FORUM POSLOVNE
ANALITIKE


14. marec 2019


Austria Trend Hotel, LjubljanaHvala za sodelovanje na Forumu poslovne analitike 2019 in vabljeni,
da se nam ponovno pridružite prihodnje leto!


PROGRAM

Četrtek, 14. marec 2019
8.00–9.00

Sprejem udeležencev in registracija

9.00–9.10

Uvodni pozdrav

9.10–9.40

Vloga poslovne analitike pri oblikovanju in izvajanju poslovne strategije

dr. Mitja Pirc, MIPICO, poslovno svetovanje in predsednik upravnega odbora Društva za marketing Slovenije

Podjetja, ki pri svojem poslovanju, tako strateškem kot operativnem, temeljijo na podatkih in analizah so uspešnejša kot tista, ki se izhajajo iz drugačnih metod odločanja. Kljub temu pa se mnoge organizacije soočajo z izzivi, kako uspešno in bolj učinkovito uporabljati podatke in izsledke analiz. Izzivi so večplastni: dostop in kakovost podatkov, izvajanje analiz za poslovne rešitve, tehnologija in arhitektura rešitev, organizacija in kompetence, področja implementacije in pa kultura upravljanja in odločanja. Nabor najboljših praks gre v smeri obogatenih in razširjenih KPI-jev, hitri in učinkoviti ad-hoc analitiki, poglobljenim celostnih analizam za potrebe strateških odločitev. V mnogih primerih so pogosto potrebne celostne transformacije podjetij in nova opredelitev področij dela in deležnikov.

9.40–10.00

Poslovna inteligenca ≠ Proizvodna inteligenca ?

dr. Alexander Engels, Solopex

Čeprav so orodja poslovne analitike (BI) ustaljena praksa v mnogih podjetjih že leta ali desetletja, sta analiza podatkov in odločanje v proizvodnji še vedno redko videna.
Vprašanje ob tem pa je, kako to, da BI ni možno enostavno (horizontalno) prilagoditi iz vodstva v proizvodnjo? In kaj je v tem smislu potrebno, da sploh ustvarimo BI izkušnjo v proizvodnem okolju?
Predstavljamo koncept Production Intelligence (PI), ki sloni na 3 ključnih stebrih:
1. Vsebina
2. Komponente
3. Poslovna vrednost

10.00–10.30

Umetna inteligenca: realnost in obeti

Marko Grobelnik, raziskovalec v laboratoriju za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan

Na predavanju se bomo sprehodili preko raznih vidikov umetne inteligence (UI). V živo si bomo ogledali tehnične razloge za vzpon UI tehnologij v preteklih letih, do kam sežejo, kaj jim manjka in kaj so najverjetnejše smeri razvoja v naslednjih letih. Ker pogosto ni povsem jasno, kaj UI zares je, bomo opredelili področje, si ogledali kako kažejo tržne napovedi za prihodnja leta in kako se razni akterji lotevajo regulacije UI tehnologij in aplikacij.

10.30–11.00

Odmor (sponzor odmora Saop)

11.00–11.40

Upravljanje sprememb in agilna organizacija

Viktor Lénárt, direktor podjetja Grow Group

Večina projektov poslovne analitike propade zaradi pomanjkljivega razumevanja upravljanja s spremembami znotraj organizacij. Imamo odlične ideje in dovolj dobre vire, a se pozabimo osredotočiti na človeške in organizacijske dejavnike. Kako lahko bolje načrtujemo projekte z upoštevanjem človeškega faktorja? Lahko predvidimo kako se bodo ljudje odzvali? Kako lahko gradimo robustne projektne ekipe, ki so odlične tudi v upravljanju s spremembami? Kako povezati agilne ekipe z bolj konservativnimi deli nase organizacije? Veliko vprašanj, veliko raziskovalcev in odgovorov - izberimo nekaj najboljših!

11.40–12.30

Delovna omizja

Udeleženci foruma boste naključno razdeljeni v omizja. Vsako od omizij bo s strani organizatorja prejelo določeno temo o kateri boste s pomočjo strokovnega moderatorja debatirali, iskali ideje in rešitve. Omizja bodo deležna več menjav in obravnave različnih tem. Izbrani moderatorji bodo ugotovitve ob koncu delavnice predstavili vsem prisotnim.

