Jure Jeraj

VODJA PODROČJA PODATKOV IN UMETNE INTELIGENCE V PODJETJU RESULT

Jure Jeraj je strokovjak za celovito upravljanje s podatki. Je solastnik podjetja Result, katerega glavni fokus je spreminjati podatke v poslovne in življenjske vrednosti. Zagovarja, da je podatek surovina in ne odpadek.
V svoji 20-letni karieri je zbral izkušnje s tehničnega, poslovnega in vodstvenega področja. S tem ima dober vpogled v marsikatere realne težave v organizacijah pri vpeljavah novih tehnologij. V kombinaciji s svojimi izkušnjami lahko pomaga povezati oddelke, ekipe ali pa celo organizacije v smeri boljše operativne in poslovne učinkovitosti.
Jure Jeraj je tudi predsednik sekcije za podatke in umetno inteligenco pri Združenju za informatiko in telekomunikacije, aktiven je v evropskih podatkovnih iniciativah, v Sloveniji pa je bil večkrat predavatelj ali član okroglih miz. Je tudi programski vodja Foruma podatkovne analitike.

Sekcija Predkupna pravica

Rok Koren je vodja sekcije Predkupna pravica.