EU GRANT ACADEMY© - OBZORJE 2020


od 9. novembra 2015

z zaključkom 15. decembra 2015


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Pridobite nepovratna sredstva za rast in razvoj vašega podjetja!


EU GRANT ACADEMY© - OBZORJE 2020 je celovito zastavljeno usposabljanje, sestavljeno iz 6 celodnevnih modulov, katerega namen je opremiti udeleženca z vsemi ključnimi kompetencami, ki jih potrebuje za čim bolj uspešno pridobivanje nepovratnih sredstev iz programa Obzorje 2020 za svoje raziskovalno-razvojno-inovacijske projekte.


Cilj EU GRANT ACADEMY© - OBZORJE 2020 je usposobiti udeleženca iz inovativnega, raziskovalno-razvojno in inovacijsko (R & R & I) usmerjenega mikro, malega, srednje velikega ali velikega podjetja, za pripravo čim bolj kvalitetne projektne prijave na ključne razpise za gospodarstvo v okviru programa Obzorje 2020 ter voditi projekte, ki pridobijo sofinanciranje iz teh razpisov.

Več o načinu izvedbe v dodatnih informacijah.

Program

poteka v šestih modulih

 
1. modul

9. november 2015

Ali ste vedeli, da je v programu Obzorje kar 12 milijard evrov namenjenih malim in srednjim podjetjem.

V prvem modulu bomo lovili ideje za vaše projekte ter poiskali pravo priložnost in pravi razpis za vašo organizacijo.


O modulu

Ali ste vedeli, da je v programu Obzorje kar 12 milijard evrov namenjenih malim in srednjim podjetjem.

V prvem modulu bomo s pomočjo preizkušenega sistema lovili ideje za projekte ter jih povezali z vizijo in strategijo vašega podjetja. Podrobno bomo analizirali ključne razpise v programu Obzorje 2020, ki so namenjeni izključno gospodarstvu. S pomočjo praktičnih primerov in preizkusov bomo ocenili primernost projektne ideje za prijavo na izbrane razpise v programu Obzorje 2020.

Poiskali bomo pravo priložnost za vaše podjetje.


Program

 • Kaj pomenijo absorpcijske sposobnosti organizacije in kako te sposobnosti dvigniti
 • Lovljenje idej za projekte in povezava na vizijo in strategijo podjetja
 • Predstavitev sistema lovljenja idej znotraj organizacije
 • Ocenjevanje idej za projekte: je možno sofinanciranje z evropskimi sredstvi
 • Karakteristike EU sredstev
 • Podrobnejša predstavitev ključnih razpisov H2020 za gospodarstvo in tipov projektov, ki jih sofinancirajo
 • Instrument for SMEs
 • Fast track to innovation
 • Factories of the future
 • Kako uspešno analizirati razpise H2020
 • 7 ključnih elementov razpisa
 • Natančna analiza izbranega razpisa in razpisne dokumentacije in opozarjanje na pasti
 • Ocena primernosti projektne ideje za prijavo na razpis

V prvem modulu se boste dokončno odločili, ali boste delali na svojem projektu ali izbranem primeru, ki bodo na voljo za delo v Akademiji.


Dodatne aktivnosti

Po zaključenem 1. modulu boste prejeli dodatne naloge za delo na svojem projektu oziroma izbranem primeru, ki jih boste opravili do naslednjega modula. Izvajalci akademije jih bodo pregledali ter vam podali povratno informacijo. Opravljeno delo se ne ocenjuje, predstavlja pa del izpolnjenih izpitnih obveznosti za pridobitev certifikata usposobljenosti.


IZVAJALCA

mag. Damjan Struna, univ.dipl.ekon.

Ivica Ilić, mag. ekon.

 
2. modul

16. november 2015

Ali ste vedeli, da se da vsak projekt izboljšati za najmanj 20 odstotkov?

V 2. modulu bomo oblikovali logični okvir vašega projekta z namenom, da pridobite znanja o tem, kako ga lahko izboljšate za najmanj 20 odstotkov?

O modulu

Ali ste vedeli, da se da vsak projekt izboljšati za najmanj 20 odstotkov?

