17. Davčno-Finančna

Konferenca 2017


19. IN 20. OKTOBER


Portorož, Hotel Slovenija

E-gradivo

S klikom na spodnji gumb si lahko, ob vnosu gesla, ki ste ga prejeli s strani organizatorja, prenesete konferenčno e-gradivo.Hvala, da ste bili z nami. Shranite si datum 18. in 19. oktober 2018!

Hvala, da ste bili z nami. Shranite si datum 18. in 19. oktober 2018!

Utrinki z Davčno-Finančne Konference 2017Fotogalerija


Povezovanje aktualnih davčnih, finančnih in računovodskih novosti ter vsebin

Želite imeti:

* prave informacije o davčnih novostih;

* odgovore na računovodske dileme;

* aktualne informacije o finančnih priložnostih;

* uporabne digitalne storitve, ki bodo skozi finančne podatke pomagale pri vodenju procesov v podjetju?


Potem nikar ne čakajte in se nam pridružite na tradicionalni 17. Davčno-Finančni Konferenci, ki vam na enem mestu ponuja pregled novosti, zanimivosti in dobrih praks z davčnega, računovodskega, finančnega področja in področja nadzorovanja ter vodenja procesov v podjetju skozi finančne podatke ob pomoči digitalnih storitev. Vabljeni v vrhunsko družbo!

Komu je Davčno-Finančna konferenca namenjena?

Davčno-finančna konferenca vsako leto ponuja priložnost tudi za druženje in mreženje v družbi več kot 100 strokovnjakov z različnih področij Slovenije. Med udeleženci, predavatelji, sponzorji in soorganizatorji se najpogosteje nahajajo:

 • Revizorji
 • Vodje finančnih oddelkov
 • Davčni svetovalci
 • Predsedniki uprav
 • Podpredsedniki
 • Nepremičninski posrednik
 • Svetovalci
 • Strokovnjaki za finančni kontroling
 • Namestniki direktorjev
 • Vodje računovodstev
 • Računovodje
 • Direktorji
 • Člani uprav
 • Pravniki
 • Izvršitelji

Mimo ustreznega finančnega in računovodskega poslovanja ne more nobeno podjetje ali organizacija. Zato na Davčno-finančni konferenci lahko pričakujete posameznike, ki zastopajo številna slovenska podjetja, iz različnih panog in sektorjev:

Abanka d.d., Advico d. o. o., Adacta d. o. o., Simič & Partnerji d.o.o., Akrapovič d.d., Bankart d.o.o., Helios Domžale, d.d., Geoplin d.o.o., KD Group d.d., Kovintrade d.d., Merkur Trgovina, d.d., Kolektor Group d.o.o., Nova Ljubljanska Banka, d.d, Medicop d.o.o., Medis Intago, d.o.o., Ministrstvo za infrastrukturo, Pivovarna Laško Union, d.o.o., OMV Slovenija, d.o.o., Paloma, d.d., Spar Slovenija d.o.o., Premogovnik Velenje,d.d, Štore Steel d.o.o., Tajfun Planina, d.o.o., Telemach Mobil d.o.o., Triglav, Zdravstvena Zavarovalnica d.o.o., Outfit 7 d.o.o., Gorenje, d.d. in še mnogi drugi.

Pridite v odlično družbo, ki ponuja priložnost za strokovno izmenjavo mnenj, gradnjo novih vezi in poznanstev tako v okviru strokovnih predavanj, diskusij kot tudi v nekoliko bolj sproščenem vzdušju med odmori in ob večernem druženju. Davčno-finančna konferenca vas pričakuje!

Program konference

Na letošnji Davčno-Finančni Konferenci boste lahko spoznali aktualne in praktične novosti znotraj 4 vsebinskih sklopov: Davki, finance, računovodstvo in kontroling ter digitalizacija. Ob zaključku konference se bo odvila tudi okrogla miza, ko bodo predstavniki različnih panog (storitve, proizvodnja in javni sektor) predstavili vlogo finančne funkcije skozi oči vodstva. Več o programu najdete v nadaljevanju.


19. OKTOBER, ČETRTEK
08.30-09.30

Prihod in prijava udeležencev

09.30-09.45

Otvoritev konference

mag. Ivan Simič in mag. Peter Ribarič


DAVKI

09.45-10.20

Obresti in kupnina za deleže kot prikrito izplačilo dobička

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec in odgovorni urednik revije DENAR

10.20-10.45

Z davčno preglednostjo in mednarodno izmenjavo informacij proti davčnim utajam

mag. Marjetka Štemberger, Ministrstvo za finance

Globalizacija in internacionalizacija poslovanja sta temeljna vzroka naraščajočih potreb držav po medsebojni pomoči pri obdavčevanju. Mobilnost davčnih zavezancev, število čezmejnih transakcij in internacionalizacija finančnih instrumentov se hitro povečujejo, zaradi česar imajo države težave pri pravilni odmeri davkov. Te vse večje težave vplivajo na delovanje sistemov obdavčevanja, ki spodbuja davčne goljufije in davčne utaje, nadzor pa se še naprej opravlja le na ravni države.Vsaka država nujno potrebuje informacije iz drugih držav, če želi pravilno odmeriti davek in opravljati nadzor.

10.45-11.10

Davčni vidiki prodaje in odkupa terjatev

Petra Mlakar, davčna svetovalka, Modri nasvet d.o.o.

Odkup in prodaja terjatev je dejavnost, ki prodajalcem lahko olajša nelikvidnost, kupcem pa nudi možnost za zaslužek. Na obeh straneh se pojavljajo pravne osebe - ki so tudi v večini, kot tudi fizične osebe. V predstavitvi se bomo dotaknili osnov davčne obravnave te dejavnosti tako z vidika fizične, kot pravne osebe. Preverili bomo, kje v dohodnini se skriva obdavčitev za fizične osebe in kakšne davčne posledice lahko nastanejo pri pravnih osebah,če kupljeno terjatev konvertirajo v kapital dolžnika. In nenazadnje: kje je tukaj še davek na dodano vrednost.

11.10-11.35

DDV pri nepremičninah

mag. Tamara Prezelj, davčna svetovalka, Hermiona d.o.o.

Predavateljica bo odgovorila na 5 ključnih vprašanj, s katerimi se srečamo, ko poslujemo z nepremičninami kot zavezanci za DDV, in sicer:

1. Kdaj se plača DDV pri nabavi nepremičnine in kdaj ne?

2. Ali je dopusten odbitek vstopnega DDV in od česa je odvisen?

3. Kdaj obračunavamo DDV pri oddajanju nepremičnine v najem in kaj če ga ne?

4. Kaj se zgodi, ko se spremeni namen uporabe nepremičnine?

5. Kako je z DDV pri prodaji nepremičnine in ob prenehanju opravljanja dejavnosti?

11.35-12.00

Preveritev ustreznosti višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

doc. dr. Jernej Podlipnik, davčni svetovalec in predavatelj davčnega prava na Pravi fakulteti v Ljubljani ter Fakulteti za državne in evropske študije

Čeprav naj bi se življenjska doba NUSZ z uvedbo davka na nepremičnine počasi iztekla, pa ni realno pričakovati, da bi se to zgodilo pred letom 2019 oziroma 2020, lahko pa se to zgodi še pozneje. Izkušnje kažejo, da nekateri zavezanci za NUSZ ne vedo, kateri elementi vse vplivajo na izračun višine NUSZ, zato morda plačujejo več, kot bi dejansko morali. Predavatelj jih bo predstavil in pojasnil, kaj zavezanci morda še lahko postorijo pred 1.januarjem 2018, da vsaj v naslednjih letih ne bi plačevali več, kot od njih zahtevajo predpisi.

