Leon Maruša

Vodja službe za napredno analitiko podatkov, Elektro Celje

Leon Maruša je magistriral iz avtomatike in robotike na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru. Magistrski študij je zaključil leta 2015 in se isto leto zaposlil kot raziskovalec na Elektroinštitutu Milan Vidmar, kjer je deloval predvsem na področju pametnih omrežij, merilnih in informacijskih sistemov, podatkovne analitike ter razvoja v sklopu EU projektov. Leta 2020 se je zaposlil v Elektro Celju kot podatkovni znanstvenik. Od leta 2018 dalje prostovoljno opravlja tudi funkcijo generalnega sekretarja slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED.

Izzivi upravljanja z masovnimi podatki

Elektrodistribucijska podjetja se srečujejo z masovno količino podatkov. Vse večja uporaba pametnih števcev, naprednih sistemov vodenja omrežja in drugih virov podatkov narekuje uporabo Big Data tehnologij za pridobivanje dodane vrednosti iz zbranih podatkov. Elektro Celje bo predstavilo njihovo Big Data rešitev imenovano LAMBDA, ki jim omogoča podatkovne integracije, masovne obdelave, izvajanje analitike in prikaz BI vizualizacij. Poleg procesa vpeljave uporabljenih tehnologij bo predstavljen tudi pogled na netehnične izzive, ki so se pojavili pri implementaciji, konkretno dvig digitalne kulture zaposlenih, zavedanje pomembnosti o kakovosti podatkov in še mnogo več.