V 2. modulu bomo oblikovali logični okvir vašega projekta z namenom, da pridobite znanja o tem, kako ga lahko izboljšate za najmanj 20 odstotkov?

Spoznali boste, kaj je to logični okvir in zakaj je pomemben in kateri so njegovi ključni gradniki. Logični okvir boste izdelali za svoj projekt oziroma izbrani primer, pri čemer bomo sledili strukturi, k jo bomo v 2. modulu tudi podrobno analizirali.

Poglobili se bomo tudi v administrativni del projektne prijave ter opozorili na najpogostejše napake, ki jih lahko pri tem storimo.

Delo bo potekalo povsem praktično na vaših projektnih oziroma izbranih primerih.PROGRAM

 • Utrditev znanja iz predhodnega modula
 • Povratna informacija k opravljenim aktivostim domačih iz predhodnega modula
 • Ka je logični okvir in zakaj je pomemben
 • Ključni elementi logičnega okvirja
 • Vertikalna logika
 • Izdelava logičnega okvirja
 • Struktura projektne prijave
 • Ključni elementi projektne prijave
 • Analiza strukture H2020 projektne prijave
 • Administrativni del prijave
 • Ključne napake pri vnašanju administrativnih podatkov


DODATNE AKTIVNOSTI

Po zaključenem 2. modulu boste prejeli dodatne naloge za delo na svojem projektu oziroma izbranem primeru, ki jih boste opravili do naslednjega modula. Izvajalci akademije jih bodo pregledali ter vam podali povratno informacijo. Opravljeno delo se ne ocenjuje, predstavlja pa del izpolnjenih izpitnih obveznosti za pridobitev certifikata usposobljenosti.


IZVAJALec

Ivica Ilić, mag. ekon.

 
3. modul

23. november 2015

Kako boste prepričali ocenjevalce, da je vaš projekt inovativen in ambiciozen?

V 3. modulu boste spoznali praktične trike, ki jih lahko uporabite za pridobitev čim boljše ocene kot tudi spoznali kako se izogniti pastem.

O MODULU

Kako boste prepričali ocenjevalce, da je vaš projekt inovativen in ambiciozen?

V 3. modulu boste spoznali praktične trike, ki jih lahko uporabite za pridobitev čim boljše ocene kot tudi spoznali kako se izogniti pastem. Posvetili se bomo oblikovanju vsebinskega dela prijave in postavili state of the art ter cilje projekta na način, da bodo povezani s cilji razpisa. Izvedeli boste kaj vse je treba opisati v projektni prijavi in na kakšne način. Vašo "prijavo" bomo nato ocenili po kriterijih EC in po potrebi dopolnili. Na podlagi diseminacije in eksploatacije rezultatov bomo pripravili še poslovni načrt.


PROGRAM

 • Utrditev znanja iz predhodnega modula
 • Povratna informacija o izvedenih aktivnostih iz predhodnega modula
 • Oblikovanje vsebinskega dela prijave
 • Kako pravilno opisati cilje projekta in kako jih povezati s cilji razpisa
 • Definicija raziskovalnega problema – ključna vprašanja in potrebni odgovori
 • Kaj je state of the art, zakaj je tako pomemben in kako se ga (ne) opiše
 • Kaj je ambicija projekta – napredek preko state of the art in kako se ga opiše
 • Projektni učinki (Impact) – kaj je vse treba opisati v projektni prijavi in zakaj
 • Izboljšava inovacijske kapacitete – kaj to zajema
 • Okoljski in socialni učinki – kaj so, zakaj so pomembni
 • Analiza primera (Impact-a) projekta – ocenjevanje na podlagi kriterijev EC, kaj je dobrega, kaj bi spremenili
 • Kaj je diseminacija in kaj eksploatacija rezultatov – razlika
 • Kako pripraviti poslovni načrt


DODATNE AKTIVNOSTI

Po zaključenem 1. modulu boste prejeli dodatne naloge za delo na svojem projektu oziroma izbranem primeru, ki jih boste opravili do naslednjega modula. Izvajalci akademije jih bodo pregledali ter vam podali povratno informacijo. Opravljeno delo se ne ocenjuje, predstavlja pa del izpolnjenih izpitnih obveznosti za pridobitev certifikata usposobljenosti.