12.30–13.30

Kosilo

13.30–14.00

Okrogla miza: pričakovanja in realnost zaključevanja projektov poslovne analitike

14.00–14.25

Podatkovna analitika za usmerjanje odločitev v banki

Goran Golubović, direktor Upravljanja podatkov, NLB d.d.

Prestavitev poti k podatkovno usmerjeni banki s poudarkom na upravljanju podatkov, poslovni inteligenci, napredni analitiki, neprekinjeni inteligenci (integracija analitike v realnem času z dnevnimi poslovnimi operacijami) in umetni inteligenci. Hibridna podatkovna platforma z »big data« in podatkovno znanostjo bo omogočilo boljšo raziskavo podatkov kot odgovor na nove zahteve naših strank. Hkrati pa bo platforma podprla regulatorne in varnostne zahteve. Evolucija klasičnega podatkovnega skladišča v moderno platformo za upravljanje podatkov ter nove zmožnosti analitičnih podatkovnih zbirk in »BI-modalnih« arhitekturnih principov.

14.25–14.50

S poslovno analitiko do lažjega spremljanja uresničevanja zastavljenih ciljev

Marija Studen Pesjak, direktorica financ, računovodstva in kontrolinga, Medex

Podjetje Medex posluje v branži, ki narekuje skrbno načrtovanje in spremljanje vseh poslovnih procesov, kar je povezano z veliko količino podatkov, poslovnih analiz in poročil. Želeli so standardizirati in zmanjšati kompleksnost prikaza informacij, omogočiti večdimenzionalne povezave med njimi, jih sprotno nadgrajevati ter vzpostaviti sistem za optimizacijo poslovnih poročil. Na predstavitvi bo prikazana osebna izkušnja vodje projekta, direktorice financ, računovodstva in kontrolinga na Medexu, kako je potekala analitična transformacija ter kakšni so učinki na organizacijo po vpeljavi.

14.50–15.05

Odmor

15.05–15.35

Učinki poslovne analitike na uspešnost podjetja

mag. Melita Kolbezen, direktorica podjetja Advico

Ključna lastnost poslovne analitike je na poslovanje gledati iz različnih zornih kotov. Na predavanju se bomo podrobneje ukvarjali s tremi področji, in sicer: Analiziranje poslovanja na podlagi nepopolnih podatkov (pravočasnost in predhodne ocene na podlagi nepopolnih podatkov), Pomen pravočasne in ustrezne komunikacije z različnimi deležniki in Poznavanje dejavnosti (specifika spremljanja poslovanja glede na različne dejavnosti).

15.35–16.00

Poslovna analitika za uspešno vodenje hotelov: Dostop do nove dimenzije podatkov

Aljaž Ketiš, Co-Founder & CPO, Flexkeeping

Hotelirji so operativne podatke pridobivali na podlagi poročil, ki so jih prejeli s strani svojih vodij oddelkov na koncu določenih obdobij, kar je velikokrat pomenilo, da so podatki zastareli in na da je za ukrepe prepozno.
Z vpeljavo tehnologije v operativno vodenje hotela so podatki na voljo tako rekoč v realnem času, kar pomeni, da hotelirji lahko sprejemajo ukrepe na dnevni ravni in tako zvišujejo kvaliteto svojih storitev ter posledično zadovoljstvo gostov.

16.00–16.30

Zakaj bi se moralo vsako podjetje lotiti analitike pametnih podatkov

Jean-Philippe Schepens, Innovate Data Master, Bisnode

Ali bi radi izvedeli, kako s tehnologijo in podatki iz različnih virov rešujemo zapletene izzive in podatke pretvarjamo v otipljivo ekonomsko vrednost?
Pridružite se nam na Forumu poslovne analitike in izvedeli boste:
• kako je največji svetovni organizator sejmov izboljšal kakovost ciljnega seznama razstavljavcev po vsem svetu,
• kako je proizvajalec izdelkov široke potrošnje zmanjšal motnje v nabavni verigi,
• kako je letalski prevoznik prepoznal natanko tista podjetja, ki bodo v prihodnje povečala število poslovnih potovanj.

16.30

Zaključek foruma

PREDAVATELJI

 
Viktor Lénárt

Predsednik Grow Group in Zero Emission Leadership Enthusiast

Viktor Lénárt je predsednik Grow Group, ki ima več kot 15 let izkušenj na področju managementa, svetovanja in razvoja vodstva.

Več ...

