ZLATI KAMEN

Soustvarjamo prihodnost na lokalni ravni


13. februar 2018

DNIURMINUTSEKUND

LJUBLJANA, Slovenija

Festivalna dvorana

GRADIVO S KONFERENCE

Na voljo so predstavitve sodelujočih predavateljev. Do gradiva dostopate s klikom na spodnji gumb.

OSREDNJI DOGODEK OBČIN SLOVENIJE

Vsakoletno tradicionalno srečanje občin Slovenije, konferenca Zlati kamen, je prerasla v enega največjih in najpomembnejših dogodkov na tem področju v Sloveniji. Vsako leto se dogodka udeleži približno 150 udeležencev iz slovenskih občinskih predstavnikov in predstavnikov ostalih zainteresiranih javnosti iz privatnega in javnega sektorja.
Priznanje v okviru izbora Zlati kamen podeljujejo najvišji predstavniki vlade, strokovnega sveta Zlatega kamna in zmagovalnih občin.

Dogodek je namenjen vsem, ki vodijo in upravljajo občine in delujejo v javni upravi, javnih podjetjih, zasebnih podjetjih, ki sodelujejo in spremljajo razvoj občin.

Je edini tako velik dogodek, ki je hkrati tudi vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem napredku Slovenskih občin v sklopu raziskovalnega projekta in izbora Zlati kamen. Na dogodku vsako leto razglasimo razvojno najbolj prodorne občine Slovenije, razpravljamo o aktualnih temah, ki se vežejo na izbor, predstavljamo dobre prakse in organiziramo bazar lokalnih dobrot iz vseh regij Slovenije.

Vsakoletno srečanje, ki je preraslo v pravo druženje, poteka v več delih:

 1. konferenčni del z dobrimi praksami, predavanji in razpravami
 2. bazar lokalnih dobrot, ki poteka ves čas konferenco vzporedno
 3. slavnostna razglasitev razvojno najbolj prodornih občin


ZAKAJ NA KONFERENCO

Vrhunska zasedba

Svoje znanje, izkušnje in dobre prakse bodo z nami delili politični predstavniki, uspešni župani, predstavniki tujih investitorjev in domači podjetniki ter drugi.Prebojne vsebine

Občine in investicije - dobre prakse in
različne perspektive. Točke preboja -
točke povezovanja gospodarstva in občin.
Okrogla miza
- kako uspešni smo bili in
kje so prebojne priložnosti prihodnosti.


Odlična družba

Dogodek, ki združuje župane, podžupane in druge predstavnike lokalne samouprave, zainteresirane predstavnike privatnega sektorja, politične predstavnike, skratka vse, ki jih zanima povezovanje lokalne samouprave in gospodarstva ter iskanje in ustvarjanje priložnosti.


PROGRAM

13. FEBRUAR 2018
8:00-9:00

Sprejem udeležencev in jutranja kava za dobrodošlico

9:00-9:15

The #212challenge - otvoritev konference**
Sophie Honey, britanska ambasadorka v Sloveniji

NALOŽBE USTVARJAJO PRIHODNOST

9:15-9:40

Magna Steyr, največja greenfield investicija v zgodovini samostojne Slovenije bo stala v občini Hoče – pogled investitorja**
Ana Topolic-Kriechbaum, direktorica za marketing in komuniciranje Magna Steyr

9:40-10:05

Yaskawa – primer uspešne prakse in zglednega sodelovanja - pogled občine
Dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje

Občine lahko z različnimi ukrepi sooblikujemo čim bolj investicijam in gospodastvu prijazno okolje (tu smo se osredotočili na vlaganja v infrastrukturo, pravočasno oblikovanje industrijskih con ter aktivnim promoviranjem različnih ugodnosti, ki jih zagotavljamo - primer odlok o znižanju oz. oprostitvi komunalnega prispevka v primeru ustvarjenih novih delovnih mest ali pa program občine nepovratnih pračunskih sredstev v obliki spodbujanja podjetništva), morajo biti koordinator aktivnosti pri umeščanju investicije v lokalni prostor, kar pomeni, da morajo zagotavljati vsestransko podporo investitorju, sooblikovati pozitivno in za lokalno prebivalstvo sprejemljivo vzdušje ter s pomočjo tesnega sodelovanja z Vlado zagotoviti prave sogovornike na pravnih mestih, hkrati pa imeti (pre)drzne poglede, kar vključuje neposredno komuniciranje tudi z največjimi korporacijami in jim zagotoviti trdnega, predvsem pa zanesljivega partnerja v obliki lokalne skupnosti.

