Danijela Krpič

direktorica JZ Občine Grad - Vulkanija

Danijela Krpič je direktorica Zavoda za turizem in kulturo Občine Grad, ki upravlja kulturne znamenitosti v občini Grad in skrbi za razvoj turizma. Zavod upravlja z Doživljajskim parkom Vulkanija s ciljem vsem obiskovalcem na čim bolj doživet način predstaviti naš vulkan in ostale znamenitosti, jih promovirati, se povezovati in spodbujati turizem na Goričkem.

Sekcija Predkupna pravica

Rok Koren je vodja sekcije Predkupna pravica.