PREDAVATELJ:

mag.Damjan Struna, univ. dipl. ekon.

 
4. modul

1. december 2015

V 4. modulu boste spoznali WBS metodologijo za razčlenitev dela na projektu.

S pomočjo WBSja boste lažje določili, kaj boste naredili vi in za kaj boste poiskali partnerja. Izvedeli boste tudi kje iskati partnerje in kdo so dobri partnerji v projektu.

O MODULU

V 4. modulu boste spoznali WBS metodologijo za razčlenitev dela na projektu.

S pomočjo WBSja boste lažje določili, kaj boste naredili vi in za kaj boste poiskali partnerja. Izvedeli boste tudi kje iskati partnerje in kdo so dobri partnerji v projektu.

WBS (Workbreakdown structure boste naredili na konkretnem primeru oz. vašem projektu in se odločili, ali je smiselno v projekt vključiti partnerje. S pomočjo posebne matrike boste spoznali, kdo so dobri in kdo slabi partnerji?

Seznanili se boste tudi z managementom tveganj in izdelali register tveganj za svoj lasten projekt oz. izbran primer.


PROGRAM

 • Utrditev znanja iz predhodnega modula
 • Povratna informacija o izvedenih aktivnostih iz predhodnega modula
 • Oblikovanje vsebinskega dela prijave
 • Vsebinski del prijave
 • Predstavitev metodologije Work breakdown structure (WBS)
 • WBS konkretnega projekta
 • Kako pravilno opisati posamezen Work package (WP) – ključni elementi
 • Določanje ključnih elementov WP-jev
 • Partnerji; ali jih rabimo; kje in kako jih najdemo; partner ali koordinator; kako opišemo partnerje v prijavi
 • Analiza dobrih in slabih opisov partnerjev
 • What do you do situacije
 • Projektni management in management tveganja
 • Analiza dobrega in slabega opisa managementa tveganj
 • Izdelava registra tveganj za projekt


DODATNE AKTIVNOSTI

Po zaključenem 1. modulu boste prejeli dodatne naloge za delo na svojem projektu oziroma izbranem primeru, ki jih boste opravili do naslednjega modula. Izvajalci akademije jih bodo pregledali ter vam podali povratno informacijo. Opravljeno delo se ne ocenjuje, predstavlja pa del izpolnjenih izpitnih obveznosti za pridobitev certifikata usposobljenosti.


PREDAVATELJ

Ivica Ilič, mag.

 
5.modul

7. december 2015

Vse, kar morate vedeti o finančnih pravilih H2020 in pripravi ustreznega proračuna projekta, stroških ter prvih ključnih korakih po uspešni pridobitvi sofinanciranja za projekt.

Izdelali boste tudi finančno konstrukcijo za vaš projekt ter spoznali postopke priprave pogodbe o sofinanciranju ter konzorcijske pogodbe.

O MODULU

Vse, kar morate vedeti o finančnih pravilih H2020 in pripravi ustreznega proračuna projekta, stroških ter prvih ključnih korakih po uspešni pridobitvi sofinanciranja za projekt.

Izdelali boste tudi finančno konstrukcijo za vaš projekt ter spoznali postopke priprave pogodbe o sofinanciranju ter konzorcijske pogodbe.

Finančna pravila H2020 jasno določajo, kaj so upravičeni stroški in kako jih argumentirati. Ta pravila je potrebno upoštevati že v fazi priprave finančne konstrukcije. Spoznali boste tudi postopek prijave projekta v Participant portal ter postopek priprave pogodbe o sofinanciranju ter konzorcijske pogodbe.


PROGRAM

 • Utrditev znanja iz predhodnega modula
 • Povratna informacija o izvedenih aktivnostih iz predhodnega modula
 • Ključni elementi priprave finančne konstrukcije projekta
 • Finančna pravila H2020 stroški
 • Upravičeni stroški na projektu
 • Kako izračunavamo posamezne kategorije direktnih stroškov
 • Kako argumentirati stroške
 • Druga vprašanja o stroških
 • Priprava finančne konstrukcije za projekt in predstavitev rezultatov
 • Opravičevanje virov
 • Postopek oddaje projektne prijave na Participant portal – na kaj še posebej paziti
 • Zgodba se ne konča z oddajo – kaj če dejansko dobite projekt
 • Postopek priprave pogodbe o sofinanciranju (Grant Agreement)
 • Vnos podatkov v Participant portal
 • Konzorcijska pogodba: zakaj je potrebna in kateri so ključni elementi