10:05-10:30

Evropska investicijska banka – pogled finančne stroke; kaj morajo vedeti občine in kje so priložnosti podpore?

Peter Jacobs, Vodja predstavništva Evropske investicijske banke v Sloveniji
Miha Švent, svetovalec v Evropski investicijski banki

10:30-11:00

Odprta razprava s panelisti

11:00-11:30

Odmor

TOČKE PREBOJA ZA USPEŠEN RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE V PRIHODNOSTI

Kratka predavanja in diskusija na primerih dobrih praks

11:30-12:00

Digitalna občina: učinkovita in prijazna
Kako lahko s pomočjo interneta stvari in naprednih IKT storitev vplivamo na kakovost življenja v občini?

Andrej Prevc
Mag. Peter Pustatičnik

Telekom Slovenije bo predstavil obstoječo ponudbo storitev, ki lahko bistveno prispevajo k nadgradnji kakovosti življenja občanov in zadovoljstva obiskovalcev. Predstavil bo sodobne rešitve za dvig varnosti in ugodja bivanja starejše populacije, rešitve za posredovanje informacij o aktivnostih občine, kakovosti in razpoložljivosti občinske infrastrukture in storitev ter možnosti za uporabo različnih vrst omrežij za uvedbo storitev pametnih mest in interneta stvari. Predstavljeni vzorčni projekti kažejo, da se zdaj že lahko uvrstimo med občine, ki zagotavljajo nadstandardno raven bivanja.

12.00-12.30

Register nastanitvenih obratov in enotno poročanje v turizmu
Zdenka Kajdiž, Ajpes

Poročanje podatkov v zvezi s turistično dejavnostjo je gostiteljem predstavljalo nepotrebne administrativne obveznosti in bremena, saj so morali enake oziroma istovrstne podatke posredovati različnim inštitucijam (Policiji, Statističnemu uradu RS in občinam). Nepotrebni stroški so nastajali tudi na strani javne uprave, saj je morala vsaka od inštitucij te podatke zbrati in obdelati. S ciljem poenostavitve poročanja podatkov v turizmu, ki razbremenjuje gostitelje glede poročanja podatkov v turizmu, racionalizira delo uporabnikov podatkov ter zagotavlja večjo kakovost zbranih podatkov, je AJPES vzpostavil informacijsko rešitev za enotno poročanje - eTurizem. Gostitelji podatke posredujejo AJPES samo enkrat za vsa obvezna poročanja, podatki so zbrani na enem mestu in le te AJPES posreduje upravičenim uporabnikom. Glede na to, da naše poslovno okolje ni razpolagalo s celovitimi podatki o nastanitvenih obratih oziroma z informacijami, kdo mora poročati podatke v turizmu, je AJPES s 1.12.2017 vzpostavil tudi Register nastanitvenih obratov, ki je javen in brezplačno dostopen na spletnem portalu AJPES.

12.30-13.00

Zagotovljeni prihranki z Energetskim pogodbeništvom
Mohor Vrhovnik, Interenergo

13:00-13:45

Odmor in pogostitev na bazarju lokalnih dobrot

13:45-14:00

Na pragu lokalnih volitev iz raziskave: Kakšne preboje so delale slovenske občine v zadnjih štirih letih in kaj bo ključno za prihodnja štiri leta
Mag. Robert Mulej, urednik in vodja raziskave Zlati kamen, SBR, d. o. o.

