Akademija vodenja


od 28. novembra 2018

z zaključkom 1. februarja 2019

od 9 - 16. ure


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3


AKADEMIJA VODENJA JE POLNO ZASEDENA!

NASLEDNJI TERMIN JE OD MARCA DO MAJA 2019.

ZAGOTOVITE SI VAŠE MESTO NA NASLEDNJI AKADEMIJI!

AKADEMIJA VODENJA JE POLNO ZASEDENA!

NASLEDNJI TERMIN JE OD MARCA DO MAJA 2019.

ZAGOTOVITE SI VAŠE MESTO NA NASLEDNJI AKADEMIJI!


Intenzivno usposabljanje praktičnih spretnosti za vodje!

Z udeležbo boste:

  1. osvojili metode in tehnike vodenja za dvig osebne moči vodje ter organizacijske energije
  2. obvladovali težavne komunikacijske situacije pri vodenju
  3. pridobili veščine voditeljstva in veščine učinkovitega upravljanja sebe ter sodelavcev
  4. osvojili tehnike motivacije
  5. spoznali praktične sprostitvene tehnike za obvladovanje stresa in razvili antistresne kompetence

POSTANITE ODLIČEN VODJA, OBIŠČITE AKADEMIJO VODENJA!


POSTANITE ODLIČEN VODJA, OBIŠČITE AKADEMIJO VODENJA!


Program po modulih

1. MODUL

Dr. Danijela Brečko

METODE IN TEHNIKE ZA DVIG OSEBNE MOČI TER ORGANIZACIJSKE ENERGIJE

2. in 3. MODUL

Mag. Franka Bertoncelj

OBVLADOVANJE TEŽAVNIH KOMUNIKACIJSKIH SITUACIJ PRI VODENJU

4. MODUL

Dr. Aleksander Zadel

VODITELJSTVO

5. MODUL

Dr. Aleksander Zadel

MOTIVIRANJE SODELAVCEV IN DOSEGANJE UČINKOVITOSTI TER IZBIRA KADROV

6. MODUL

Dr. Franc Gider

VZDRŽEVANJE NOTRANJEGA RAVNOVESJA ZA BOLJŠE DELOVNE REZULTATE

7. MODUL

ZAKLJUČNI ASSESMENT VODSTVENIH KOMPETENC IN ZAKLJUČNA ŠTUDIJA PRIMERA

Predavatelji

 
dr. Daniela Brečko

Izvajalka 1. modula

Doktorirala je s področja načrtovanja kariere. Ima bogate praktične izkušnje z izobraževanjem odraslih, saj na tem področju deluje zelo intenzivno že več kot 20.

Je izvršna direktorica pri Sofosu, Inštitutu za izobraževalni management
Doktorirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer si je predhodno pridobila znanstveni magisterij na področju osebnega razvoja odraslih. Poslovna znanja si je pridobivala v sklopu dodatnih izobraževanj kot je program General Management Program na IECD Bled.
Je avtorica preko 200 znanstvenih in strokovnih člankov za slovenske in tuje strokovne revije ter avtorica 7 strokovnih knjig. Več kot 20 let deluje v praksi poslovnega izobraževanja in svetovanja. Redno tudi raziskuje področje ravnanja z ljudmi pri delu (HRM).

 
mag. Franka Bertoncelj

Izvajalka 2. in 3. modula

Magistra psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije in samostojna svetovalka za izbiro, razvoj ter izobraževanje zaposlenih.

Vodi delavnice, treninge in coaching za vodje ter zaposlene, sodeluje s podjetji in organizacijami pri izvedbi organizacijskih ter tržnih raziskav, ukvarja pa se tudi z individualnim psihološkim svetovanjem za posameznike. Uporablja pretežno metode transakcijske analize, vedenjsko-kognitivni pristop in nove principe pozitivne psihologije.

 
dr. Aleksander Zadel

Izvajalec 4. in 5. modula

Doktor psihologije, direktor Inštituta za osebni razvoj Corpus, Anima, Ratio. Kot svetovalca ga najemajo domača in tuja podjetja, ki jim pomaga pri projektih razvoja tehnik vodenja, motivacije, kadrovske politike in razvoja osebnih ter managerskih potencialov zaposlenih.

Je doktor psihologije. Soustanovil je kadrovsko agencijo Competo. Bil je predstojnik oddelka za Biopsihologijo, na Fakulteti za matematiko naravoslovje in tehnologijo, Univerze na Primorskem, kjer je tudi predaval. Kot svetovalca ga najemajo domača in tuja podjetja, ki jim pomaga pri projektih razvoja tehnik vodenja, motivacije, kadrovske politike in razvoja osebnih ter managerskih potencialov zaposlenih.

 
dr. Franc Gider

Izvajalec 6. modula

Svetovalec z dolgoletno svetovalno prakso na področju stalnih izboljšav, inovativnosti in osebnostnega razvoja. V prostem času raziskuje duhovne razsežnosti človeka.

Svetovalec z dolgoletno svetovalno prakso na področju stalnih izboljšav, inovativnosti in osebnostnega razvoja. Praktične svetovalne in managerske izkušnje si je nabiral kot mladi raziskovalec na Institutu Jožef Stefan, vodja svetovalnih projektov v mednarodni korporaciji Deloitte, direktor Tehnološke agencije Slovenije (TIA), direktor lastnega svetovalnega podjetja Getas in vodja centra za kvaliteto življenja Zhigong Institut. Skupno je sodeloval na več kot 100 svetovalnih projektih v Sloveniji in tujini. Deluje na področju vitke proizvodnje (lean), sistemov stalnih izboljšav (six sigma, 20 ključev), razvoja zaposlenih in inovativnosti. Iz teh področij tudi predavana kot gostujoči predavatelj na Univerzi v Ljubljani, za različne organizacije in podjetja pa je izpeljal že več kot 100 različnih seminarjev in tečajev. Zanima ga predvsem razvoj - tehnološki in osebnostni. V prostem času raziskuje duhovne razsežnosti človeka. V zadnjih letih se je intenzivno izobraževal na tem področju ter postal inštruktor tehnik Life Technology in Zhineng Qigong.

Udeleženci po uspešno zaključeni akademiji pridobijo certifikat »Usposobljen vodja«.


Udeleženci po uspešno zaključeni akademiji pridobijo certifikat »Usposobljen vodja«.


Kotizacija in prijava


Kotizacija vključuje delovno gradivo, letno naročnino na revijo HRM, zaključni izpit in okrepčila med odmori.


Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa
na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB d.d., Ljubljana), sklic na št. 4298-matična št. plačnika.

Lokacija

Udeleženci lahko v času poteka izobraževanja parkirate na parkirišču pri Železniškem muzeju, Parmova 35. Cena parkiranja do 8 šolskih ur je 3 EUR.

Planet GV
5. nadstropje

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana

Več informacij:

080 33 44

izobrazevanje@planetgv.si