DODATNE AKTIVNOSTI

Po zaključenem 5. modulu boste prejeli dodatne naloge za delo na svojem projektu oziroma izbranem primeru, ki jih boste opravili do naslednjega oz. zaključnega modula. Izvajalci akademije jih bodo pregledali ter vam podali povratno informacijo. Opravljeno delo se ne ocenjuje, predstavlja pa del izpolnjenih izpitnih obveznosti za pridobitev certifikata usposobljenosti.


PREDAVATELJ

Ivica Ilić, mag.

 
6. modul

15. december 2015

V zaključnem modulu boste spoznali vse o učinkovitem vodenju projekta od njegovega začetka do uspešnega zaključka in pripravili svojo projektno knjigo. Izvedeli boste tudi vse o davčnih olajšavah za vlaganja v raziskave in razvoj.

Akademijo bomo slavnostno zaključili s podelitvijo certifikatov usposobljenosti.

O modulu

V zaključnem modulu boste spoznali vse o učinkovitem vodenju projekta od njegovega začetka do uspešnega zaključka in pripravili projektno knjigo. Izvedeli boste kako koordinirati komunikacijo s partnerji ter vodji projektnih pisarn Evropske komisije. S pomočjo orodja EFAMT® bomo postavili temelj za učinkovito finančno vodenje projekta in tako lažje obvladovali revizijske postopke. Izvedeli boste tudi vse o davčnih olajšavah za vlaganja v raziskave in razvoj.

Akademijo bomo slavnostno zaključili s podelitvijo certifikatov usposobljenosti.


PROGRAM

 • Utrditev znanja iz predhodnega modula
 • Povratna informacija o izvedenih aktivnostih iz predhodnega modula
 • Postavitev temeljev za učinkovito vsebinsko/administrativno vodenje projekta
 • Priprava Project Management Handbook-a
 • Koordiniranje/sodelovanje/komunikacija s partnerji ter s Project officer-ji Evropske komisije (EK)
 • Izvedba/organizacija projektnih sestankov znotraj konzorcija in sestankov s predstavniki EK
 • What do you do situacije (kako reševati probleme s partnerji v praksi)
 • Postavitev temeljev za učinkovito finančno vodenje projekta
 • Vzpostavitev sistema vodenja stroškovne dokumentacije
 • Ključen pomen orodja za stroškovno vodenje projekta EFAMT®
 • Postavitev orodja
 • Korelacija med podatki
 • Knjižbe časovnic in drugih neposrednih stroškov
 • Analize porabljenega časa in stroškov ter primerjava s plani
 • Priprava uradnih poročil
 • Preknjižbe med projekti, posebej davčne olajšave
 • Priprava finančnega poročila v orodju EFAMT® (izpis)
 • Kako se učinkovito pripraviti na revizijo
 • Najpogostejše težave pri vodenju projektov v praksi in kako jih reševati
 • Davčne olajšave za raziskovalne, razvojne in inovacijske (RRI) projekte – kaj morate vedeti, da se vam vlaganja v RRI maksimalno izplačajo


Izvajalci:

Mateja Rudolf

mag. Damjan Struna, univ.dipl.ekon.

Ivica Ilić, mag.


PODELITEV CERTIFIKATOV

Ob zaključku bomo vsem, ki so opravili vse obveznosti v okviru usposabljanja, slavnostno podelili certifikat EU GRANT ACADEMY ©-OBZORJE 2020, ki izkazuje, da je oseba primerno usposobljena za pripravo in vodenje projektov za pridobivanje nepovratnih sredstev v programu Obzorje 2020.Predavatelji

 
mag. Damjan Struna

univ. dipl. ekon.

mag. Damjan Struna, univ.dipl.oec., je svetovalec za nepovratna sredstva v podjetju RR & CO. d.o.o. Ima večletne izkušnje z vodenjem seminarjev in delavnic na temo pridobivanja nepovratnih in povratnih sredstev EU, davčnih olajšav za raziskave in razvoj ter finančnega in administrativnega vodenja projektov (preko 100 izvedenih seminarjev in delavnic v Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH, Srbiji, Makedoniji ter EU).

mag. Damjan Struna, univ.dipl.oec. je svetovalec za nepovratna sredstva v podjetju RR & CO. d.o.o. V obdobju 2010-2014 je pripravil tri uspešne EUREKA projekte (ALINOE, PLASTIC WHEEL WEIGHT, HERIFUND), 2 zelo uspešna projekta za kompetenčne centre za razvoj kadrov (prvi prejel 100 točk in drugi 98 točk od 100) ter sodeloval pri pripravi in administrativno-finančnem vodenju potrjenih projektov 7. Okvirnega programa.

Ima večletne izkušnje z vodenjem seminarjev in delavnic na temo pridobivanja nepovratnih in povratnih sredstev EU, davčnih olajšav za raziskave in razvoj ter finančnega in administrativnega vodenja projektov (preko 100 izvedenih seminarjev in delavnic v Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH, Srbiji, Makedoniji ter EU).V letu 2006 je zaključil magistrski študij iz mednarodne ekonomije na Ekonomski fakulteti. V finančni perspektivi 2000–2006 je sodeloval pri pripravi različnih projektov, vključno z EUREKA projektom SUCCESS, v administrativno-finančni kapaciteti pa je sodeloval tudi v številnih projektih 6.OP (CENCE, STEROLTALK, GENEPARK, itd.). V finančni perspektivi 2007–2013 je pripravil oz. sodeloval pri pripravi številnih uspešnih P4 projektov (Slovenski podjetniški sklad) in drugih evropskih in nacionalnih projektov (7.OP, EUREKA, strukturni skladi, itd.). V obdobju 2010-2014 je pripravil tri uspešne EUREKA projekte (ALINOE, PLASTIC WHEEL WEIGHT, HERIFUND), 2 zelo uspešna projekta za kompetenčne centre za razvoj kadrov (prvi prejel 100 točk in drugi 98 točk od 100) ter sodeloval pri pripravi in administrativno-finančnem vodenju potrjenih projektov 7. Okvirnega programa (CytoThreat, SUNSEED in eBADGE). Mag. Struna ima večletne izkušnje z vodenjem seminarjev in delavnic na temo pridobivanja nepovratnih in povratnih sredstev EU, davčnih olajšav za raziskave in razvoj ter finančnega in administrativnega vodenja projektov (preko 100 izvedenih seminarjev in delavnic v Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH, Srbiji, Makedoniji ter EU). Je predavatelj v "EU Grant Academy©", ki je bila v različnih oblikah do sedaj 16-krat uspešno izvedena v Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu, Banja Luki, Portorožu ter tudi na Finskem (Koli).


 
Ivica Ilić, mag.

dipl.ekon.

Ivica Ilić, mag., je samostojni svetovalec za nepovratna sredstva v podjetju RR & CO. d.o.o. Končal je magisterij iz primerjalnega lokalnega razvoja, diplomiral pa je iz ekonomije na področju mednarodnega marketinga na beograjski Univerzi za uporabno znanost. Ima bogate izkušnje s področja pisanja projektnih prijav, implementacije projektov, spremljanja in evalvacije, raziskav in razvoja.

