7., 8. in 9. april 2016


Laško, Slovenija

Thermana Laško

5. slovenski kongres transfuzijske medicine


Spoštovane kolegice, kolegi in prijatelji,

ponovno je tu priložnost, da se zberemo strokovnjaki
s področja transfuzijske medicine in drugih strok ter prikažemo svoje dosežke, si izmenjamo izkušnje in znanja.

Vljudno vas vabimo, da sodelujete v strokovnem programu,
saj boste s tem prispevali k vsebinsko bogatejšemu kongresu.
Mi pa bomo poskrbeli, da si boste ta kongres zapomnili tudi po prijetnem druženju in izmenjavi mnenj.


S spoštovanjem

Prim. Snežna Levičnik Stezinar, dr.med.spec.

Predsednica ZTMS

Program

Četrtek, 7. 4. 2016
13.00

Registracija

13.15-13.45

Kosilo

13.45-14:45

Satelitski simpozij Roche

Dr. Despina Makri: "Roche Blood Safety Solutions : The Future is Now in donor screening"

Frank Pieksma:" cobas 6800/8800 - a new generation in blood screening"

14.45-15.00

Odmor

KRVODAJALSTVO 1 (15.00-16.30)
Moderatorja: Polonca Mali, Mojca Šimc

15.00-15.30

K. Magnussen

Low haemoglobin and iron deficency in a blood donor population

15.30-15.45

M. Šimc, P. Mali

Odkloni krvodajalcev zaradi neustreznih koncentracij hemoglobina

15.45-16.00

P. Mali, Z. Nagode, M. Zmrzljak, I. Grajzar

Pomen medicinskega vprašalnika pri izboru krvodajalca

16.00-16.15

S. Bogdanovic, N. Bujandric, R. Jovanovic

Knowledge on blood transfusion risk among blood donors

16.15-16.30

B. Merše, P. Mali, I. M. Grajzar, F. Krajnc

Novi pristopi pri oskrbi mesta venepunkcije pri krvodajalcu

16.30-17.00

Odmor

S TRANSFUZIJO PRENOSLJIVE BOLEZNI (17.00-19.00)
Moderatorja: Snežna Levičnik Stezinar, Urška Rahne Potokar

17.00-17.30

D. Candotti

Infectivity of blood products from donors with OBI

17.30-17.45

S. Levičnik Stezinar, S. Peterlin

Ocena stroška testiranja krvodajalcev na anti-HBc

17.45-18.00

P. Klemenc , B. Vidic, A. Fratnik Steyer, J. Bole, S. Levičnik Stezinar

Porazdelitev genotipov virusa hepatitisa B pri krvodajalcih v Sloveniji

18.00-18.30

P. Hewitt

Hepatitis E and its impact on Transfusion Safety

18.30-19.00

D. Domanović

Risk of emerging infections in transfusion

Petek, 8. 4. 2016
8.00

Registracija

IMUNOHEMATOLOGIJA (08:30-10.00)

Moderatorja: Marjeta Maček, Matjaž Urbajs

8.30-9.00

M. Kozak

Trombocitopenija povzročena s heparinom

9.00-9.15

E. Maličev, P. Klemenc, P. Rožman

Laboratorijska diagnostika s heparinom izzvane trombocitopenije (HIT)

9.15-9.30

M. Maček Kvanka, T. Dovč Drnovšek

Serološko določanje variant RhD: pregled testiranja v letih 2013-15

9.30-9.45

T. Dovč Drnovšek, M. Zupan, M. Maček Kvanka

Variante RhD – genotipizacija na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v letih 2013-2015

9.45-10.00

A. Barbarić Kovačić, E. Maličev, M. Maček Kvanka

Masivna fetomateralna krvavitev – prikaz dveh kliničnih primerov

10.00-10.30

Odmor

IZDAJA IN RACIONALNA UPORABA KRVI (10.30-12.00)
Moderatorja: Lidija Lokar, Slavica Stanišić

10.30-10.50

L. Lokar

Klinično vodenje transfuzije v UKC Maribor – kje smo danes in zakaj?

10.50-11.10

I. Preložnik Zupan

Klinično vodenje transfuzije – naše izkušnje

11.10-11.30

B. Golobič Čepulić

Patient Blood Management – Zagreb experiences

11.30-11.45

I. Kramar, G. Soldatović

Racionalno zdravljenje s transfuzijo (PBM) v ortopediji (OB Valdoltra)

11.45-12.00

S. Stanišić

Uravnavanje zalog krvi na ZTM Ljubljana

12.00-12.15

Odmor

12.15-13.45

OTVORITEV KONGRESA

13.45-15.00

Odmor za kosilo

KAKOVOST V TRANSFUZIJSKI MEDICINI (15:00-16:30)
Moderatorja: Irena Razboršek, Snežna Levičnik Stezinar

15.00-15.30

K. Otrin Debevc

Akreditiranje medicinskih laboratorijev

15.30-15.45

U. Rahne Potokar, M. Ozmec, A. Fratnik Steyer, A. Uran

Priprava mikrobiološkega laboratorija Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino na akreditacijo po standardu ISO 15189

15.45-16.00

T. Cirman

Standardi in akreditacija JACIE

16.00-16.15

M. Gjerkeš Tratar, T. Kopše

Ocena tveganja in prepoznana tveganja v Transfuzijskem centru Celje

16.15-16.30

A. Uran, V. Galvani

Ali so zunanje presoje še vedno orodje za izboljšanje sistema vodenja kakovosti?

