Dr. Martina Šestak

Asistentka na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UM

Dr. Martina Šestak je asistentka z doktoratom na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Aktivno raziskuje na področju podatkovnih tehnologij, kar med drugim vključuje arhitekture velepodatkov ter načrtovanje podatkovnih cevovodov. Doktorirala je na področju graf podatkovnih baz. Raziskovalno in aplikativno sodeluje v vlogi raziskovalke ali vodje na več znanstvenih in industrijskih projektov, ki se odvijajo v okviru Inštituta za Informatiko (FERI), na katerih sodeluje na aktivnostih načrtovanja in implementacije podatkovnih cevodov s pomočjo sodobnih podatkovnih tehnologij.

Načrtovanje podatkovnih cevovodov v kontekstu vzpostavitve podatkovnega prostora

Zanesljivo deljenje podatkov danes postaja vedno bolj zanimiva tema za eksperte, še posebej z vpeljavo koncepta podatkovnega prostora, ki predstavlja infrastrukturo za zagotavljanje le-tega. Za vzpostavitev podatkovnih prostorov je najprej potrebno poskrbiti za implementacijo učinkovitih podatkovnih cevodov, ki bodo na ustrezen način združili podatke iz več virov. Za pravilno načrtovanje in implementacijo podatkovnih cevovodov se v praksi uporabljajo različni vzorci in arhitekture, ki so sestavljene iz več tehnoloških rešitev na posameznem nivoju arhitekture. V predavanju bodo predstavljeni vzorci načrtovanja cevovodov ter nabor rešitev za njihovo implementacijo na splošno in  v kontekstu vzpostavitve podatkovnega prostora za agroživilski sektor.