedič, član uprave & CIO, Cosylab, Control System Laboratory d. d.

Predavanje bo temeljilo na treh izhodiščnih temah, in sicer (1) Pogledu z vidika podjetja (2) Evolucije BI funkcije v podjetju in (3) Pomenu medodelčnega sodelovanja. Največji del predavanja bo posvečen prav zadnji temi, kjer bo govora o sodelovanju oddelkov na način, da vsi oddelki vnašajo podatke na isti način, po dogovorjenih strukturah. Naloga uprave je, da vodje oddelkov, ki morajo med sabo sodelovati, motivira za sodelovanje in spremembe v načinu delovanja.

15.20–16.30

Delovna omizja

Planet GV, Result in partnerji

16.30

Zaključek Foruma

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

PREDAVATELJI

Več predavateljev bo znanih v kratkem.

 
Paul Rooijmans

Lynxx

Nizozemec Paul Rooijmans je ustanovitelj podjetja Lynxx, ki se ukvarja z analizo podatkov v javnem prevozu. Z združevanjem pravih ljudi in kreativno perspektivo je ustvaril inovativne rešitve z različnimi operaterji v Evropi.

Več ...

Paul Rooijmans je svojo kariero v javnem prometu leta 1999 začel na Nizozemskih železnicah, kjer je vodil oddelek pametnih kartic, 11 let kasneje je ustanovil podjetje Lynxx, ki se ukvarja z analizo podatkov v javnem prevozu. Z združevanjem pravih ljudi, soočanjem z izzivi in kreativno perspektivo je ustvaril inovativne rešitve z različnimi operaterji v Evropi.

 
Thomas Zimmermann

Director Business unit Beverage, BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje

Thomas Zimmermann je pred prihodom v podjetje BSH deloval v avtomobilski industriji v Nemčiji in na Kitajskem. Trenutno je odgovoren za poslovanje oddelka pijač poslovne enote v Nazarjah.

Več ...

Thomas Zimmermann je pred prihodom v podjetje BSH deloval v avtomobilski industriji v Nemčiji in na Kitajskem. V tem obdobju si je za svoje delo prislužil tudi nagrado REFA Industrial Engineer of the Year. Od leta 2006 je del zaposlen v skupini BSH, trenutno je odgovoren za poslovanje oddelka pijač poslovne enote v Nazarjah.

 
Jernej Česen

Outfit7

Jernej Česen je v Outfit7 zaposlen kot VP of Data & Analytics. V svet mobilnih aplikacij je zašel predvsem zaradi neomejenih možnosti, ki jih področje ponuja. No pa tudi, ker se rad igra.

Več ...

Jernej Česen je zaposlen v Outfit7 kot VP of Data & Analytics. V svet mobilnih aplikacij je zašel v želji po novih izzivih, predvsem pa zaradi neomejenih možnosti, ki jih področje ponuja vsak dan. No pa ker se rad igra.

Ključna vloga funkcije je Business Inteligance, povezovanje in uporaba vseh za poslovanje in odločitve pomembnih informacij, tako iz makro in mikro okolja, kot tudi iz samega poslovanja in obnašanja družbe. S teamom, so vključeni v vseh aktivnostih družbe in na ta način delujejo kot neke vrste prožno lepilo. Poleg delovanja na področju D&A je vključen tudi na področju strateških financ in računovodstva. Deloval je tudi kot eden od nosilcev prodaje O7. Trenutno deluje tudi na projektu integracije z novim lastnikom.

Pred prihodom v O7 je opravljal funkcijo direktorja Strateškega kontrolinga Skupine Mercator. V tem obdobju je vodil in sodeloval tudi na projektih skrbnih pregledov in vrednotenj v Sloveniji in tujini.

Ves čas deluje tudi kot samostojni poslovni svetovalec in predavatelj na različnih delavnicah in seminarjih v Sloveniji in tujini. Kot predavatelj sodeluje tudi z Ekonomsko Fakulteto na področju Računovodstva in revizije.

