Promocija zdravja na delovnem mestu

21. MAREC 2018

OD 7.00. DO 18.00

Terme Krka

Šmarješke Toplice

USPOSOBLJEN PROMOTOR ZDRAVJA

Dobro zdravje je predpogoj za dobro in uspešno življenje in delo - tako za posameznika kot za delovno organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je ekonomsko upravičena, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški stalež, prav tako pa ostajajo zvesti organizaciji oziroma delodajalcu. Programi promocije zdravja na delovnem mestu so namenjeni ohranjanju in krepitvi telesnega in duševnega zdravja ter dobrega počutja zaposlenih in so sistematično ciljane aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce pod enakimi pogoji. Gre za kombinacijo sprememb fizičnega in socialnega okolja ter z zdravjem povezanega življenjskega sloga. Promocija zdravja na delovnem mestu je skupno prizadevanje delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. To dosežemo s kombinacijo:

• izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,
• spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja,
• omogočanja izbire zdravega načina življenja in
• spodbujanja osebnostnega razvoja.


Promocija zdravja na delovnem mestu je lahko uspešna le, če je plod sodelovanja vseh akterjev in, če je zdravje zaposlenih sestavni del strategije upravljanja in je organizacija predana izboljšanju zdravja zaposlenih, omogoča sodelovanje vseh zaposlenih, je integrirana v vse pomembne odločitve in v vsa področja organizacije, so vsi ukrepi in programi strukturirani po ciklu reševanja problemov, ki se začne z analizo potreb, nadaljuje pa z določitvijo prioritet, načrtovanjem, implementacijo, kontinuiranim nadzorom ter evalvacijo, vključuje ukrepe, ki so usmerjeni tako v posameznika kot v delovno okolje, združuje strategije zmanjševanja tveganja s strategijami razvoja zaščitnih dejavnikov in izboljšanja zdravja zaposlenih. Pri tem procesu je bistvenega pomena, da so vsi zaposleni, pod enakimi pogoji, vključeni v ta proces in da se upoštevajo njihove potrebe in stališča glede izboljšav organizacije dela in delovnega okolja.


Delovno mesto je ena od najpomembnejših vstopnih točk za komunikacijo z zaposlenimi glede varnega in zdravega načina življenja, ne samo na delovnem mestu ampak nasploh. Zaposleni pridobijo znanje o varnem in zdravem načinu življenja na delovnem mestu, ki ga lahko prenesejo tudi v svoj življenjski slog in tako izboljšajo svoje zdravje. Bolj zdrav delavec je bolj zadovoljen, hkrati pa pomeni tudi manjše stroške za delodajalca in zdravstveno zavarovalni sistem zaradi bolniških odsotnosti. Za promocijo zdravja na delovnem mestu je potrebna dejavna zavezanost delodajalcev, ki morajo zagotavljati zdrave organizacijske in okoljske razmere in zaposlenih, ki naj dejavno sodelujejo v programu promocije zdravja na delovnem mestu.

Dobro načrtovani programi promocije zdravja na delovnem mestu združujejo potrebe organizacije in potrebe delavcev. Za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu ni standardnega vzorca ali predpisane metode. V pomoč so lahko zapisani koraki v Smernicah (Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu, marec 2015), ki pa so le eni izmed možnih načinov spodbujanja zaposlenih in izvajanja promocije. Zaradi velike raznolikosti delovnih okolij, Smernice podajajo le temeljna načela za načrtovanje in izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu. Vsak delodajalec mora temeljna načela promocije zdravja na delovnem mestu prilagoditi svoji organizaciji in okoliščinam.
V okviru načrta promocije zdravja na delovnem mestu je potrebno opredeliti posamezne programe za doseganje namena in ciljev načrta. Programi morajo podrobneje opredeliti aktivnosti in ukrepe potrebne za doseganje ciljev, vsebovati prednostna področja in za vsako področje določati posamezne ukrepe in aktivnosti, določati odgovorno osebo, časovni okvir, način spremljanja, vrednotenja ter potrebna sredstva. Programi morajo prav tako vključevati ukrepe/aktivnosti usmerjene v organizacijo dela, delovno okolje in spremembe vedenja posameznika (individualni ukrepi).