Viktor Lénárt je predsednik Grow Group, ki ima več kot 15 let izkušenj na področju managementa, svetovanja in razvoja vodstva. Njegova področja dela zajemajo razvoj najvišjega vodstva, poslovno načrtovanje in HR svetovanje. Ima tudi mednarodni magisterij na področju managementa s poudarkom na poslovni administraciji, managementu in operativnih funkcijah, ki ga je prejel s strani poslovnih šol Purdue Krannert (ZDA) in Tias Nimbas (Nizozemska). Več kot 17 let pa deluje tudi na področju psihodrame, fokusne terapije in integrativne psihoterapije.

 
Jean-Philippe Schepens

Podatkovni znanstvenik in Direktor področja za pametne podatke v skupini Bisnode

Jean-Philippe Schepens je ekonomist, statistik in ornitolog. Prizadeva si pogledati preko meja same družbe in uporabiti čim več različnih virov podatkov, da bi dosegel 360° pogled na stranko. Gre za revolucionaren pristop, ki povezuje poslovni svet z znanostjo.

Več ...

Jean-Philippe Schepens je ekonomist, statistik in ornitolog. Jean-Philippe Schepens je eden od ustanovitelj prvih internetnih podjetjih v Belgiji in soustanovitelj podjetja Swan Insights, kjer si prizadeva pogledati preko meja same družbe in uporabiti čim več različnih virov podatkov, da bi dosegel 360° pogled na stranko. Gre za revolucionaren pristop, ki povezuje poslovni svet z znanostjo. Podjetjem omogoča kontekstualne vpoglede, da bi dosegli čim širši pogled na stranko in povezovanje poslovnih podatkov. Velik potencial podjetja je opazila švedska mednarodna analitična skupina Bisnode, ki je podjetje v prvem četrtletju 2017 tudi kupila.
Jean-Philippe Schepens si kot direktor področja za pametne podatke v skupini Bisnode pri svojem delu prizadeva za spodbujanje inovativnosti in novih načinov razmišljanja ter delovanja. Sledi načelu, da si moramo zagotoviti celovit pogled na stranko, razmišljati zunaj okvirov in tako najti rešitve, ki bodo stranki prinesle največjo donosnost naložbe. Preko svojih predavanj in delavnic na slikovit in zanimiv način predstavi, kako se s tehnologijo in podatki iz različnih virov rešuje zapletene izzive in podatke pretvarja v otipljivo ekonomsko vrednost in tudi, zakaj bi se moralo vsako podjetje lotiti projektov na področju pametnih podatkov.

 
Marko Grobelnik

raziskovalec v laboratoriju za umetno inteligenco na IJS

Marko Grobelnik je strokovnjak za različne vidike umetne inteligence, za analizo velikih količin tekstovnih podatkov, strojno učenje, analizo omrežij, vizualizacijo podatkov in kombinatorično optimizacijo.

Več ...

Marko Grobelnik je raziskovalec v laboratoriju za umetno inteligenco na IJS in digitalni glasnik Slovenije, ki redno sodeluje z vrsto akademskih institucij po svetu, med drugim z Univerzo Stanford in Univerzitetnim kolidžem v Londonu (UCL).

Je strokovnjak za različne vidike umetne inteligence, za analizo velikih količin tekstovnih podatkov, strojno učenje, analizo omrežij, vizualizacijo podatkov in kombinatorično optimizacijo.

Med drugim je Grobelnik soustanovitelj podjetja Cycorp Europe ter direktor in ustanovitelj podjetja Quintelligence – inteligentno upravljanje z znanjem, sodeluje pa tudi z nekaterimi pomembnimi evropskimi in ameriškimi podjetji, kot so British Telecom, Microsoft Research, IBM Watson, New York Times in Bloomberg. Septembra 2017 ga je slovenska vlada imenovala za nacionalnega glasnika digitalne tehnologije za štiriletno mandatno obdobje.

 
dr. Mitja Pirc

Poslovni svetovalec, matematik in ekonomist

dr. Mitja Pirc že več kot petnajst let deluje na področju poslovnega svetovanja, analitičnih rešitev in razvoja novih konceptov poslovanja in trženja. Svetoval je več kot petdesetim vodilnim slovenskim, regijskim in evropskim podjetjem.
Več ...

