Miroslav Ekart

PRAVNIK, VODILNI PRESOJEVALEC ISO 27005 IN SOUSTANOVITELJ DATAINFO.SI

Miroslav Ekart je univ. dipl. prav. z opravljenim državnim pravniškim izpitom. Je tudi vodilni presojevalec (Lead Risk Manager) po standardu ISO 27005 (Information Security Risk Management). Je soustanovitelj podjetja Datainfo.si, ki nudi rešitve za varstvo podatkov za več kot 250 naročnikov iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Švice, Nemčije, Romunije in Malte. Sodeloval je pri preko 500 GDPR projektih in 50 nadzornih postopkih Informacijskega pooblaščenca. Dolga leta je bil v upravi in vodstvu Prve osebne zavarovalnica d.d. Bil je direktor Bisnode Srbija, ta je del Dun and Bradstreet, najstarejše bonitetne hiše na svetu z ogromno bazo osebnih podatkov. Poleg prava ima veliko izkušenj iz vodenja prodaje in marketinga, pokrival je tudi vodenje IT. Poleg ISO 27005 za informacijska tveganja je pridobil mednarodne certifikate za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Buerau Veritas, italijanske CEPAS in kanadske PECB.

Sekcija Predkupna pravica

Rok Koren je vodja sekcije Predkupna pravica.