mag. Nina Mav Hrovat

RAVNATELJICA, VRTEC DOMŽALE IN PISATELJICA

Nina Mav Hrovat je diplomirala na Pedagoški fakulteti, nato pa zaključila še podiplomski magistrski študij predšolske vzgoje. Zaposlena je v vrtcu, sprva je bila vzgojiteljica, kasneje pomočnica ravnateljice, zdaj je ravnateljica. Objavlja strokovne članke ter predava za starše in strokovne delavce, za otroke pa nastopa v vrtcih in šolah po Sloveniji in zamejstvu ter spodbuja bralno kulturo. Je avtorica pravljic za otroke, otroških slikanic in zvočnih pravljic, za katere je prejela številna priznanja in nagrade.

Sekcija Predkupna pravica

Rok Koren je vodja sekcije Predkupna pravica.