Akademija
vodenja


od 12. oktobra 2017

z zaključkom 12. decembra 2017

od 9 - 16. ure


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Intenzivno usposabljanje praktičnih spretnosti za vodje!

Z udeležbo boste:

  1. osvojili metode in tehnike vodenja za dvig osebne moči vodje ter organizacijske energije
  2. obvladovali težavne komunikacijske situacije pri vodenju
  3. pridobili veščine voditeljstva in veščine učinkovitega upravljanja sebe ter sodelavcev
  4. osvojili tehnike motivacije
  5. spoznali praktične sprostitvene tehnike za obvladovanje stresa in razvili antistresne kompetence

POSTANITE ODLIČEN VODJA, OBIŠČITE AKADEMIJO VODENJA,


POSTANITE ODLIČEN VODJA, OBIŠČITE AKADEMIJO VODENJA,


Program po modulih

1. MODUL

Dr. Danijela Brečko

METODE IN TEHNIKE ZA DVIG OSEBNE MOČI TER ORGANIZACIJSKE ENERGIJE

2. MODUL

Dr. Aleksander Zadel

VODITELJSTVO

3. MODUL

Dr. Aleksander Zadel

MOTIVIRANJE SODELAVCEV IN DOSEGANJE UČINKOVITOSTI TER IZBIRA KADROV

4. in 5. MODUL

Mag. Robert Kržišnik

OBVLADOVANJE TEŽAVNIH KOMUNIKACIJSKIH SITUACIJ PRI VODENJU

6. MODUL

Dr. Franc Gider

VZDRŽEVANJE NOTRANJEGA RAVNOVESJA ZA BOLJŠE DELOVNE REZULTATE

7. MODUL

ZAKLJUČNI ASSESMENT VODSTVENIH KOMPETENC IN ZAKLJUČNA ŠTUDIJA PRIMERA

Predavatelji

 
dr. Daniela Brečko

Izvajalka 1. modula

Doktorirala je s področja načrtovanja kariere. Ima bogate praktične izkušnje z izobraževanjem odraslih, saj na tem področju deluje zelo intenzivno že več kot 20 let v okviru podjetja Planet GV.

Diplomirala je iz pedagogike in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, magistrirala s področja osebnostnega razvoja odraslih ter doktorirala s področja načrtovanja kariere. Je avtorica več kot 200 znanstvenih in strokovnih člankov v domačih in tujih revijah in avtorica sedmih strokovnih knjig.

Ima bogate praktične izkušnje z izobraževanjem odraslih, saj na tem področju deluje zelo intenzivno že več kot 20 let v okviru podjetja Planet GV, kjer strateško razvija vizijo managerskega in drugega poslovnega izobraževanja v Sloveniji.
Je strokovnjakinja za strateški management in karierni razvoj in vabljena predavateljica na domačih in tujih konferencah na področju različnih programov poslovnega izobraževanja kot je vodenje, timsko delo, umetnost posredovanja znanja, čustvena inteligentnost, interni marketing, načrtovanje kariere, identificiranje ključnih kadrov,…

 
dr. Aleksander Zadel

Izvajalec 2. in 3. modula

Doktor psihologije, zaposlen kot direktor Inštituta za osebni razvoj Corpus, Anima, Ratio. Soustanovil je kadrovsko agencijo Competo. Kot svetovalca ga najemajo domača in tuja podjetja, ki jim pomaga pri projektih razvoja tehnik vodenja, motivacije, kadrovske politike in razvoja osebnih ter managerskih potencialov zaposlenih.

 
mag. Robert Kržišnik

Izvajalec 4. in 5. modula

Univ. dipl. psih., ki ima za seboj dolgoletno prakso dela s skupinami ter individualnega terapevtskega in coachingškega dela s posamezniki in pari.

univ. dipl. psih., ima za seboj dolgoletno prakso dela s skupinami ter individualnega terapevtskega in coachingškega dela s posamezniki in pari. V tem času je za zelo širok spekter slušateljev vodil več kot 900 praktičnih delavnic in treningov, na katerih je poudarek na izkušenjskem učenju in treningu veščin ter na takojšnji povezavi teorije s prakso, zato so njegove delavnice pogosto kombinacija samoraziskovanja, urjenja veščin, moderiranega dela in mediacije.

Od leta 2000 se prvenstveno posveča vodenju delavnic za izboljševanje sodelovanja v organizacijskem okolju; od korporativnega sveta do izobraževalnega sektorja, zdravstvenih ustanov, nevladnih organizacij do mednarodnih konfliktnih zon. Dela tudi kot mediator in timski coach ter publicira v revijah HRM, Manager ter časniku Finance. Od novembra 2011 je Robert tudi prvi slovenski (in zaenkrat edini na celotnem področju bivše Jugoslavije) certificirani trener nenasilne komunikacije svetovne organizacije Centre for Nonviolent Communication, po dr. Marshallu Rosenbergu. Leta 2007 je bil izbran za slovenskega predavatelja leta. Je soavtor priročnika za ustvarjalno družinsko življenje Starši nove generacije.

 
dr. Franc Gider

Izvajalec 6. modula

Svetovalec z dolgoletno svetovalno prakso na področju stalnih izboljšav, inovativnosti in osebnostnega razvoja. V prostem času raziskuje duhovne razsežnosti človeka. V zadnjih petih letih se je intenzivno izobraževalna tem področju ter postal inštruktor tehnik Life Technology in Zhineng Qigong.

Svetovalec z dolgoletno svetovalno prakso na področju stalnih izboljšav, inovativnosti in osebnostnega razvoja. Praktične svetovalne in managerske izkušnje si je nabiral kot mladi raziskovalec na Institutu Jožef Stefan, vodja svetovalnih projektov v mednarodni korporaciji Deloitte, direktor Tehnološke agencije Slovenije (TIA), direktor lastnega svetovalnega podjetja Getas in vodja centra za kvaliteto življenja Zhigong Institut. Skupno je sodeloval na več kot 100 svetovalnih projektih v Sloveniji in tujini. Deluje na področju vitke proizvodnje (lean), sistemov stalnih izboljšav (six sigma, 20 ključev), razvoja zaposlenih in inovativnosti. Iz teh področij tudi predavana kot gostujoči predavatelj na Univerzi v Ljubljani, za različne organizacije in podjetja pa je izpeljal že več kot 100 različnih seminarjev in tečajev. Zanima ga predvsem razvoj - tehnološki in osebnostni. V prostem času raziskuje duhovne razsežnosti človeka. V zadnjih petih letih se je intenzivno izobraževal na tem področju ter postal inštruktor tehnik Life Technology in Zhineng Qigong.

Udeleženci po uspešno zaključeni akademiji pridobijo certifikat »Usposobljen vodja«.


Udeleženci po uspešno zaključeni akademiji pridobijo certifikat »Usposobljen vodja«.


Foto utrinki iz Akademije vodenja 2016

Kotizacija in prijava


Kotizacija vključuje delovno gradivo, letno naročnino na revijo HRM, zaključni izpit in okrepčila med odmori.


Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa
na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB d.d., Ljubljana), sklic na št. 4110-matična št. plačnika.

Lokacija

Udeleženci lahko v času poteka izobraževanja parkirate na parkirišču pri Železniškem muzeju, Parmova 35. Cena parkiranja do 8 šolskih ur je 3 EUR.

Planet GV
5. nadstropje

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana

Več informacij:

080 33 44

izobrazevanje@planetgv.si