Akademija
kontrolinga

Vsebinski partner akademije je podjetje Advico.


1. MODUL: 8. november 2017

2. MODUL: 15. NOVEMBER 2017


Ljubljana, Slovenija

Advico d.o.o., Koprska ulica 98

Pridobite celovito znanje na področju kontrolinga in spoznajte njegovo povezavo z računovodstvom

Kontroling nam na enostaven in pregleden način prikaže stanje podjetja na različnih področjih. Z analiziranjem in spremljanjem poslovanja lahko primerjamo trenutne rezultate z načrtovanimi, ter na podlagi teh sprejemamo strateške in operativne odločitve! Bolj kot bo kontroling učinkovit, bolj bo kakovostno upravljanje znotraj podjetja in večja bo odzivnost na spremembe!


Vendar, če hočemo podjetje uspešno razvijati, moramo najprej razumeti, kaj nam številke govorijo. Kvalitetne računovodske podlage so zato predpogoj za učinkovit kontroling sistem!


Pridobite znanje na področju kontrolinga, spoznajte, kaj je bistvo kontrolinga, kakšne so njegove prednosti in koristi, ter vpeljite znanje v prakso!


Akademija kontrolinga je sestavljena iz 4 modulov, dva potekata v jesenskih mesecih, dva v spomladanskih. Vsak modul je zaključena vsebinska celota, tako da je možna udeležba na samo enem modulu.


Obiščite Akademijo kontrolinga


Obiščite Akademijo kontrolinga


1. modul - 8. november 2017

Računovodstvo kot podpora kontrolingu


NA USPOSABLJANJU BOSTE SPOZNALI:

 • na kakšne načine je kakovost kontrolinga odvisna od računovodstva;
 • na kaj vse biti pozoren ob zaključevanju poslovnega leta;
 • kako obdelati podatke in jih oblikovati v uporabno informacijo;
 • kako pripraviti računovodski pravilnik;
 • kako hitro zaključiti računovodski mesec;
 • kako pristopiti zahtevnejšim knjižbam na področju terjatev, prodaje terjatev, osnovnih sredstev, naložb itd.;
 • kako pripraviti obrazec za DDPO (Davek od dohodkov pravnih oseb);
 • kako prilagoditi poslovanje in procese tržnim spremembam za razvoj podjetja.

URNIK 1. MODULA:

8.15 - 8.30

Prihod in sprejem udeležencev

8.30 - 9.15

Način in namen priprave računovodskega pravilnika

Mag. Melita Kolbezen, Advico d.o.o.


9.15 - 10.00

Pomen in način hitrega zaključevanja računovodskih izkazov ob koncu leta

Mag. Melita Kolbezen, Advico d.o.o.

10.00 - 10.20

Odmor za kavo in druženje

10.20 - 12.00

Primeri izbranih zahtevnejših knjižb na področju nakupa in prodaje terjatev, osnovnih sredstev, naložb in drugo

Lena Lars, Anteia, d.o.o.

12.00 - 13.00

Kosilo

13.00 - 13.45

Pomembni parametri in zakonska izhodišča za pripravo DDPO (Davek od dohodkov pravnih oseb) za leto 2017

Urša Jerič, Mercator, d.d.

13.45 - 14.00

Odmor za kavo in druženje

14.00 - 15.30

Primer priprave obrazca za DDPO (Davek od dohodkov pravnih oseb)

Urša Jerič, Mercator, d.d.

2. modul - 15. november 2017
Kontroling - priprava poročil za različne namene


NA USPOSABLJANJU BOSTE SPOZNALI:

 • kako z načrtovanjem, spremljanjem, analiziranjem in nadziranjem poslovanja obvladovati podjetje kot celoto;
 • katere vse so aktivnosti kontrolinga - kontroling ni le priprava raznovrstnih poročil in tabel, kontroling v praksi poroča, razlaga in svetuje;
 • sprejemanje odločitev - katere informacije so potrebne za sprejemanje odločitev pri odobritvi novih financiranj in uresničevanju izhodnih strategij;
 • kako poslovanje podjetja vidi manager oziroma poslovodja in kako knjigovodja;
 • kaj gledajo finančni analitiki in bančniki, ko ocenjujejo poslovanje in kreditno sposobnost podjetja.

URNIK 2. MODULA

8.15 - 8.30

Prihod in sprejem udeležencev

8.30 - 10.00

Organizacijska in vsebinska umestitev kontrolinga v srednje podjetje

Mag. Melita Kolbezen, Advico d.o.o.


10.00 - 10.20

Odmor za kavo in druženje

10.20 - 12.00

Kontroling v praksi s poudarkom na poslovno-izidnih enotah

Irena Debeljak, Intersport ISI d.o.o.