dr. Mitja Pirc že več kot petnajst let deluje na področju poslovnega svetovanja, analitičnih rešitev in razvoja novih konceptov poslovanja in trženja. Svetoval je več kot petdesetim vodilnim slovenskim, regijskim in evropskim podjetjem iz sektorjev trgovine, izdelkov vsakdanje potrošnje, telekomunikacij, zavarovalništva, bančništva, energetike, avtomobilizma in farmacije in več kot 20 startupom. Več let je vodil in bil partner pri Indigo Consulting / Pristop Poslovno svetovanje. V preteklosti je bil manager pri A.T. Kearney, data scientist pri SAS Institute ter soustanovitelj tehnološkega startupa. Predaval je na priznanih svetovnih (Insead, IESE, IE, ESMT) in slovenskih šolah (EF, FMF, FDV) ter na več kot 200 poslovnih in trženjskih konferencah ter dogodkih. Je diplomant teoretične matematike ljubljanske Fakultete za matematiko in fiziko, na Stockholm School of Economics (SSE) je magistriral iz mednarodnega poslovanja in ekonomije, na Univerzi Pompeu Fabra (UPF) v Barceloni pa je pridobil doktorat ekonomskih znanosti. Je tudi prejemnik Arhimedove nagrade evropske komisije. Je predsednik aktualnega upravnega odbora DMS v obdobju 2017-2020.

 
mag. Melita Kolbezen

direktorica podjetja Advico

Melita Kolbezen je magistra ekonomije z 20 letnimi izkušnjami s področja računovodstva in kontrolinga. Vrsto let je delovala v skupini povezanih podjetij na različnih trgih.

Več ...

Melita Kolbezen je magistra ekonomije z 20 letnimi izkušnjami s področja računovodstva in kontrolinga. Vrsto let je delovala v skupini povezanih podjetij na različnih trgih, leta 2012 pa je ustanovila lastno podjetje za poslovno svetovanje Advico d.o.o.
Je predavateljica na Slovenskem inštitutu za revizijo za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni revizor in članica usmerjevalnega odbora za podiplomski študij s področja financ in bančništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

 
dr. Alexander Engels

Strokovnjak za matematično optimizacijo in proizvodno inteligenco

Alexander Engels je začel svojo profesionalno IT pot pred dvema desetletjema. Zasedal je položaje v R&D, svetovanju in vodenju podjetja. Njegovo strokovno znanje med drugim vključuje matematično optimizacijo, informacijske tehnologije in računalništvo v oblaku.
Več ...

Alexander Engels je začel svojo profesionalno IT pot pred dvema desetletjema. Zasedal je položaje v R&D, svetovanju in vodenju podjetja. Njegovo strokovno znanje med drugim vključuje matematično optimizacijo, informacijske tehnologije in računalništvo v oblaku.
Alexander ima doktorat iz elektrotehnike (RWTH Aachen University) in diplomo iz računalništva in matematike.

Alexander je ustanovil Solopex, da bi prednosti digitalizacije prenesel širši publiki, predvsem v proizvodnem sektorju. Solopex-ovi produkti vodilnim v proizvodnji omogočajo, da prevzamejo aktivni, celovit nadzor nad proizvodnjo. Skozi avtomatsko planiranje, ki temelji na umetni inteligenci (AI-driven automation planning), lahko uskladijo proizvodne zmogljivosti in vodstvene cilje na povsem nov način.
Solopex skrbi za stranke iz avtomobilske, jeklarske in industrije plastike v Sloveniji in Nemčiji.

 
Goran Golubović

Direktor Upravljanja podatkov, NLB d.d.

Strokovnjak za bančništvo in informatiko, z 20 leti izkušenj iz področja upravljanja podatkov in razvoja ter upravljanja poslovno informacijskih sistemov.

Strokovnjak za bančništvo in informatiko, z 20 leti izkušenj iz področja upravljanja podatkov in razvoja ter upravljanja poslovno informacijskih sistemov.

 
Marija Studen Pesjak

Direktorica financ, računovodstva in kontrolinga, Medex d.o.o.

Marija Studen Pesjak je magistra ekonomskih znanosti, z več kot 20 letnimi izkušnjami s področja financ, računovodstva in kontrolinga.
Kot direktorica za kontroling in kapitalske naložbe je sodelovala pri projektih reorganizacije.
Več ...