 
Boštjan Špetič

CPO Zemante

Boštjan Špetič je skoraj diplomirani sociolog in filozof, ki je v času študija delal kot hacktivist, prostoprogramski heker, TV novinar in tech artist. Po uspešni prodaji prvega slovenskega VC startupa Zemanta dela za podjetje Outbrain in pomaga evropskim startupom najti pot v resničnem svetu.

Več ...

Boštjan Špetič je skoraj diplomirani sociolog in filozof, ki je v času študija delal kot hacktivist, prostoprogramski heker, TV novinar in tech artist. Po uspešni prodaji prvega slovenskega VC startupa Zemanta (katerega soustanovitelj je), dela za podjetje Outbrain in pomaga evropskim startupom najti pot v resničnem svetu s pomočjo individualnega mentorstva ter Seedcampa, Techstarsa, Startup Reykjavika, LauncHuba in TechPeaksa. Vodja Silicon Gardens v Ljubljani, za katerega izdeluje podrobno mapo vseh vzhodnoevropskih startupov. Sodelavec Ljubljanskega Likeminda, soustanovitelj Internet Week Ljubljana, vizualizator slovenskega proračuna. V upravnih odborih RockContenta, Sphericama, PodCrto in Ustvarjalnika. Svetovalec slovenskega premierja. Neustavljivi popotnik.

 
Jože Dedič

član uprave & CIO, Cosylab

Jože Dedič je v podjetju Cosylab od leta 2006. Začel je kot razvijalec, nato je kmalu prevzel prvi večji projekt in skupino, kasneje tudi nadzor nad vsemi projekti podjetja in sedaj skrbi za med-oddelčne procese in aplikativno/podatkovno infrastrukturo.

Več ...

Jože Dedič je v podjetju Cosylab od leta 2006. Začel je kot razvijalec, nato je kmalu prevzel prvi večji projekt in skupino, kasneje tudi nadzor nad vsemi projekti podjetja in sedaj skrbi za med-oddelčne procese in aplikativno/podatkovno infrastrukturo.

Eden od pomembnih gradnikov uspeha podjetja je, da znajo projektne ekipe v budgetu in ontime dostaviti pogodbeno zavezo. Ko se je število projektov v podjetju večalo, so projekte začeli grupirati sprva po accountih (osredotočeno na stranko), nato pa po programih / poslovnih področjih; s tem je uprava dobila granulacija, ki sploh omogoča pregled in primerjavo. Vzporedno z rastjo in diverzifikacijo poslovnega področja se je razvijala tudi organizacijska struktura podjetja in sklopljeno s tem tudi podatkovna analitika. Družba organsko raste cca 20% letno. Iz 25 sodelavcev leta 2006 so se razvili na 150 sodelavcev v 2017.

 
Matej Čufer

Gorenje

Matej Čufer se je Gorenju pridružil leta 2001. Znotraj Skupine je deloval v Franciji, Veliki Britaniji, Belgiji in v skandinavskih državah. Trenutno vodi oddelek za upravljanje s poslovnimi podatki.

Več ...

Matej Čufer se je po študiju v Franciji in zaposlitvi v Abanki Gorenju pridružil leta 2001. Znotraj Skupine Gorenje je deloval v Franciji, Veliki Britaniji, Belgiji in v skandinavskih državah. Lani se je vrnil v Slovenijo, kjer je pomočnik izvršnega direktorja za kontroling in vodi oddelek za upravljanje s poslovnimi podatki.

 
mag. Andrej Guštin

podpredsednik IIBA Chapter Slovenia

mag. Andrej Guštin se ukvarja predvsem s poslovnim svetovanjem pri strategijah, procesih optimizcije in procesnih inovacijah. Kot predstavnik brandže redno predava in prestavlja študije primerov na različnih univerzitetnih programih, je podpredsednik IIBA Chapter Slovenija.

Več ...

mag. Andrej Guštin je soustanovitelj in izvršni direktor podjetja CREApro, vodilne slovenske svetovalne službe, osredotočene na upravljanje poslovnih procesov in inovacije.

mag. Guštin se ukvarja predvsem s poslovnim svetovanjem pri strategijah, procesih optimizcije in procesnih inovacijah. Kot predstavnik brandže redno predava in prestavlja študije primerov na različnih univerzitetnih programih. mag. Andrej Guštin je podpredsednik IIBA Chapter Slovenija.

