Dr. Miha Mlakar

Soustanovitelj podjetja ParetoAI

Miha je doktoriral na Institutu Jožef Stefan (IJS) iz področja strojnega učenja in večkriterijske evolucijske optimizacije. Svojo karierno pot je najprej nadaljeval kot vodja raziskovalne skupine na IJS, nato pa nekaj let deloval kot Chief Data scientist za Ameriško podjetje Golden Set Analytics. Zaradi velikega povpraševanja in opažene potrebe na trgu, je skupaj s kolegom ustanovil podjetje ParetoAI, ki pomaga drugim podjetjem pri razvoju produktov na podlagi umetne inteligence.

Ker vpeljava rešitev na podlagi umetne inteligence, večinoma še vedno ne prinaša željenih rezultatov, se ParetoAI specializira za reševanje težkih problemov, s poudarkom in mislijo na integracijo v produkcijo, saj se le tako lahko zagotovi željeno dodano vrednost.

Triki za izboljšanje modelov

V čem se izkušeni podatkovni znanstveniki najbolj razlikujejo od manj izkušenih? To bo rdeča nit predavanja, kjer bo Dr. Miha Mlakar na podlagi svojih izkušenj predstavil izhodišča in nekaj trikov za izboljšanje napovednega modela. Pri tem pa bo upoštevan celoten krog upravljanja s podatki, saj lahko prav vsak element vpliva na izboljšanje.

Zelo pomemben faktor so vhodni podatki in njihova kvaliteta. Zato se podatkovni znanstvenik ne ukvarja le z napovednimi modeli ali njihovimi treniranjem, temveč je zelo pomemben dejavnik določitev, iskanje in prečiščevanje ustreznih vhodnih podatkov, kjer pride do izraza tudi zmožnost komuniciranja tako s poslovnimi uporabniki kot podatkovnimi inženirji.