Program promocije zdravja, ki ga organiziramo v sodelovanju s Termami Krka, je namenjen ohranjanju in krepitvi telesnega in duševnega zdravja ter dobrega počutja zaposlenih in spada med individualne ukrepe s katerimi se spodbuja zaposlene k prevzemanju odgovornosti za lastno zdravje):

  • krepitev in varovanje duševnega zdravja in dobrega počutja (ustrezna komunikacija, obvladovanje stresa);
  • spodbujanje zaposlenih k občasnemu razgibavanju na delovnem mestu (plakati in objave na intranetu, namenjene učenju pravilnega izvajanja vaj..);
  • spodbujanje zdravega življenjskega sloga, saj je z življenjskim slogom posameznika povezan razvoj kroničnih bolezni (npr: bolezni srca, ožilja, dihal, prebavil, sladkorna bolezen tipa 2, rak, debelost). Na primer: izboljšanje prehranjevalnih navad preko promoviranja zdrave/uravnotežene prehrane, promoviranje telesne dejavnosti (npr. učenje nordijske hoje, skupinska priprava na športne dejavnosti ali tekmovanja,...), opustitev kajenja in prekomernega pitja alkohola.

Izobraževanje je namenjeno predstavnikom ter odgovornim osebam za promocijo zdravja na delovnem mestu. Le-ti skrbijo za promocijo zdravja na delovnem mestu (6. člen in 32. člen ZVZD-1) in imajo že sprejet program promocije zdravja. Izobraževanje vam bo dalo dodatne informacije, navdih in znanje, ki ga lahko uporabite pri načrtovanju in razvijanju programov promocije zdravja v svojih delovnih sredinah ter dodatni spodbudi zaposlenih. Pripravljeno je v skladu s Smernicami. Med drugim je namenjeno, da vodstvo in odgovorne osebe za promocijo zdravja na delovnem mestu, spoznajo in razumejo korist promocije zdravja na delovnem mestu, namen in cilje ter posledično lažje podpirajo promocijo zdravja v podjetjih, katere vodijo oz. v katerih so zaposleni ter dodatno motivirajo in spodbujajo sodelovanje zaposlenih pri izvajanju programov promocije zdravja.


Vsebina je sestavljena iz 2 delov: strokovnega oziroma teoretskega uvoda in praktične delavnice. Teoretski del vključuje strokovno predavanje na temo promocije zdravja, predstavitev smernic in načrtovanja programov, primere dobre prakse in nasvete za dodatno motivacijo zaposlenih ter predloge različnih programov. Sledi zelo praktičen del, kjer udeleženci preskusijo različne programe, tehnike iz nabora individualnih ukrepov. Se seznanijo s samo izvedbo, namenom in ciljem teh ukrepov ter možnostmi vključitve v njihove že pripravljene načrte promocije zdravja na delovnem mestu.
Vsebine izobraževanja se dotikajo najpogostejših težav sodobnih zaposlenih: nezdrave prehrane, prekomerne telesne teže, telesne neaktivnosti, pomanjkanja uspešnih mehanizmov za sanacijo stresa in težave s poškodbami lokomotornega sistema zaradi statičnih obremenitev na delovnem mestu.

Dogodek pripravljamo v sodelovanju

Terme Krka
GZDBK
Izobraževanje je namenjeno vsem, ki delujejo na področju promocije zdravja na delovnem mestu. Udeleženci prejmejo certifikat "USPOSOBLJEN PROMOTOR ZDRAVJA" Planeta GV in Term Krka.

Program

07:00-8:00

Registracija udeležencev in zdrav gostinski odmor ter analiza sestave telesnih tkiv

Restavracija Park

08:00-8:45

Pozdrav udeležencev in predstavitev programa. Uvodno predavanje o promociji zdravja na delovnem mestu s predstavitvijo dobrih praks realiziranih projektov GZDBK
(mag. Nataša Novina, mag. Nina Šab)

Bela dvorana I

08:45-9:30

Test fizične pripravljenosti - predstavitev kardiotesta in prikaz na enem udeležencu
(Anita Možgan, športni trener)

