Dr. Jure Bordon

Direktor analitike, Fundacija Login5

Jure Bordon je vodja analitične ekipe v Login5 Foundation. V okviru fundacije je z analitično ekipo v preteklosti sodeloval pri biometričnih in senzornih raziskavah dojemanja užitkov in čustev pri uživanju hrane in pijače, trenutno pa večji del pozornosti posveča projektu LoginEKO. Na projektu s svojo ekipo na podlagi podatkov, analiz in modelov išče rešitve izzivov iz področja vzdržnega organskega kmetijstva velikega obsega. Leta 2017 je na Fakulteti za Računalništvo in informatiko (UL) končal doktorat s področja modeliranja gensko regulatornih omrežij. V okviru doktorata je objavil več člankov v priznanih znanstvenih revijah in svoje prispevke predstavil na več mednarodnih konferencah.

Leto kasneje …

Dr. Jure Bordon in Samo Login sta lani predstavila Fundacijo Login5 in njihov projekt Login Eko. Glavna vizija projekta je na podlagi podatkovne znanosti razviti nove trajnostne kmetijske prakse, ki jih bo možno izvajati v največjem obsegu.

Dr. Jure Bordon bo na letošnjem Forumu predstavil napredek v enem letu ter z nami delil nove izkušnje pri vpeljevanju podatkovne znanosti v povsem nova področja kot je npr. kmetijstvo.

Vroči stol: Pogovor ob kaminu – Kako do podatkovnega produkta?

Jure Jeraj, programski direktor Foruma in Jure Bordon, direktor analitike v Fundaciji Login5 bosta soočila izkušnje in skupaj revidirala razvoj podatkovnega produkta na primeru Login Eko, na podatkih temelječega industrijskega ekokmetijstva.  Njuno vodilo v pogovoru bo kanvas za razvoj podatkovnega produkta (link: https://medium.com/@leandroscarvalho/data-product-canvas-a-practical-framework-for-building-high-performance-data-products-7a1717f79f0). Namen njunega pogovora je predstavitev priporočil in izkušenj pri razvoju produkta, ki temelji na podatkih.