Dr. Karmen Kern Pipan

Vodja sektorja za upravljanje podatkov v Uradu za razvoj informacijskih rešitev, MJU, DI

Dr. Karmen Kern Pipan ima bogate izkušnje na področju kakovosti, strateškega načrtovanja, razvoja informacijskih rešitev ter upravljanja podatkov. V svoji karieri je vodila sektor za kakovost in poslovno odličnost na Uradu RS za meroslovje, delovala kot visokošolska predavateljica in vodila medresorsko skupino za pripravo Strategije razvoj javne uprave 2020. Deset let je delovala kot mednarodna ocenjevalka EFQM v Bruslju. Predava Smernice za razvoj informacijskih rešitev in deluje kot vodja Sektorja za upravljanje podatkov v Uradu za razvoj informacijskih rešitev, MJU, DI, kjer pokrivajo podatkovno skladišče in poslovno inteligenco, semantično interoperabilnost, centralni besednjak, semantični analizator, interoperabilnostni razvoj (NIO) ter strateški razvoj na področju upravljanja podatkov.

Poslovna inteligenca: Skrinja – za boljše odločanje in podporo digitalni javni upravi

Digitalizacija javnih storitev predstavlja enega ključnih elementov digitalne preobrazbe na ravni EU in v državi do leta 2030. Uporaba novih tehnologij močno prispeva k udejanjanju digitalne javne uprave in spreminja način dela in pričakovanja uporabnikov. Skrinja s poslovno inteligenco omogoča interaktivni vpogled v podatke v realnem času ter napovedno analitiko, kar korenito izboljšuje način dela, odločanje in napovedovanje. Tako dolgoročno vplivamo na boljši izkoristek obstoječih kadrovskih virov in hitrejše ter celovitejše poročanje in pametno odločanje. V produkciji so plače v javnem sektorju, javna naročila v RS in skupne dimenzije (šifranti). V razvoju je kadrovska evidenca državne uprave, v načrtu podpora dokumentnemu sistemu (KRPAN), mobilne storitve, odpiranje vizualizacij zunanjim uporabnikom ter uporaba umetne inteligence. Leta 2020 je bil sistem Skrinja nagrajen za dosežke informatike in računalništva v javni upravi s strani Slovenskega društva za informatiko.