Telovadnica Kardiokros, Vitarium

09:30-10:15

Posvet o gibanju: izdelava vadbenega načrta - primer na enem udeležencu; učenje osnovnih tehnik izbranih oblik gibanja - za celotno skupino
(Anita Možgan, športni trener)

Telovadnica Pilates, Vitarium

10:15-11:00

Učenje tehnik spremljanja rezultatov telesnega treninga skupaj z merilniki srčnega utripa
(Anita Možgan, športni trener)

Telovadnica Pilates, Vitarium

11:00-12:00

AKTIVNI ODMOR: dihalne vaje in zdrav gostinski odmor
(Anita Možgan, športni trener)

Restavracija Park

12:00-13:40

Posvet o zdravi prehrani ter vpliv prehrane na povečanje produktivnosti in zmanjšanje stresa na delovnem mestu - predavanje in primer razlage na enem udeležencu
(Janja Strašek, univ. dipl. živ. tehn.)

Bela dvorana I

13:40-14:30

KOSILO in analiza sestave telesnih tkiv
(Anita Možgan, športni trener)

Restavracija Lotos (kosilo)
Restavracija Park (analiza sestave t.t.)

13:45-14:45

PCE analiza stresa
(Anita Možgan, osebna športna trenerka)

Bela dvorana I

14:30-15:00

Predstavitev vaj za preprečevanje poškodb lokomotornega sistema zaradi statičnih obremenitev na delovnem mestu - predavanje in skupinska vadba
(Roman Šiler, dipl. fth.)

Bela dvorana I

15:00-16:00

Motivacijska skupinska delavnica
(Andreja Kaplan, psihoterapevtka)

Bela dvorana I

16:15-17:30

Tečaj tehnike nordijske hoje in pohod z nordijskimi palicami
(Anita Možgan, športni trener)

Zbor Restavracija Park

17:30-18:00

Analiza sestave telesnih tkiv - vsak udeleženec 10 min (za udeležence, ki še niso opravili meritev oz. interpretacijo meritev)
(Anita Možgan, športni trener)

Restavracija Park

podrobna vsebina1. POSVET O ZDRAVI PREHRANI IN VPLIV PREHRANE NA POVEČANJE PRODUKTIVNOSTI IN ZMANJŠANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU (Janja Strašek)

Tema predavanja bo vpliv prehrane na zdravje, dobro počutje, boljšo delovno storilnost … Govorili bomo o ritmu prehranjevanja (številu dnevnih obrokov), o tem, koliko in katero hrano (živila in hranila) potrebujemo v določenem delu dneva glede na umsko ali fizično delo, kako pripravljati hrano doma. Pa tudi o prehranjevanju v restavracijah, menzah, na poslovnih večerjah in kosilih. Ne bomo izpustili niti pomena tekočin (vode, alkohola, kave) in debatirali o prehranskih dodatkih.
Med posvetom bomo pregledali rezultate meritev s Tanito in pojasnili rezultate z vidika prehrane. Določili bomo prag zdrave telesne teže, izračunali primerne dnevne energijske vrednosti glede na starost, spol, fizično aktivnost in trenutno telesno težo. Predstavili bomo tudi sestavo individualnega jedilnika glede na različne delovne pogoje, stil življenja, spol, starost, telesno težo …

2. PREDSTAVITEV VAJ ZA PREPREČEVANJE POŠKODB LOKOMOTORNEGA SISTEA ZARADI STATIČNIH OBREMENITEV NA DELVONEM MESTU (Roman Šiler)

Beseda bo tekla o tem, kako pomembno se je zavedati lastnega telesa in vadbe na delovnem mestu. Smiselnost vadbe je, da vadeči uporabi to filozofijo ne samo na delovnem mestu ampak tudi v svojem prostem času. Predstavljena vadba bo vplivala na boljšo psihofizično kondicijo, boljšo storilnost in zadovoljstvo posameznika.


3. BIOFEEDBACK – PCE analiza stresa (Anita Možgan)

Po praktični predstavitvi storitve in analize s pomočjo prostovoljca bomo spoznali način obvladanja in zavedanja svojega telesa in ozavestili naš odziv na stres. Med predavanjem se bomo približali različnim rešitvam, ki lahko olajšajo stresno življenje in delo, ter spoznali različne tehnike obvladovanja stresa. Preko merjenja fizioloških reakcij na stres bomo videli, kako se telo odziva z dihanjem, temperaturo, pulzom, napetostjo in mikromišično napetostjo na čelu. Lažje bomo razumeli lastne reakcije in počutje - npr. po napornem dnevu. Udeleženci bodo skušali poiskati zase najbolj učinkovito in primerno tehniko sproščanja.