 
Bogomir Jalovec

višji ekspert v kontrolingu, A1 d.d.

Bogomir Jalovec, ki je v podjetju A1 Slovenija d.d. zaposlen kot Višji ekspert v kontrolingu je kot vodja na strani poslovnih uporabnikov na projektu implementacije rešitve za planiranje in poročanje sodeloval od samega začetka.

Več ...

Bogomir Jalovec, ki je v podjetju A1 Slovenija d.d. zaposlen kot Višji ekspert v kontrolingu je kot vodja na strani poslovnih uporabnikov na projektu implementacije rešitve za planiranje in poročanje sodeloval od samega začetka. S svojim znanjem, izkušnjami in idejami je pripomogel k temu, da danes planski proces predstavlja enega od najbolj celovitih in integriranih sistemov v podjetju.

 
dr. Ali Žerdin

Urednik Sobotne priloge Dela

Ali Žerdin je urednik Sobotne priloge Dela, novinar in sociolog, ki se je v svojem doktorskem delu ukvarjal s podatkovnimi zbirkami in rekonstrukcijo omrežja gospodarske elite.

Več ...

Ali Žerdin je Urednik Sobotne priloge dela, novinar in sociolog ter avtor večih knjih, med drugimi Generali brez kape, Omrežje moči, Franc Bučar, Peter Prevc.

Kot novinar se ukvarja predvsem s slovensko notranjo politiko, kot sociolog s socialnimi omrežji.

 
Andreja Kelhar Horvat

vodja Sektorja za bonitetne in druge tržne storitve

Andreja Kelhar Horvat ima več kot 15-letne izkušnje na področju bonitetnega ocenjevanja in uporabe poslovnih informacij pri ugotavljanju kreditnih tveganj. Neposredno je vključena v razvoj metodologije bonitetnega ocenjevanja, uvajanje novih storitev in skrbi za učinkovito povezovanje in sodelovanje z naročniki.

Več ...

Andreja Kelhar Horvat je diplomirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru in je zaposlena v Agenciji za javnopravne evidence in storitve. Ima več kot 15 letne izkušnje na področju bonitetnega ocenjevanja in uporabe poslovnih informacij pri ugotavljanju kreditnih tveganj. Kot vodja Sektorja za bonitetne in druge tržne storitve je neposredno vključena v razvoj metodologije bonitetnega ocenjevanja, uvajanje novih storitev in skrbi za učinkovito povezovanje in sodelovanje z naročniki. S prispevki sodeluje na različnih predavanjih in strokovnih posvetovanjih s področja uporabe poslovnih informacij.

 
Mirjam Žerjav Rutar

Sales and Pricing Controller, Danfoss Heating (DEN, NRE)

Mirjam Žerjav Rutar znotraj oddelka Financ skrbi za sistematično zagotavljanje preglednosti prodajnih rezulatov z možnostjo ugotavljanja vzročnih zvez in s tem zagotavlja podporo managementu pri pravočasnem in pravilnem poslovnem odločanju.

Več ...

Mirjam Žerjav Rutar se je Danfoss Trati pridružila leta 2007 kot poslovna asistentka generalnega direktorja in predsednika poslovne enote daljinskega ogrevanja. Znotraj vodstvenega tima je pridobivala znanja s področja upravljanja podjetja in vpeljave poslovnih strategij. Njeno glavno področje odgovornosti je bila priprava finančnih in vsebinskih pregledov poslovanja za namen notranje in zunanje poslovne komunikacije. Zadnje leto in pol je znotraj oddelka Financ odgovorna za spremljanje profitabilnosti globalne prodaje v Danfoss Heating Segmentu za prodajni portfelj divizij DEN in NRE, ki zajema več kot 15 tisoč različnih izdelkov. Skrbi za sistematično zagotavljanje preglednosti prodajnih rezulatov z možnostjo ugotavljanja vzročnih zvez in s tem zagotavlja podporo managementu pri pravočasnem in pravilnem poslovnem odločanju.

 
Marko Božnik

Vodja informatike in organizacije, Big Bang, d.o.o.