OKROGLA MIZA: KAKO BODO LAHKO OBČINE PREBOJNO USPEŠNE V PRIHODNOSTI?14:00-15.00

Kaj smo se naučili v zadnjih letih? Kako se bo lahko sleherna občina uspešno razvijala v prihodnje? Kje so ovire in kje priložnosti? Kaj prinaša digitalizacija?

Moderira: Vika Potočnik, direktorica Pionirskega doma, Centra za kulturo mladih

Sodelujejo:

 • Barbara Radovan, generalna direktorica Direktorata za prostor, gradnjo in stanovanja, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • Peter Misja, župan občine Podčetrtek, zmagovalka Zlatega kamna 2017,
 • prof. Janez Koželj, podžupan Mestne občine Ljubljana,
 • Andrej Orožen, izvršni direktor Dewesoft.

RAZGLASITEV RAZVOJNO NAJBOLJ PRODORNIH OBČIN 2018

15:00-15:30

Razglasitev razvojno najbolj prodornih občin 2018

BAZAR LOKALNIH DOBROT

*Vabljeni.
**Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

PREDAVATELJI

 
Sophie Honey

Britanska ambasadorka v Sloveniji

Sophie Honey je pred prihodom v Slovenijo v okviru FCO delala na različnih področjih, nazadnje je vodila politično skupino, ki je pokrivala Izrael, okupirano Palestino, Libanon, Jordanijo in mirovne procese na Bližnjem Vzhodu.

Več.

Sophie Honey se je pridružila FCO (Britansko ministrstvo za zunanje zadeve in skupnost nekdanjih kolonij) v letu 1999 po diplomi iz fizike in nekaj let v privatnem sektorju. Delala je na različnih področjih, nazadnje je vodila politično skupino, ki je pokrivala Izrael, okupirano Palestino, Libanon, Jordanijo in mirovne procese na Bližnjem Vzhodu. Od leta 2001 do 2004 je vodila politično skupino v Zimbabveju in Mehiki. Zadnjih 9 let je večinoma delovala v Londonu kot asistentka ministra za Evropo na področju boja proti terorizmu in za Bližnji Vzhod.

 
Ana Topolic-Kriechbaum

direktorica marketinga in komuniciranja v Magni Steyr

Ana Topolic-Kriechbaum je od leta 2000 v Magni zasedala različne vodstvene položaje na področju marketinga. Trenutno je direktorica marketinga in komuniciranja v Magni Steyr Evropa.

Več.

Ana Topolic-Kriechbaum je bila rojena v Skopju. Leta 1990 je diplomirala iz strojništva na Univerzi v Zagrebu. 1992 se je preselila v Avstrijo.
Od leta 1990 do 1994 je zasedala različne položaje v oglaševanju in marketingu v Linzu v Avstriji. Od leta 1998 do 2000 je bila produktni vodja v Steyr Antriebstechnik v Avstriji. Od leta 2000 je v Magni zasedala različne vodstvene položaje na področju marketinga.
Trenutno je direktorica marketinga in komuniciranja v Magni Steyr Evropa.

 
Dr. Vladimir Prebilič

Župan Občine Kočevje

Dr. Vladimir Prebilič je zelo aktiven že od časa svojih dni na fakulteti. Poleg aktivne vpetosti v svoje lokalno okolje, je nanizal vrsto akademskih in pedagoških dosežkov, sodeloval pri premnogih raziskovalnih in razvojnih projektih tako doma kot tujini.

Več.