Predavatelji

 
Janja Strašek

prehranska svetovalka, Šmarješke Toplice

Janja Strašek, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, zaposlena v Krkinih termah Šmarješke Toplice kot prehranska svetovalka, je članica združenja nutricionistov in dietetikov Slovenije.
Več -->

Janja Strašek, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, je po končanem šolanju na Biotehniški fakulteti (Univerza v Ljubljani) nadaljevala kariero v Krkinih termah Šmarješke Toplice, kjer je svetovalka za prehrano. Je članica združenja nutricionistov in dietetikov Slovenije in članica slovenskega združenja za klinično prehrano. Aktivno je sodelovala tudi v strokovnih združenjih za prehrano v Zvezi koronarnih klubov in društev Slovenije ter Zvezi društev diabetikov Slovenije. V vseh letih se aktivno udeležuje številnih predavanj in seminarjev na temo zdrave prehrane (Planet GV, kongres ADMA, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, …), svoje znanje in izkušnje pa predstavlja v mnogih interesnih društvih, šolah, podjetjih in humanitarnih organizacijah, katerih cilj je ozaveščanje o pomenu pravilne prehrane za zdravje.

 
Roman Šiler

diplomiran fizioterapevt, Šmarješke Toplice

Roman Šiler, zaposlen v Krkinih Termah Šmarješke Toplice kot fizioterapevt, je eden od avtorjev programa »Vaje na delovnem mestu«, ki so bile najprej pripravljene za podjetje Revoz.
Več -->

Roman Šiler,bzaposlen v Krkinih Termah Šmarješke Toplice kot fizioterapevt, je eden od avtorjev programa »Vaje na delovnem mestu«, ki so bile najprej pripravljene za podjetje Revoz. Zaposlene je v okviru tega programa tudi izobraževal na njihovem delovnem mestu in jih učil živeti zdravo življenje - vsak dan, tudi na delovnem mestu.
Poleg osebnih rednih strokovnih izpopolnjevanj predava različnim skupinam in podjetjem, ki prihajajo v Terme Šmarješke Toplice, v zadnjem času pa se udeležuje predstavitev programov promocije zdravja na delovnem mestu Term Krka, ki jih organizirajo Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Sekcija Medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji, Planet GV, …

 
Anita Možgan

osebna športna trenerka, Šmarješke Toplice

Anita Možgan, profesorica športne vzgoje, zaposlena v Krkinih Termah Šmarješke Toplice kot osebna športna trenerka Ima dolgoletne izkušnje z vodenjem športnih programov.
Več -->

Anita Možgan, profesorica športne vzgoje, zaposlena v Krkinih termah Šmarješke Toplice kot osebna športna trenerka, ima dolgoletne izkušnje z vodenjem športnih programov šmarješkega centra Vitarium Spa&Clinique in vodenjem skupin in posameznikov v projektih promocije zdravja.
Kot predavateljica ima izkušnje z različnimi telesnimi aktivnostmi, promocijo zdravja na delovnem mestu za različna podjetja, vodenjem praktičnih delavnic in delavnic sproščanja. Večkrat predstavlja načela zdravega življenjskega sloga - za različne starostne skupine in ob različnih priložnostih, pripravljala predavanja za srčne bolnike in druge rizične skupine – predava raznim društvom diabetikov, kardiološkim bolnikom, medicinskim sestram, v Šolah za tretje življenjsko obdobje, sodeluje v projektu promocije zdravja na delovnem mestu - s predavanji in praktičnimi vajami za Krko, Revoz, …
Predvsem pa želi vsakogar navdušiti s pozitivno energijo in jih napotiti na pot k zdravju in dobrem počutju.

Prijava in kotizacija

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
(NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 004237-matična št. plačnika.

FOTOUTRINKI

Terme Šmarješke Toplice

Šmarješke Toplice 100, 8220 Šmarješke Toplice

Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice