Sonja Vizjak

Sonja Vizjak izhaja iz podjetniške družine in je tudi sama podjetnica, polna poslovnih idej. Svojo poslovno pot je začela v Skupini HIT Nova Gorica ter nadaljevala kot solastnik družinskega podjetja v prehrambeni panogi in v turizmu. Leta 2015 je dala pobudbo za ustanovitev AV.consulting, ki ga kot solastnik vodi skupaj z Andrejem. Medtem, ko se Andrej v AV.consultingu ukvarja predvsem z izvedbo svetovanja, pokriva Sonja vsa druga področja od marketinga, prodaje, financ do kadrovske funkcije.