Dr. Vladimir Prebilič je zelo aktiven že od časa svojih dni na fakulteti. Poleg aktivne vpetosti v svoje lokalno okolje, je nanizal vrsto akademskih in pedagoških dosežkov, sodeloval pri premnogih raziskovalnih in razvojnih projektih tako doma kot tujini, ves čas je aktiven na uredniškem in recenzentskem področju ter kot strokovni analitik.
Med leti 2002 – 2006 je deloval kot občinski svetnik in predsednik Odbora za finance in gospodarstvo v občini Kočevje, od 2003 do 2006 pa je opravljal funkcijo podžupana. Leta 2010 je kandidiral za župana (največja po površini v Republiki Sloveniji) kot občan (z zbiranjem podpisov) ter bil v drugem krogu izvoljen na to funkcijo. Od 2010 do 2014 je opravljal funkcijo župana ter uspel povečati proračun za 40% (pridobljena sredstva na razpisih EU in RS) ter izpeljati korenite reforme na področju učinkovite rabe energije, racionalizacije poslovanja lokalne skupnosti ter zagona turizma. Leta 2014 je ponovno kandidiral za župana kot občan ter zmagal v prvem krogu, hkrati pa s svojo listo dobil večino tudi v občinskem svetu občine Kočevje.
V letih 2006 – 2008 je bil svetovalec predsednika SD Boruta Pahorja za področje obrambe in med 2008 – 2011 svetovalec predsednika RS dr. Danila Türka za področje domoljubja in veteranskih organizacij. Od 2012 je član Vzhodne kohezijske regije kot predstavnik Jugo-vzhodne Slovenije. Od leta 2016 je predstavnik RS v Kongresu lokalnih oblasti pri Svetu Evrope ter redni predavatelj kongresa za spodbujanje razvoja demokracije na lokalni ravni ter etičnega ravnanja lokalnih funkcionarjev (predaval v Moldaviji, Ukrajini, Gruziji in Albaniji).

 
Peter Jacobs

Vodja Evropske investicijske banke v Sloveniji

Peter Jacobs je zaposlen v Evropski investicijski banki od leta 2000. Od leta 2011 do 2016 je vodil Oddelek za projektno financiranje v državah Zahodne Evrope, ki je eden največjih podpornikov greenfield investicij na trgu.

Več.

Peter Jacobs je zaposlen v Evropski investicijski banki od leta 2000. Pričel je kot svetovalec za posojila in namestnik direktorja Oddelka upravljanja in prestrukturiranja dolgov na javnih, podjetniških in finančnih trgih v državah Beneluxa. Od leta 2008 do 2011 je bil vodja Operativnega oddelka Zahodne Evrope. Od leta 2011 do 2016 je vodil Oddelek za projektno financiranje v državah Zahodne Evrope, ki je eden največjih podpornikov greenfield investicij na trgu. Od novembra 2016 vodi pisarno Evropske investicijske banke v Sloveniji.

 
Miha Švent

svetovalec, Evropska investicijska banka

Miha Švent je zaposlen v svetovalnem oddelku Evropske Investicijske Banke (EIB), kjer za svetovalno stičišče vodi sodelovanje z državnimi razvojnimi ustanovami.

Več.

Pred tem je v Evropski Banki za Obnovo in Razvoj (EBRD) vodil razvojne programe v jugovzhodni Evropi. Sodeloval je pri pripravi in izvedbi investicij v regiji in vodil svetovalne programe za konkurenčnost gospodarstva, energetsko učinkovitost in okoljevarstvo. Vodil je tudi prenove poslovnih modelov in strategij v številnih slovenskih in tujih podjetjih. Je magister znanosti s področja strojništva in magister poslovnih ved.

 
Zdenka Kajdiž

Vodja izpostave AJPES v Kranju

Zdenka Kajdiž je specialistka javne uprave. Zaposlena je kot vodja izpostave AJPES v Kranju, obenem pa v AJPES vodi Strokovno skupino za vzpostavitev registra nastanitvenih obratov in poročanja v turizmu.

Več.

Kot pooblaščenka za obravnavo pripomb in predlogov uporabnikov AJPES, skrbi da se vsi predlogi in mnenja uporabnikov storitev AJPES skrbno preučijo in obravnavajo. Prepričana je, da ni pravi pristop k uporabnikom iskanje razlogov in ovir, da se nekaj ne da, temveč je zanje vedno potrebno najti najbolj ugodne rešitve. Redno sodeluje z različnimi izobraževalnimi inštitucijami na območju Gorenjske, in sicer študentom in dijakom različnih smeri z veseljem predstavlja poslanstvo in delovanje AJPES ter jim približa način iskanja informacij AJPES, saj mnogi od njih po zaključku šolanja nadaljujejo samostojno podjetniško pot, kjer so podatki, ki zagotavljajo varnost oziroma prispevajo k preglednejšemu poslovnemu okolju, še kako dobrodošli. Del prostega časa neizmerno uživa v kuhinji, saj jo že od nekdaj zanima kulinarično ustvarjanje, z veseljem pa se odpravi tudi v hribe in na sprehode v naravo.