16.30-17.00

Odmor

IMUNOTERAPIJE IN TRANSPLANTACIJE (17:00-19:00)
Moderatorja: Marko Cukjati, Primož Poženel

17.00-17.20

V. Rajić

Avtologna presaditev krvotvornih matičnih celic pri zdravljenju otrok s solidnimi tumorji

17.20-17.40

A. Milojković, M. Cukjati

Avtologni odvzem perifernih krvotvornih matičnih celic pri otrocih s solidnimi tumorji in nizko telesno težo

17.40-18.00

M. Dolenc-Voljč

Zdravljenje kožnega T-celičnega limfoma z zunajtelesno fototerapijo

18.00-18.20

J. Jazbec, K. Petruša, M. Česen, V. Rajić

Zdravljenje refraktarne bolezni presadka proti gostitelju z mezenhimskimi matičnimi celicami - prikaz primera

18.20-18.40

P. Poženel

Javna banka popkovnične krvi – kako naprej?

18.40-19.00

P. Schollmayer, Z. Lužnik, B. Stirn Kranjc

Uporaba avtolognega seruma v oftalmologiji

20.30

Slavnostna večerja

Sobota, 9. 4. 2016
7.30

Registracija

PROSTE TEME (8:00-10:00)
Moderatorja: Primož Rožman, Irena Razboršek

8.00-8.30

T. Coates

Quality and safety of FFP - how can it be improved

8.30-9.00

C. Gabriel


Advanced therapies in transfusion services – risks, pitfalls, adventures and chances

9.00-9.20

Z. Bolta

Obvladovanje pomanjkanja protiteles IgA

9.20-9.40

M. Breskvar, M. Šimc, M. Maček Kvanka

10 let Telemedicine v slovenski transfuzijski službi

9.40-10.00

T. V. Vavpotič

How digitalization can help in transfusion practice - Review of global innovative practices

10.00-10.30

Odmor

HEMOVIGILANCA (10:30-12:00)
Moderatorja: Irena Bricl, Bojana Bizjak

10.30-11.00

J. Wiersum

National and International Haemovigillance progress and challenges

11.00-11.15

I. Bricl, I. Marić

Sistem hemovigilance v Sloveniji (2002-2015)

11.15-11.30

B. Bizjak

Nadzor nad neželenimi dogodki – pomemben del hemovigilance

11.30-11.40

S. Levičnik Stezinar, A. Fratnik Steyer, A. Hrašovec Lampret

Prenos okužbe s HBV s transfuzijo SZP- prikaz primera

11.40-11.50

P. Mali

Neželeni učinki dajanja krvi - hemovigilanca pri krvodajalcu

11.50-12.00

G. Čebulc, D. Avsec

Nacionalni sistem organovigilance in mednarodno sodelovanje

12.00-13.00

Odmor za kosilo

KRVODAJALSTVO 2 (13:00-14:40)
Moderatorja: Zoran Bolta, Erika Kavaš

13.00-13.30

W. de Kort

Donors management in future

13.30-14.00

L. A. Simonetti

Donor Associations as a concrete instrument of progress for Transfusion Medicine and Solidarity: the example of AVIS and IFBDO

14.00-14.20

L. Lokar

Odvzem krvi na terenu nekoliko drugače – na avtobusu za odvzem krvi

14.20-14.40

E. Čatović-Baralija, A. Đozo, G. Ahmetović-Karić, A. Zildžić, D. Vuletić, J. Kurilic

Demographic characteristics blood donors in The Institute for transfusion medicine of the Federation of Bosnia and Herzegovina

* uradna jezika kongresa sta slovenščina in angleščina.

Kotizacija in prijava

Izkoristite ugodnejšo kotizacijo do 29. 2. 2016 in prihranite 60 €!

Izkoristite ugodnejšo kotizacijo do 29. 2. 2016 in prihranite 60 €!

Kotizacija vključuje: priponko, kongresni material, zbornik, potrdilo o udeležbi, vnos kreditnih točk, večerjo in pogostitev med odmori.

Dnevna kotizacija ne vključuje večerje.

Rok za zgodnjo prijavo (200 €) je do 29. 2. 2016. Rok za redno prijavo (260 €) je do 1. 4. 2016. Prijava bo možna tudi na samem dogodku.

Člani ZTMS ste s promocijsko kodo sktm2016 upravičeni do 15% popusta.

Za specializante, upokojence in študente je udeležba brezplačna (svoj status zabeležite v opombah).

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa
na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana), sklic na št. 3939-matična št. plačnika.

Cene ne vključujejo DDV.

Lokacija

Thermana Laško

Zdraviliška cesta 6

3270 Laško


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si

Informacije o nastanitvi

Udeleženci sami poskrbijo za rezervacijo hotela in plačilo nastanitve.

Hotel Thermana Park Laško
Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško

info@thermana.si

080 81 19
(03) 423 22 00

www.thermana.si/namestitve

Hotel Zdravilišče Laško
Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško

info@thermana.si

080 81 19
(03) 423 22 00

www.thermana.si/namestitve

Hotel Hum Laško
Trg svobode 1, 3270 Laško

info@hotel-hum.com

082 804 700

www.hotel-hum.com/