Na začetku karierni poti sem bil zelo tesno povezan s spletnim marketingom, kjer sem se prvič srečal z IT področjem. Izkušnje na tem področju so me tudi vodile in pripeljale v podjetje, kjer sem še danes zaposlen.

Več ...

Študiral sem na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor, kjer sem diplomiral iz smeri Podjetništvo. Na začetku karierni poti sem bil zelo tesno povezan s spletnim marketingom, kjer sem se prvič srečal z IT področjem.

Izkušnje na tem področju so me tudi vodile in pripeljale v podjetje, kjer sem še danes zaposlen. Sprva v oddelek marketinga, kjer sem podrobno spoznal delo v večjem kolektivu, sledila je transformacija v vodjo spletnega razvoja in prodaje.

Izkušnje, znanja ter izjemna cilja orientiranost so me pred točno letom dni pripeljale do vodje Informatike in organizacije v podjetju, Big Bang, d.o.o.

FOTOUTRINKI 2017


SPONZORJI

ORGANIZATOR

Generalni sponzor

Podjetje RESULT d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1989. Smo strokovnjaki za svetovanje, načrtovanje, razvoj, namestitev in posodobitev kompleksnih informacijskih sistemov, kot tudi prilagojenih programskih rešitev. Strankam nudimo širok nabor IT storitev, podporne storitve in prodajno zastopstvo vodilnih globalnih znamk s področja poslovne inteligence in analitike.
Naše vodilo v vseh storitvah podjetja je kakovost in izključno najvišji tehnološki standardi. Dogovorjene cilje dosegamo znotraj časovnega in stroškovnega načrta.

Veliki sponzor

Podjetje B2 vam pomaga pri digitalni transformaciji vašega podjetja:
- pomagamo vam poiskati prihranke in optimizirati poslovanje z vpeljavo poslovne analitike,
- povečamo produktivnost vaših zaposlenih z dvigom znanja uporabe sodobnih digitalnih tehnologij,
- shranimo vaš know-how in poskrbimo za njegov prenos na zaposlene v obliki e-izobraževanja.
Digitalna preobrazba je dejstvo današnjega časa. Ste že v koraku časom?

Sponzorji

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je vodilna nacionalna institucija, ki zbira in zagotavlja podatke in informacije za pregledno nacionalno in evropsko poslovno okolje. Opravlja in pri tem spodbuja elektronsko izmenjavo uradnih podatkov v okviru svojih dejavnosti po javnem pooblastilu (registri, poročanje poslovnih subjektov, statistična raziskovanja idr.) in za gospodarsko dejavnost (zbirke podatkov o poslovanju gospodarskih subjektov, bonitetne ocene, večstranski pobot obveznosti idr.) Kot največja VEM točka po obsegu registracij omogoča podjetnikom, družbam in drugim oblikam poslovnih subjektov lažjo in varnejšo pot podjetništva.

In516ht [insight] smo ekipa izkušenih in visoko motiviranih strokovnjakov, ki je najboljša v reševanju kompleksnih analitičnih izzivov. V kolikor se pripravljate na modernizacijo podatkovnega skladišča, implementacijo rešitve za poslovno odločanje /vizualizacijo podatkov, prediktivno analitiko, planiranje poslovanja ali analitični CRM, potem smo pravi partner za uspešno izvedbo in zagotovljen zaključek projekta. Zaupajo nam ugledna podjetja kot so Zavarovalnica Triglav, Nova ljubljanska banka, Petrol, A1 (Si.mobil), Abanka, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Nova KBM, Valeant (PharmaSwiss) in Zavarovalnica Sava.

Medijski pokrovitelj


Revija Računalniške novice spada med najbolj uveljavljene medije s področja informacijskih tehnologij. Ponuja kakovostno vsebino za nizko ceno, namenjena pa je predvsem objavi novosti in trendov s področja informacijskih tehnologij. Ker želimo, da so novice v reviji čim bolj ažurne, revija izhaja dvakrat mesečno, in sicer vsak drugi in četrti četrtek v mesecu. Letno tako izide enaindvajset številk, novoletna ter poletni izdaji pa so dvojne.


Lokacija

Austria Trend Hotel

Dunajska cesta 154

1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si