Pogajalska akademija 2016


od 11. januarja do 9. februarja 2016


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Pridobite celovito pogajalsko znanje ter spretnosti

Pogajalska Akademija je celovit program, na katerem se boste naučili tako ravnati s konflikti v podjetju kot tudi konstruktivno priti preko ovir, ki vam jih postavlja zahteven kupec. Obenem pa se boste poglobili v psihološke principe, ki vplivajo na to, kako reagiramo v pogajalskih situacijah in določajo izid pogajanj. Prav poznavanje človeške psihe vam pomaga, da izberete pravo vprašanje, s katerim se vam druga stran razkrije in da najdete rešitev, ki bo ustrezala tako vam kot tudi drugi strani. Zato tečaj ni primeren za nekoga, ki bi želel manipulirati s sodelavci ali goljufati stranke. Primeren je za vsakega, ki želi poštene in dolgoročno uspešne poslovne pa tudi osebne odnose s svojimi kupci, dobavitelji podrejenimi in sodelavci!


Zakaj se udeležiti Pogajalske Akademije

Na Pogajalski Akademiji se boste naučili,
kako se pogajati tako, da boste dosegli to, kar želite in ohranili dober odnos z drugo stranjo!

5 modulov

Program Pogajalske Akademije bomo izvedli v 5 poldnevnih modulih. Med vsakim modulom je en teden časa. Udeleženci dobijo "domačo nalogo", o kateri morajo naslednjič poročati. "Domača naloga" ne pomeni, da morajo udeleženci karkoli pisati ali delati vaje. To pomeni, da bodo morali v vmesnem času določena znanja, ki so jih pridobili, tudi uporabiti. Ob tem bodo morali opazovati sebe tudi v luči pridobljenih spoznanj o lastnem obnašanju.


Pridružite se nam na intenzivnem tečaju. Tečaj traja 21 šolskih ur in vključuje pet poldnevnih modulov v januarju in februarju 2016:
11., 18., 25. januarja in 1. in 9. februarja 2016 od 15.30 do 19.00 ure.

Pridružite se nam na intenzivnem tečaju. Tečaj traja 21 šolskih ur in vključuje pet poldnevnih modulov v januarju in februarju 2016:
11., 18., 25. januarja in 1. in 9. februarja 2016 od 15.30 do 19.00 ure.

Program

 
1. modul

11. januar 2016

1. Namen pogajanj

2. Razumevanje lastne osebnosti pri pogajanjih

3. Razumevanje stranke pri pogajanjih, ko pride do konflikta

1. Namen pogajanj

-Namen pogajanj

-Zakaj mi počnemo to, kar počnemo – zakaj druga stran počne to, kar počne

-Potek odločanja

-Razlike med pogajanjem in tekmovanjem

2. Razumevanje lastne osebnosti pri pogajanjih

-Osebnostne lastnosti

-Biološka osnova reagiranja v frustraciji

-Kdo v nas se pogaja

3. Razumevanje stranke pri pogajanjih ko pride do konflikta

-Kaj je konflikt

-Reagiranje v konfliktnih situacijah

-Upravljanje s konflikti in močnimi čustvi


 
2. modul

18. januar 2016

4. Informacije pred začetkom pogajanj

5. Osnovna načela pogajanj4. Informacije pred začetkom pogajanj

-Poznavanje lastnih izhodišč

-Poznavanje izhodišč nasprotnih strani

-Poznavanje okoliščin, ki lahko vplivajo na pogajanja

5. Osnovna načela pogajanj

-Skupni cilji

-Ljudje - ločite ljudi od problemov

-Interesi – usmeritev pozornosti na interese, ne na rešitve, stališča oziroma pozicije