Marija Studen Pesjak je magistra ekonomskih znanosti, z več kot 20 letnimi izkušnjami s področja financ, računovodstva in kontrolinga.
Kot direktorica za kontroling in kapitalske naložbe je sodelovala pri projektih reorganizacije in bila odgovorna za vzpostavitev sistema kontrolinga za poslovno organizacijske enote matične družbe in odvisnih družb.
V nadaljevanju kariere je v sklopu združitve odvisnih družb in matične družbe v enovito podjetje prevzela odgovornost za poenotenje standardov in poslovnega poročanja za različne ravni odgovornosti. Ob vstopu tujega lastnika je vpeljala dodatno poročanje za potrebe matične družbe.
Kot član uprave za ekonomiko in finance je vodila projekt prenove poslovno informacijskega sistema, sistema za logistiko, sistema za spremljanje delovnega časa, projekt e-podpisovanja dokumentov in poslovnega poročanja.
V podjetju Medex je v lanskem letu vodila projekt vpeljave poslovne analitike na področju prodaje, v letošnjem letu pa se pripravljajo še na vpeljavo na področju nabave in financ.

PROGRAMSKI ODBOR

 
mag. peter ribarič

programski vodja, izvšni direktor, Planet GV d.o.o.

Mag. Peter Ribarič je finančnik in analitik z več kot 20-letnimi delovnimi izkušnjami. Je tudi soavtor prve slovenske knjige o obvladovanju tveganj.

Več ...

Mag. Peter Ribarič je finančnik in analitik z več kot 20-letnimi delovnimi izkušnjami. Med drugim je v različnih slovenskih podjetjih opravljal funkcijo finančnega direktorja, direktorja družbe in člana uprave. Trenutno je mag. Ribarič izvršni direktor podjetja Planet GV d.o.o.

Mag. Peter Ribarič je tudi soavtor prve slovenske knjige o obvladovanju tveganj ter diplomant Fakultete za računalništvo s področja umetne inteligence.

 
dr. Igor Korelič

CTO, Result d.o.o.

Dr. Igor Korelič je tehnični direktor v družbi Result d.o.o., je doktor znanosti s področja managementa informacijskih sistemov. S področjem poslovne inteligence se ukvarja že več kot 12 let.

Več ...

Dr. Igor Korelič je tehnični direktor v družbi Result d.o.o., je doktor znanosti s področja managementa informacijskih sistemov. S področjem poslovne inteligence se ukvarja že več kot 12 let, pridobil je tudi mednarodni certifikat TDWI s področja poslovne inteligence. V zadnjih letih se ukvarja vodenjem projektov večjih informacijskih sistemov, ki vključujejo podsistem in orodja za podporo poslovne inteligence, finančnega planiranja in kontrolinga.

 
grega jerkič

CEO, In516ht, d.o.o.

Grega Jerkič se s področjem analitike ukvarja dobrih 15 let. V tem času je sodeloval na zahtevnih projektih doma in v tujini, predaval različne tečaje za podjetji IBM in Microsoft po svetu.

Več ...

Grega Jerkič se s področjem analitike ukvarja dobrih 15 let. V tem času je sodeloval na zahtevnih projektih doma in v tujini, predaval različne tečaje za podjetji IBM in Microsoft po svetu, razvil rešitev za svetovno tržišče ter napisal knjigo za podjetje Microsoft na temo implementacije podatkovnih skladišč. Zadnje 8 let vodi podjetje IN516HT, kjer svetuje večjim strankam na področju novih analitičnih rešitev ter kompleksnih problemov, ki so zmes tehnologije, vsebine in organizacije.

 
JURE JERAJ

COO & BI arhitekt, Result d.o.o.

Jure Jeraj je strokovnjak za upravljanje s podatki s 15-letnimi izkušnjami s tega področja. Je svetovalec, vodja projektov in implementator poslovnih rešitev v različnih segmentih gospodarstva in v različnih poslovnih funkcijah.

Več ...

Jure Jeraj je strokovnjak za upravljanje s podatki s 15 letnimi delovnimi izkušnjami s tega področja. Je svetovalec, vodja projektov in implementator poslovnih rešitev z uporabo podatkov v različnih segmentih gospodarstva in v različnih poslovnih funkcijah. S svojimi izkušnjami pomaga podjetjem razširiti pogled na podatke in njihovo uporabo ter postavljanju prilagojenih in smiselnih kazalnikov podjetij. Prav tako sodeluje pri povezovanju vseh deležnikov (internih oddelkov, zunanjih izvajalcev, neodvisnih ponudnikov podatkov ipd.). Verjetno njegova najpomembnejša značilnost je out-of-the-box razmišljanje.

 
rok pirnat

BI Unit Manager, B2 d.o.o.