Vodstvo za uspešno delovanje potrebuje primerne informacije za odločanje. Načrtovanje, spremljanje, analiziranje in nadziranje poslovanja se začne pri najnižji enoti v podjetju, saj le obvladovanje vseh enot vodi k obvladovanju podjetja kot celote. Aktivnosti kontrolinga niso le priprava raznovrstnih poročil in tabel. Kontroling v praksi poroča, razlaga in svetuje.

12.00 - 13.00

Kosilo

13.00 - 14.15

Bančni vidik informacij, potrebnih pri odločitvah o novem financiranju in uresničevanju exit strategij

Janez Klančar, HETA Asset Resolution d.o.o.

Namen predavanja je orisati celosten vidik informacij potrebnih za sprejemanje odločitev pri odobritvi novih financiranj in uresničevanju izhodnih strategij. Kritična analiza poslovnih izkazov je nujen pogoj, vendar le del celotne slike potrebne za sprejem odločitev. To je moj denar in hočem, da mi ga vrnete, je osnovni cilj, ki ga zasledujejo odločevalci. Informacije za odločanje morajo dati predvsem odgovore: komu posojam, za kaj bo denar uporabljen, kdaj bo denar vrnjen, kakšne so možnosti izhoda v primeru težav itd.

14.15 - 14.30

Odmor za kavo in druženje

14.30 - 15.30

Pogled od zunaj – analiza poslovanja podjetja

Karel Lipnik, Finančni analitik, kolumnist; Carolus Magnus d.o.o.

Predavanje je namenjeno predstavitvi, kako poslovanje podjetja vidi manager oziroma poslovodja in kako knjigovodja. Kako mora knjigovodja poslovne izkaze predstaviti svojemu šefu, da jih bo ta razumel. Pa tudi, kaj gledajo finančni analitiki in bančniki, ko ocenjujejo poslovanje in kreditno sposobnost podjetja.

3. modul - 10. april 2018

Program bo znan v kratkem.

4. modul - 17. april 2018

Program bo znan v kratkem.

Možna je udeležba na posameznem modulu!


Možna je udeležba na posameznem modulu!


Za koga je akademija primerna

 • za vse, ki delajo v računovodstvu, kontrolingu in financah in bi radi nadgradili svoj način dela;
 • za vse, ki bi radi podrobneje spoznali in nadgradili znanje na področju poročanja, analiziranja,
  planiranja ter poznavanja procesov v podjetju;
 • za vse, ki še nimajo vzpostavljenega kontrolinga in na tem področju še nimajo zadosti izkušenj.Predavatelji

 
Mag. Melita Kolbezen

Izvajalka 1. in 2. modula

Melita Kolbezen je direktorica podjetja Advico d.o.o. Je magistra ekonomije z 20 letnimi izkušnjami s področja računovodstva in kontrolinga. Vrsto let je delovala v skupini povezanih podjetij na različnih trgih, ...

Več ...

Melita Kolbezen je direktorica podjetja Advico d.o.o. Je magistra ekonomije z 20 letnimi izkušnjami s področja računovodstva in kontrolinga. Vrsto let je delovala v skupini povezanih podjetij na različnihtrgih, leta 2012 pa je ustanovila lastno podjetje za poslovno svetovanje Advico d.o.o. Je predavateljica na Slovenskem inštitutu za revizijo za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni revizor in članica usmerjevalnega odbora za podiplomski študij s področja financ in bančništva na Ekonomski fakulteti vLjubljani.

 
Lena Lars

Izvajalka 1. modula

Lena Lars je direktorica podjetja Anteia d.o.o. Po izobrazbi je ekonomistka, diplomirala je na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru. Računovodski servis Anteia d.o.o. je ustanovila leta 2000 ...

Več ..

Lena Lars je direktorica podjetja Anteia d.o.o. Po izobrazbi je ekonomistka, diplomirala je na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru. Računovodski servis Anteia d.o.o. je ustanovila leta 2000 in s tem uresničila svojo željo po vodenju knjig poslovnim strankam. Danes v računovodskem servisu redno zaposluje 12ljudi. Po 17 letih delovanja v podjetju vodijo poslovne knjige preko 200 podjetjem iz Slovenije in tujine.

 
Urša Jerič

Izvajalka 1. modula

Urša Jerič je vodja službe za davke in davčni nadzor v Mercator d.d. Z davki se ukvarja že 18 let.

 
Irena Debeljak

Izvajalka 2. modula

Irena Debeljak je direktorica financ, računovodstva, kontrolinga in kadrov v družbi Intersport ISI, d.o.o. s kontrolingom se ukvarja že 18 let.

Več ...