 
Mohor Vrhovnik

Projektni vodja energetskih storitev, Interenergo

Mohor Vrhovnik na področju učinkovite rabe in proizvodnje energije deluje že vrsto let. S svojim znanjem, izkušnjami in pomočjo strokovne ekipe, ki ga obdaja v podjetju Interenergo je razvil in izpeljal že vrsto uspešnih energetskih projektov po vsej Sloveniji.

Več.

Mohor Vrhovnik je sodeloval med bolj prepoznanimi projekti na področju učinkovite rabe in proizvodnje energije:
- Energetska sanacija ogrevalnega Sistema v hotelu Planica,
- Razvoj kompletne energetske sanacije ogrevalnega Sistema in priprave tehnološke toplote v podjetju Elan v Begunjah.


KOTIZACIJA IN PRIJAVAZLATI PAKET


Paket vključuje:

 • 6 kotizacij,
 • razstavni prostor,
 • 2/1 oglas v reviji Zlati kamen,
 • ISSO Analizo,
 • Certifikat ISSO Zlati kamen 2018
 • objava na spletnem portalu Zlati kamen.


Vrednost: 2.300 € + DDV


SREBRNI PAKET


Paket vključuje:

 • 4 kotizacije,
 • razstavni prostor,
 • 1/1 oglas v reviji Zlati kamen,
 • Certifikat ISSO Zlati kamen 2018,
 • objava na spletnem portalu Zlati kamen.Vrednost: 1.300 € + DDV


BRONASTI PAKET


Paket vključuje:

 • 2 kotizaciji,
 • razstavni prostor,
 • 1/2 oglas v reviji Zlati kamen,
 • objava na spletnem portalu Zlati kamen.
Vrednost: 750 € + DDVISSO ANALIZA


Z ISSO analizo dobite:

 • identifikacijo glavnih razvojnih priložnosti in izzivov za občino,
 • kakovostno primerjavo z ostalimi kraji s pomočjo standardiziranega merila,
 • kakovostno postavljanje merljivih razvojnih ciljev.

Ob zakupu ISSO ANALIZE brezplačno prejmete tudi ISSO PREBOJA, ki vam prinaša oceno doseženega razvoja v določenem obdobju, na primer v času mandata.

Vrednost: 950 € + DDV


ZLATI CERTIFIKAT ISSO


Vključuje:

 • plaketo,
 • e-značko za spletno stran,
 • priznanje v PDF-obliki,
 • personalizirano izdajo indeksa ISSO analize o dosežkih občine na približno 50-70 straneh.


Vrednost: 350 € + DDVPODROČNI CERTIFIKAT ISSOVključuje:

 • plaketo,
 • e-značko za spletno stran,
 • priznanje v PDF-obliki
 • personalizirano izdajo indeksa ISSO analize o dosežkih občine na približno 50-70 straneh.Vrednost: 350 € + DDV


FOTO UTRINKI 2017


Več foto utrinkov ---> 1. DEL, 2. DEL in Bazar lokalnih dobrot


O PROJEKTU, NAGRADI IN CERTIFIKATIH ZLATI KAMEN

Zlati kamen je raziskovalni projekt in izbor najbolj prodornih občin v določenem obdobju. Je tudi celovit sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave. Zlati kamen meri na tisto, čemur so lokalne skupnosti namenjene: zagotavljanju pogojev za dobro življenje.

Projekt je celostno predstavljen na spletni strani www.zlatikamen.si.


Kaj je razlika med nagrado, priznanji, zlatim in področnim certifikatom?
1. Dvanajst finalistk občin vsako leto prejme priznanje za razvojni prodor merjen skozi zadnja leta.