Rok Pirnat vodi enoto za BI z več kot 10 zaposlenimi in deluje kot svetovalec za celostni razvoj podjetja na področju pametnih organizacij.

Več ...

Rok Pirnat je dolgoletni sodelavec B2 z več kot 5.000 predavateljskimi urami na tečajih za poslovne uporabnike in izkušnjami pri vodenju več kot 100 BI projektov v segmentu SME. Danes vodi enoto za BI z več kot 10 zaposlenimi in deluje kot svetovalec za celostni razvoj podjetja na področju pametnih organizacij.

KOTIZACIJE

FOTOUTRINKI 2018


ORGANIZATOR IN SPONZORJI

Generalni sponzor

RESULT d.o.o. temelji na strokovnem znanju in praktičnih izkušnjah. To pomeni našo močno RR usmeritev v nove tehnologije, kot uresničevanje IT zahtev strank v reševanju njihovih konkretnih poslovnih izzivov.
Podatkovna analitika in razvoj programske opreme sta naši osrednja usmeritvi, v obeh pa je ključ do uspeha naš celovit pristop. Na področju podatkov je strokovno poznavanje celotnega cikla upravljanja (data governance) tisto, ki stranki zagotovi prilagoditev poslovnih potreb in IT. Smo partnerji vodilnih svetovnih znamk – Microsoft, Qlik, Oracle, BizView, Sixt.

Veliki sponzorji

In516ht [insight] smo ekipa izkušenih in visoko motiviranih strokovnjakov, ki je najboljša v reševanju kompleksnih analitičnih izzivov. V kolikor se pripravljate na modernizacijo podatkovnega skladišča, implementacijo rešitve za poslovno odločanje /vizualizacijo podatkov, prediktivno analitiko, planiranje poslovanja ali analitični CRM, potem smo pravi partner za uspešno izvedbo in zagotovljen zaključek projekta. Zaupajo nam ugledna podjetja kot so Zavarovalnica Triglav, Nova ljubljanska banka, Petrol, A1 (Si.mobil), Abanka, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Nova KBM, Valeant (PharmaSwiss) in Zavarovalnica Sava.

Podjetje B2 vam pomaga pri digitalni transformaciji vašega podjetja:
- pomagamo vam poiskati prihranke in optimizirati poslovanje z vpeljavo poslovne analitike,
- povečamo produktivnost vaših zaposlenih z dvigom znanja uporabe sodobnih digitalnih tehnologij,
- shranimo vaš know-how in poskrbimo za njegov prenos na zaposlene v obliki e-izobraževanja.
Digitalna preobrazba je dejstvo današnjega časa. Ste že v koraku časom?

V nenehno spreminjajočem se svetu digitalnih informacij nekateri vidijo izzive in omejitve. Mi vidimo neomejene možnosti pomagati. V skupini Bisnode 2.400 strokovnjakov vsak dan interpretira in izboljšuje podatke, ki so podlaga za poslovne odločitve naših strank. Bisnode vam olajša poslovni vsakdan, tako da na tisoče dokumentov, pomembnih za sprejemanje odločitev, vsak dan dostavlja podjetjem, vladnim agencijam, občinam in različnim organizacijam. S kakovostnimi Bisnode podatki sprejemate modre odločitve, s katerimi si povečate donosnost in razvijate podjetje. Bisnode ima v rokavu vrsto rešitev, ki jih po meri zagotovi vsem, pred katerimi so pomembne odločitve. Z Bisnode rešitvami dostopate do ažurnih informacij in sprejemate odločitve, ki temeljijo na točnih podatkih.

Pokrovitelj odmora

Nekaj je gotovo - računovodstvo je del vsakega posla. Zahvaljujoč tehnologiji pa postaja delo računovodij vse bolj osredotočeno na načrtovanje in svetovanje, saj rutinska dela že prevzemajo napredni sistemi. Verjamemo, da je prihodnost vsakega modernega podjetja odvisna od vpeljave poslovne analitike na podlagi kakovostnih računovodskih podatkov. Kot eden vodilnih ponudnikov sistemov ERP vlagamo v agilne metodologije, s katerimi ostajamo konkurenčni v dinamični panogi.


Lokacija

Austria Trend Hotel

Dunajska cesta 154

1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si