-Opcije - poiščite rešitve ugodne za obe strani

-Merila - uporabite objektivna merila


 
3. modul

25. januar 2016

6. Pogajalski okviri in pogajalska moč

7. Zavestno poslušanje, raziskovanje in razumevanje pogajalskih partnerjev


6. Pogajalski okviri in pogajalska moč

-Mejna cena

-Začetna cena

-Področje možnega dogovora

-Najboljša alternativa možnemu dogovoru

7. Zavestno poslušanje, Raziskovanje in razumevanje pogajalskih partnerjev

-Ovire in napake pri poslušanju

-Načela zavestnega poslušanja

-Vrste vprašanj

-Postavljanje pravih vprašanj

-Kako ravnamo z ugovori


 
4. modul

1. februar 2016

8. Pogajalske strategije in načini obnašanja v konfliktnih situacijah

9. Pogajalske taktike

10. Etika in poštenost v pogajanjih


8. Pogajalske strategije in načini obnašanja v konfliktnih situacijah

-Razlika med pogajalskim stilom in pogajalsko strategijo

-Prednost različnih pogajalskih strategij

9. Pogajalske taktike

-Osnove taktiziranja pri pogajanjih

-Najpogostejše pogajalske taktike

10. Etika in poštenost v pogajanjih

-Zmagati za vsako ceno

-Poštenost pri pogajanjih

-Sproščanje v stresnih situacijah

 
5. zaključni modul

9. februar 2016

11. Iskanje poti iz slepe ulice

12. Zaključevanje pogajanj


11. Iskanje poti iz slepe ulice

-Zakaj se pogajanja ustavijo

-Kaj, ko se pogajanja ustavijo

-Izboljšanje lastne pozicije pri pogajanjih z močnejšim partnerjem

-Kdaj je pogajanje neuspešno in kako naprej

12. Zaključevanje pogajanj

-Pripravljenost druge strani na dogovor

-Delni cilji, končni cilj

-Pomagati drugi strani, da se odloči

Predavatelj

 
Rudi Tavčar, MBA,

predavatelj

je univ. dipl. psiholog. Večji del svoje poslovne poti je posvetil tržnim raziskavam,marketingu in vodenju. Vodi izobraževalne seminarje in delavnice o poslovnih pogajanjih, komuniciranju, reševanju konfliktov. Je avtor več kot 50 člankov in knjige Psihologija pogajanj.

je univ. dipl. psiholog. Večji del svoje poslovne poti je posvetil tržnim raziskavam,marketingu in vodenju kot solastnik in direktor podjetja Gral Marketing in kasneje Gral Iteo. Sam ali prek podjetja je vodil ustanovitve ali preoblikovanje 11 podjetij. V slovenskih in mednarodnih podjetjih vodi izobraževalne seminarje in delavnice o poslovnih pogajanjih, komuniciranju,reševanju konfliktov in kot trener programe za usposabljanje mediatorjev v državah Jugovzhodne Evrope. Je avtor več kot 50 člankov in knjige Psihologija pogajanj.

METODE DELA

Program je zasnovan interaktivno. Samo del programa sestavljajo predavanja. Udeleženci se razdelijo po skupinah in rešujejo praktične probleme. Skupine se med seboj dejansko pogajajo. Po pogajanjih dobijo udeleženci povratno informacijo od soudeležencev in od predavatelja. Pri določenih temah bomo delavnico tudi snemali, slušatelji pa bodo dobili povratno informacijo o svojem delu od kolegov predvsem pa tudi od predavatelja. S tem bodo udeleženci lahko tudi sami sebe ocenili in imeli možnost korekcije svojega vedenja.

METODE DELA

Program je zasnovan interaktivno. Samo del programa sestavljajo predavanja. Udeleženci se razdelijo po skupinah in rešujejo praktične probleme. Skupine se med seboj dejansko pogajajo. Po pogajanjih dobijo udeleženci povratno informacijo od soudeležencev in od predavatelja. Pri določenih temah bomo delavnico tudi snemali, slušatelji pa bodo dobili povratno informacijo o svojem delu od kolegov predvsem pa tudi od predavatelja. S tem bodo udeleženci lahko tudi sami sebe ocenili in imeli možnost korekcije svojega vedenja.

Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 3926-matična št. plačnika.

Lokacija

Planet GV 

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si