Napredovanja javnih uslužbencev v letu 2018

30. JANUAR 2018

OD 9.00 DO 14.40 URE

Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV V LETU 2018
na podlagi veljavne zakonodaje

Interventni ukrepi ugašajo! Prvič po 3 letih napredovanja javnih uslužbencev!


Interventni ukrep podaljšanja napredovalega obdobja bo v letu 2018 ugasnil.

V veljavi pa ostaja še interventen ukrep, ki pravico do višje plače zaradi napredovanja na delovnem mestu iz 1. 4. 2018 prelaga na 1. 12. 2018.


Ste javnim uslužbencem pravilno določili višjo plačo na podlagi njihovih napredovanj v letih 2015, 2016 in 2017?


Preverite in osvežite poznavanje izvedbe postopka za napredovanje javnih uslužbencev v letu 2018!


Napredovanja morajo biti izvedena vsako leto v skladu z veljavno zakonodajo, saj bo to podlaga tudi za izvedbo

napredovanj javnih uslužbencev v naslednjih letih.


Tudi za leto 2018 je na področje napredovanj posegla interventna zakonodaja, kot je bilo to v letu 2015, 2016, 2017, vendar bodo napredovanja v letu 2018 izvedena,

kot določa ZSPJS in Uredba.


Postopki bodo zaključeni sredi marca 2018 in javni uslužbenci bodo s 1. aprilom 2018, če bodo izpolnjevali pogoje, napredovali v višji plačni razred. Pravico do višje plače iz naslova napredovanj pa bodo pridobili s 1.12.2018, z izplačilom v letu 2019.

Na seminarju boste izvedeli, kako izvesti napredovanja javnih uslužbencev, kako določiti plačo ob premestitvi zaposlenega ali do kakšne plače ima pravico ob prvi zaposlitvi v javnem sektorju, pogledali pa bomo tudi določitve plač v primerih, ko zaposleni pridobi višjo stopnjo izobrazbe in

ga razporedite na bolj zahtevno delovno mesto!


Na seminarju boste dobili odgovore na dileme in vprašanja, med poudarki bo tudi določitev ocene
javnim uslužbencem plačne skupine B!


Na seminarju boste dobili odgovore na dileme in vprašanja, med poudarki bo tudi določitev ocene
javnim uslužbencem plačne skupine B!



PRAVNE PODLAGE


1. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

2. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

3. Zakonodaja o interventnih ukrepih

Program


 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju s področja napredovanja (ZSPJS) – poglavje napredovanje, s poudarkom na pravnem varstvu na podlagi 17. a člena ZSPJS.
 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.
 • Razlaga interventnih ukrepov in seveda odgovori na vprašanja udeležencev seminarja glede konkretnih primerov napredovanj in upoštevanja napredovanj ob spremembi delovnega mesta, stopnje izobrazbe ali premestitve pri istem delodajalcu.
 • Na koncu bo predstavljena metoda, ki omogoča ocenjevalcem lažje ocenjevanje javnih uslužbencev predvsem pa seznanitev zaposlenega z oceno delovne uspešnost. Metoda omogoča tudi izboljšanje ali ohranjanje odličnih rezultatov dela v skupini.

Kaj boste izvedeli na seminarju?


 • Kako pravilno izvesti postopke ocenjevanja in preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na podlagi veljavne zakonodaje, to sta Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS in Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.
 • Kako na pravilen način upoštevati interventno zakonodajo od 2011 naprej.
 • Predstavljeni bodo konkretni primeri in odgovori na vprašanja v zvezi z:

  -
  določitvijo napredovalnega obdobja,
  - ravnanjem v primeru pritožbe na oceno,
  -
  ravnanjem v primeru spremembe delovnega mesta določitvijo plače ob prehodu na drugo delovno mesto, ki je v višjem tarifnem razredu, pri istem delodajalcu
  - določitev napredovalnega obdobja ob prehodu na delovno mesto v višjem tarifnem razredu,

  - kako je z doseženimi napredovanji na delovnem mestu, ki je bilo v nižjem tarifnem razredu,

  - potek napredovalnega obdobja in določitev ocene v primeru, ko javni uslužbenec preide k drugemu delodajalcu v javnem sektorju,

  - določitev ocene za plačno skupino B in preizkus ocene.
 • Predstavljena bo tudi metoda, ki vam bo v pomoč pri seznanjanju javnih uslužbencev z oceno njihove delovne uspešnosti.

DODANA VREDNOST SEMINARJA


Udeleženci boste prejeli tudi praktični vodnik po napredovanju javnih uslužbencev


JAVNI USLUŽBENEC - NAPREDOVANJE, avtorice mag. Mojce Fon Jager,


v katerem boste našli napotke za preverjanje izpolnjevanja pogojev in izvedbo napredovanj vseh javnih uslužbencev, za katere je zakonska podlaga določena v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in v Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.

Priročniku je dodana Tabela z obrazložitvijo ter napotki za izvedbo napredovanj v času od uvedbe novega plačenag sistema od leta 2008 pa do izvedbe v času interventnih ukrepov do leta 2018.


Priročnik je posebej uporaben za argumentirano pojasnjevanje zaposlenim v konkretnih primerih, ko je potrebno utemeljevati izvedbo napredovanj za posameznega javnega uslužbenca. V njem so na praktičen in razumljiv način pojasnjena zakonska določila, na podlagi katerih so izvedena napredovanja za vse zaposlene v javnem sektorju.


  koMU je SEMINAR NAMENJEN

  Seminar je namenjen vsem direktorjem in vodjem, ki bodo določali ocene delovne uspešnosti zaposlenim v javnem sektorju,

  strokovnim in kadrovskim delavcem, ki bodo izvajali postopke preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje zaposlenih, pa tudi

  vsem 160.000 javnim uslužbencem, ki bodo prejeli ocene in bodo ocenjevani na podlagi navedenih predpisov.


  VAŠA VPRAŠANJA NAM LAHKO POŠLJETE ŽE VNAPREJ!

  Vprašanja pošljite po e-pošti: izobrazevanje@planetgv.si, predavateljica pa vam bo nanje odgovorila na seminarju.


  VAŠA VPRAŠANJA NAM LAHKO POŠLJETE ŽE VNAPREJ!

  Vprašanja pošljite po e-pošti: izobrazevanje@planetgv.si, predavateljica pa vam bo nanje odgovorila na seminarju.


  PredavateljICA

   
  mag. Mojca Fon Jager

  Strokovnjakinja za napredovanja javnih uslužbencev


  Univerzitetna diplomirana sociologinja in magistra znanosti s področja kadrovskega managementa. Več ...

  Univerzitetna diplomirana sociologinja in magistra znanosti s področja kadrovskega managementa, izvajalka seminarjev o plačnem sistemu v javnem sektorju, še posebej s področja napredovanja javnih uslužbencev. Od konca leta 2001 je sodelovala pri pripravi zakonodaje na področju novega plačnega sistema. Konec leta 2015 je bila izvoljena za sodnico porotnico na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

  Prijava in kotizacija


  Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
  poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
  (NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 4231-matična št. plačnika.

  Planet GV

  Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana 

  Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

  Prijavite se na naše e-novice