Promocija zdravja na delovnem mestu

26. OKTOBER 2017

OD 8.00. DO 17.45

Terme Krka

Šmarješke Toplice

USPOSOBLJEN PROMOTOR ZDRAVJA

Organizacije za uspešno rast in delovanje potrebujejo zadovoljne in zdrave zaposlene. Zdravi in zadovoljni zaposleni, ki delajo v varnem in spodbudnem okolju, so produktivnejši, redkeje zbolijo in odhajajo na bolniški stalež in ostajajo bolj zvesti organizacijam. Program promocije zdravja, ki ga organiziramo v sodelovanju s Termami Krka, je namenjen ohranjanju in krepitvi telesnega in duševnega zdravja ter dobrega počutja zaposlenih.


Izobraževanje je namenjeno predstavnikom ter odgovornim osebam za promocijo zdravja na delovnem mestu. Le-ti skrbijo za promocijo zdravja na delovnem mestu (6. člen in 32. člen ZVZD-1) in imajo že sprejet program promocije zdravja. Izobraževanje vam bo dalo dodatne informacije, navdih in znanje, ki ga lahko uporabite pri načrtovanju in razvijanju programov promocije zdravja v svojih delovnih sredinah.

Izobraževanje je pripravljeno v skladu s Smernicami za promocijo zdravja na delovnem mestu (Ministrstva za zdravje, Direktorata za javno zdravje, marec 2015). Med drugim je namenjeno, da vodstvo in odgovorne osebe za promocijo zdravja na delovnem mestu, spoznajo in razumejo korist promocije zdravja na delovnem mestu, namen in cilje ter posledično lažje podpirajo promocijo zdravja v podjetjih, katere vodijo oz. v katerih so zaposleni ter dodatno motivirajo in spodbujajo sodelovanje zaposlenih pri izvajanju programov promocije zdravja.

Nov zakon o varnosti in zdravju pri delu, je prinesel kakovosten premik od ugotavljanja in ocenjevanja tveganja na delovnih mestih, ki ju je vpeljal prejšnji zakon, k preventivnemu ukrepanju v obliki promocije zdravja pri delu. Podjetja so dolžna načrtovati in izvajati aktivnosti, namenjene preprečevanju škodljivih posledic dela na zdravje in ohranjanju zdravja zaposlenih.

Vsebine izobraževanja se dotikajo najpogostejših težav sodobnih zaposlenih: nezdrave prehrane, prekomerne telesne teže, telesne neaktivnosti, pomanjkanja uspešnih mehanizmov za sanacijo stresa in težave s poškodbami lokomotornega sistema zaradi statičnih obremenitev na delovnem mestu.


Dogodek pripravljamo v sodelovanju

Terme Krka
GZDBK

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki delujejo na področju promocije zdravja na delovnem mestu.
Udeleženci prejmejo certifikat "USPOSOBLJEN PROMOTOR ZDRAVJA"

Planeta GV in Term Krka.

Program

08:00-8:30

Registracija udeležencev in zdrav gostinski odmor ter analiza sestave telesnih tkiv

Restavracija Park

08:30-9:00

Pozdrav udeležencev in predstavitev programa ter uvodno predavanje o promociji zdravja na delovnem mestu
(mag. Nataša Novina)

Bela dvorana I

09:00-9:30

Test fizične pripravljenosti - predstavitev kardiotesta

Telovadnica Kardiokros, Vitarium

09:30-10:30

Posvet o gibanju: izdelava vadbenega načrta

Telovadnica Pilates, Vitarium

10:30-11:00

Učenje tehnik spremljanja rezultatov telesnega treninga skupaj z merilniki srčnega utripa

Telovadnica Pilates, Vitarium

11:00-11:45

AKTIVNI ODMOR: dihalne vaje in zdrav gostinski odmor

Restavracija Park

11:45-12:45

Posvet o zdravi prehrani ter vpliv prehrane na povečanje produktivnosti in zmanjšanje stresa na delovnem mestu
(Janja Strašek, univ. dipl. živ. tehn.)

Bela dvorana I

12:45-13:45

KOSILO in analiza sestave telesnih tkiv

Restavracija Lotos (kosilo)
Restavracija Park (analiza sestave t.t.)

13:45-14:45

PCE analiza stresa
(Anita Možgan, osebna športna trenerka)

Bela dvorana I

14:45-15:15

Predstavitev vaj za preprečevanje poškodb lokomotornega sistema zaradi statičnih obremenitev na delovnem mestu
(Roman Šiler, dipl. fth.)

Bela dvorana I

15:15-16:15

Tečaj tehnike nordijske hoje, pohod z nordijskimi palicami
(Anita Možgan, osebna športna trenerka)

zbor restavracija Park

podrobna vsebina1. POSVET O ZDRAVI PREHRANI IN VPLIV PREHRANE NA POVEČANJE PRODUKTIVNOSTI IN ZMANJŠANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU (Janja Strašek)

Tema predavanja bo vpliv prehrane na zdravje, dobro počutje, boljšo delovno storilnost … Govorili bomo o ritmu prehranjevanja (številu dnevnih obrokov), o tem, koliko in katero hrano (živila in hranila) potrebujemo v določenem delu dneva glede na umsko ali fizično delo, kako pripravljati hrano doma. Pa tudi o prehranjevanju v restavracijah, menzah, na poslovnih večerjah in kosilih. Ne bomo izpustili niti pomena tekočin (vode, alkohola, kave) in debatirali o prehranskih dodatkih.
Med posvetom bomo pregledali rezultate meritev s Tanito in pojasnili rezultate z vidika prehrane. Določili bomo prag zdrave telesne teže, izračunali primerne dnevne energijske vrednosti glede na starost, spol, fizično aktivnost in trenutno telesno težo. Predstavili bomo tudi sestavo individualnega jedilnika glede na različne delovne pogoje, stil življenja, spol, starost, telesno težo …

2. PREDSTAVITEV VAJ ZA PREPREČEVANJE POŠKODB LOKOMOTORNEGA SISTEA ZARADI STATIČNIH OBREMENITEV NA DELVONEM MESTU (Roman Šiler)

Beseda bo tekla o tem, kako pomembno se je zavedati lastnega telesa in vadbe na delovnem mestu. Smiselnost vadbe je, da vadeči uporabi to filozofijo ne samo na delovnem mestu ampak tudi v svojem prostem času. Predstavljena vadba bo vplivala na boljšo psihofizično kondicijo, boljšo storilnost in zadovoljstvo posameznika.


3. BIOFEEDBACK – PCE analiza stresa (Anita Možgan)

Po praktični predstavitvi storitve in analize s pomočjo prostovoljca bomo spoznali način obvladanja in zavedanja svojega telesa in ozavestili naš odziv na stres. Med predavanjem se bomo približali različnim rešitvam, ki lahko olajšajo stresno življenje in delo, ter spoznali različne tehnike obvladovanja stresa. Preko merjenja fizioloških reakcij na stres bomo videli, kako se telo odziva z dihanjem, temperaturo, pulzom, napetostjo in mikromišično napetostjo na čelu. Lažje bomo razumeli lastne reakcije in počutje - npr. po napornem dnevu. Udeleženci bodo skušali poiskati zase najbolj učinkovito in primerno tehniko sproščanja.


Predavatelji

 
Janja Strašek

prehranska svetovalka, Šmarješke Toplice

Janja Strašek, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, zaposlena v Krkinih termah Šmarješke Toplice kot prehranska svetovalka, je članica združenja nutricionistov in dietetikov Slovenije.
Več -->

Janja Strašek, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, je po končanem šolanju na Biotehniški fakulteti (Univerza v Ljubljani) nadaljevala kariero v Krkinih termah Šmarješke Toplice, kjer je svetovalka za prehrano. Je članica združenja nutricionistov in dietetikov Slovenije in članica slovenskega združenja za klinično prehrano. Aktivno je sodelovala tudi v strokovnih združenjih za prehrano v Zvezi koronarnih klubov in društev Slovenije ter Zvezi društev diabetikov Slovenije. V vseh letih se aktivno udeležuje številnih predavanj in seminarjev na temo zdrave prehrane (Planet GV, kongres ADMA, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, …), svoje znanje in izkušnje pa predstavlja v mnogih interesnih društvih, šolah, podjetjih in humanitarnih organizacijah, katerih cilj je ozaveščanje o pomenu pravilne prehrane za zdravje.

 
Roman Šiler

diplomiran fizioterapevt, Šmarješke Toplice

Roman Šiler, zaposlen v Krkinih Termah Šmarješke Toplice kot fizioterapevt, je eden od avtorjev programa »Vaje na delovnem mestu«, ki so bile najprej pripravljene za podjetje Revoz.
Več -->

Roman Šiler,bzaposlen v Krkinih Termah Šmarješke Toplice kot fizioterapevt, je eden od avtorjev programa »Vaje na delovnem mestu«, ki so bile najprej pripravljene za podjetje Revoz. Zaposlene je v okviru tega programa tudi izobraževal na njihovem delovnem mestu in jih učil živeti zdravo življenje - vsak dan, tudi na delovnem mestu.
Poleg osebnih rednih strokovnih izpopolnjevanj predava različnim skupinam in podjetjem, ki prihajajo v Terme Šmarješke Toplice, v zadnjem času pa se udeležuje predstavitev programov promocije zdravja na delovnem mestu Term Krka, ki jih organizirajo Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, Sekcija Medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji, Planet GV, …

 
Anita Možgan

osebna športna trenerka, Šmarješke Toplice

Anita Možgan, profesorica športne vzgoje, zaposlena v Krkinih Termah Šmarješke Toplice kot osebna športna trenerka Ima dolgoletne izkušnje z vodenjem športnih programov.
Več -->

Anita Možgan, profesorica športne vzgoje, zaposlena v Krkinih termah Šmarješke Toplice kot osebna športna trenerka, ima dolgoletne izkušnje z vodenjem športnih programov šmarješkega centra Vitarium Spa&Clinique in vodenjem skupin in posameznikov v projektih promocije zdravja.
Kot predavateljica ima izkušnje z različnimi telesnimi aktivnostmi, promocijo zdravja na delovnem mestu za različna podjetja, vodenjem praktičnih delavnic in delavnic sproščanja. Večkrat predstavlja načela zdravega življenjskega sloga - za različne starostne skupine in ob različnih priložnostih, pripravljala predavanja za srčne bolnike in druge rizične skupine – predava raznim društvom diabetikov, kardiološkim bolnikom, medicinskim sestram, v Šolah za tretje življenjsko obdobje, sodeluje v projektu promocije zdravja na delovnem mestu - s predavanji in praktičnimi vajami za Krko, Revoz, …
Predvsem pa želi vsakogar navdušiti s pozitivno energijo in jih napotiti na pot k zdravju in dobrem počutju.

Prijava in kotizacija

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
(NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 004185-matična št. plačnika.

Terme Šmarješke Toplice

Šmarješke Toplice 100, 8220 Šmarješke Toplice

Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice