Benjamin Lesjak

PRAVNIK, INFORMATIK IN DOCENT NA FAKULTETI ZA MANAGEMENT UP IN SOUSTANOVITELJ DATAINFO.SI

Doc. dr. Benjamin Lesjak je pravnik, informatik in docent na Fakulteti za management Univerze na Primorskem za predmetno področje prava. Sodeluje pri predmetih, kjer se pravo povezuje z informatiko, internetom, informacijsko družbo v povezavi z vprašanji varstva zasebnosti. Sodeluje pri projektu SAFE.SI – na Centru za varnejši internet, v katerem otrokom, njihovim staršem in učiteljem svetuje ter predava o varni rabi interneta. Je soustanovitelj podjetja DATAINFO.SI, katerega glavno poslanstvo je ponujati celovite rešitve za varstvo podatkov. V podjetju je strokovni direktor in poblaščena oseba za varstvo podatkov.

Sekcija Predkupna pravica

Rok Koren je vodja sekcije Predkupna pravica.