Ivica Ilič, mag., je samostojni svetovalec za nepovratna sredstva v podjetju RR & CO. d.o.o. Končal je magisterij iz primerjalnega lokalnega razvoja, diplomiral pa je iz ekonomije na področju mednarodnega marketinga na beograjski Univerzi za uporabno znanost. Ima bogate izkušnje s področja pisanja projektnih prijav, implementacije projektov, spremljanja in evalvacije, raziskav in razvoja. Aktivno je sodeloval pri več kot 30 projektih, sofinanciranih s srbskimi nacionalnimi in tudi z mednarodnimi, pretežno evropskimi, nepovratnimi sredstvi. Sodeloval je pri oblikovanju lokalnih in regionalnih strateških načrtov za občine in okraje v južni Srbiji ter je izvedel 4 raziskave s področja agrikulture, razvoja majhnih in srednje velikih podjetij, industrije in tujih neposrednih investicij. Je avtor priročnika za podjetnike začetnike, ki je prirejen za notranje razseljeno populacijo na jugu Srbije. Prav tako je soavtor dela »Strategija skupnega tržnega pristopa za čezmejno sodelovanje Srbija – Bolgarija« ter »Bazen poslovnih idej«, ki so ga ustvarili mladi, izobraženi potencialni podjetniki. Leta 2010 pri založbi Lambert Academic Publishing izdal delo »Territorial Pact Leskovac: Toolkit for sustainable development of City of Leskovac«. Predavateljske izkušnje je začel nabirati v izobraževalnem centru Leskovec (teme: razvoj nevladnih organizacij – strateško, operativno in finančno planirane na področju razvoja krepitve položaja mladine v lokalni skupnosti; upravljanje projektnega cikla za nevladne organizacije in javne ustanove v južni Srbiji), zdaj pa širom Zahodnega Balkana predava o pripravi in izvajanju projektov. Je soavtor priročnika »EU Grant Funding for Research, Development and Innovation Projects« in "Beyond the Horizon 2020:practical guide to developing competitive project proposals in Horizon 2020"


 
Mateja Rudolf

direktorica podjetja RR&CO


Mateja Rudolf je v podjetju RR & CO d.o.o. prevzela vodenje pred 20 leti. Izpeljala je reorganizacijo firme iz informacijske firme, v svetovalno firmo za pridobivanje in upravljanje z nepovratnimi sredstvi za raziskave, razvoj in inovacije.


Mateja Rudolf je v podjetju RR & CO d.o.o. prevzela vodenje pred 20 leti. Izpeljala je reorganizacijo firme iz informacijske firme, ki je delala software za delniške družbe in bila zelo uspešna na področju privatizacije, v svetovalno firmo za pridobivanje in upravljanje z nepovratnimi sredstvi za raziskave, razvoj in inovacije, ki je bila in je vodilna firma na tem področju v smislu znanja, prenosa znanja, velikosti firme in prometa. Sodelovala je z razvojnim oddelkom pri postavitvi rešitev v oblaku EFAMT(R) za finančno spremljanje in poročanje projektov ter komunicirala s strankami za prodobitev poslov. Sodeluje s strankami pri definiranju njihovih potreb, optimiranju procesov, organizaciji dela in postavitvi informacijskih rešitev za vpeljavo sistema EFAMT(R). Z vami bo delila svoje znanje in izkušnje s tega področja pri postavitvi celovitih rešitev v podjetju za vodenje projektov, kjer se poroča o porabi nepovratnih sredstev. Pri tem bo poskrbela, da se bodo udeleženci najprej seznanili z glavnimi parametri informacijskega sistema za vodenje projektov v OBZORJE2020, potem pa bodo prešli na bolj specialne, kot so na primer uveljavljanje davčnih olajšav za raziskave in razvoj. Ker ima izkušnje iz post revizij bo pri uporabi EFAMT predstavila tudi vsebine, ki so predmet revizij, tar na tak način predala svoje znanje in izkušnje udeležencem.

Kdo se lahko prijavi

 • Na EU GRANT ACADEMY© - OBZORJE 2020 se lahko prijavijo vsa raziskovalno-razvojna in inovacijska podjetja; mikro, mala, srednje velika in velika podjetja z ambicijami in/ali omejenimi izkušnjami s prijavljanjem projektov v Obzorje 2020.
 • Na EU GRANT ACADEMY© - OBZORJE 2020 se ne morejo prijaviti raziskovalci iz raziskovalnih organizacij (inštituti, fakultete in univerze)
 • Za prijavo na EU GRANT ACADEMY© - OBZORJE 2020 se pričakuje dobro znanje angleškega jezika.
 • Udeleženci predhodno izpolnijo vstopni vprašalnik, ki je namenjen učinkoviti sestavi delovnih skupin.

 


Prijava je mogoča tudi preko e-pošte: izobrazevanje@planetgv.si ter na brezplačni telefonski številki 080 33 44.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Banka: NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 243907-3907-matična št. plačnika.


Dodatne informacije

Lokacija

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si


Udeleženci lahko v času poteka izobraževanja brezplačno parkirate na parkirišču pri Železniškem muzeju, Parmova 35.


Akademijo za vas pripravljata