2. Samo ena občina je nacionalna zmagovalka in se ne more ponoviti prihodnje leto. Opomba: izbor poteka avtomatično med vsemi občinami, ni plačljiv in ni možno vplivati na uvrstitev.

3. VSE občine, ki so v zadnjem letu merjenja dosegle skupni indeks v zgornji tretjini ocen, so upravičene do zlatega certifikata (plačljivo).

4. VSE občine, ki izkazuje nadpovprečne vrednosti na določenih področjih, ki jih meri raziskava, so upravičene do področnih certifikatov (plačljivo).

5. Vsaka občina si lahko pridobi celostno analizo raziskave, ki jo tudi primerjalno umesti med ostale občine (plačljivo).


Dodatne informacije in naročila

Nina Centa
T:
01/309 44 44
E: nina.centa@planetgv.si; izobrazevanje@planetgv.si


Dosedanje zmagovalne občine

Nacionalna zmagovalka
20172016 2015 2014 2013 2012
PodčetrtekLjubljana Šentrupert 1. Škofja Loka 1. Postojna 1. Idrija
Regionalne zmagovalke
2. Ajdovščina 2. Tolmin 2. Šentrupert
CerknoNova Gorica Šempeter-Vrtojba 3. Odranci 3. Lendava 3. Šempeter-Vrtojba
KamnikVelenje Slovenske Konjice
LendavaPtuj Ljutomer
(Podčetrtek)(Ljubljana) (Šentrupert)


Kaj torej sistem Zlati kamen vključuje?

 1. ISSO – Informacijski sistem slovenskih občin, ki je primerljiv s svetovnimi ISSO sistemi vključuje bazo podatkov z vsemi ključnimi razvojnimi kazalniki za slovenske občine
 2. Medijski splet Zlati kamen namenjen prenosu dobrih praks in glavnih informacij, pomembnih za razvoj na lokalni ravni. Najdeta ga na spletni strani www.zlatikamen.si.
 3. Nagrada Zlati kamen, ki jo enkrat letno podelimo razvojno najbolj prodornim občinam na konferenci Zlati kamen.
 4. Zlati certifikat; certifikat lahko pridobijo občine, ki sodijo po skupni vrednosti sestavljenega indeksa v zgornjo tretjino med vsemi občinami v Sloveniji za merjeno leto. S tem se uradno potrjuje, da ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja, torej jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja.
 5. Področni certifikat; certifikat lahko pridobijo občine, ki na določenem področju sodijo po skupni vrednosti sestavljenega indeksa v zgornjo tretjino med vsemi občinami v Sloveniji za merjeno leto
 6. Svetovalni center; na podlagi sistematičnih letnih ISSO meritev se razvije orodje, s katerim občine lahko strateško načrtujejo in merijo svoj razvoj z vrsto analitičnih orodij.


S klikom na fotografijo si lahko prenesete predstavitev projekta v pdf obliki


REVIJA ZLATI KAMEN

Vsakoletno tradicionalno srečanje občin Slovenije, konferenca Zlati kamen, je prerasla v enega največjih in najpomembnejših dogodkov na tem področju v Sloveniji. Vsako leto se dogodka udeleži približno 200 udeležencev iz slovenskih občinskih predstavnikov in predstavnikov ostalih zainteresiranih javnosti iz privatnega in javnega sektorja.

Dogodek je namenjen vsem, ki vodijo in upravljajo občine in delujejo v javni upravi, javnih podjetjih, zasebnih podjetjih, ki sodelujejo in spremljajo razvoj občin.

Je edini tako velik dogodek, ki je hkrati tudi vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem napredku Slovenskih občin v sklopu raziskovalnega projekta in izbora Zlati kamen. Na dogodku vsako leto razglasimo razvojno najbolj prodorne občine Slovenije, razpravljamo o aktualnih temah, ki se vežejo na izbor, predstavljamo dobre prakse in organiziramo bazar lokalnih dobrot iz vseh regij Slovenije.

2017

2016

2015

2014

2013

2012