12.00-13.30

Kosilo v restavraciji GH Portorož

13.30-14.20

Retroaktivnost v davčnih postopkih in ustavni vidiki le te

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec in odgovorni urednik revije DENAR

14.20-14.45

Pravilno poslovanje s samostojnimi podjetniki

Boža Macarol, mag., davčna svetovalka, Macarol d.o.o.

Predavateljica bo obravnavala posebnosti pri poslovanju s samostojnimi podjetniki. Pojasnila bomo, s čim in kako podjetnik jamči v odnosih s poslovnimi partnerji in kakšna so tveganja za njegove naročnike pri poslovanju z njimi. Osvetlila bo situacije, ko postane podjetnik ekonomsko odvisna oseba in kdaj gre za prikrito odvisno razmerje ter posledice obojega za naročnika njegovih storitev.

14.45-15.10

Davčno najugodnejši načini izplačil za lastnike (najemnine, dividende, plača, opcije, ...), kapital in posojila družbeniku

Boža Macarol, mag. davčna svetovalka, Macarol d.o.o.

Predstavljene bodo prednosti in slabosti preoblikovanja podjetnikov v gospodarske družbe ter možne načine izplačil dobička, vključno s prikritimi izplačili dobička.

15.10-15.35

Posebnosti pri službenih poteh, vozilih in uporabi kartic pri povezanih osebah

Petra Mlakar, davčna svetovalka, Modri nasvet d.o.o.


Praksa nam kaže, da se pri poslovanju med povezanimi osebami dogaja precej poslovnih dogodkov, ki jih davčna zakonodaja tako z vidika družbe kot zaposlenega lahko obravnava ostreje,kot pa je to pri poslovnih dogodkih z nepovezanimi osebami.

Pri povračilih stroškov za službene poti, uporabo službenih vozil, uporabi službenih plačilnih kartic,… je potrebno posebno pozornost nameniti še davčni obravnavi fizične osebe. Opravljanje storitev za več povezanih oseb hkrati lahko pripelje do prepletenosti uporabe sredstva, ki je v lasti ene pravne osebe tudi za drugo pravno osebo. Strošek, ki nastane v eni pravni osebi, se lahko nanaša (tudi) na drugo povezano osebo, kar lahko privede do različnih davčnih posledic. Nekaj takšnih primerov bo predavateljica predstavila v okviru konference.

15.35-16.00

Odmor

FINANCE

16.00-16.30

Predstavitev raziskave »Plačilne navade v Sloveniji in Evropi«

Natalija Zupan, direktorica podjetja EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o

Kakšni so odobreni plačilni roki v Sloveniji in evropskih državah, kako dolge so zamude pri plačilih in kakšni so najpogostejši razlogi za zamude pri plačilih. Skozi raziskavo, ki smo jo v podjetju EOS KSI d..o. v letu 2017 izvedli že tretje leto zapored bomo odgovorili na ta vprašanja in še mnogo druga.

16.30-16.55

Vloga faktoringa pri uspešnem poslovanju podjetja

Dejan Barbutovski, univ. dip. ekon., spec. managementa, direktor A.B.S. Factoring d.o.o.

V predavanju bodo zajete predstavitve faktoringa,njegovega položaja tako na globalni kot lokalni ravni in njegovih prednosti.Spoznali boste tudi pomen obratnega kapitala v podjetju ter primer faktoringa v praksi. Cilj predavanje je torej povečati vedenje o factoringu, pomenu dobrega »cash-flowa« in varnosti poslovanja, ki ga omogoča neregresi factoring. Prav tako predavanje ponuja tudi priložnost pogovora o izzivih vstopa na tuje trge ob aktivni vlogi faktorja.

16.55-17.20

Vstop v lastniško strukturo preko nakupa terjatev: vidik finančnega svetovalca

Boštjan Malus, partner KPMG

V okviru predavanja bodo predstavljeni vidiki vstopa v lastniško strukturo, zakaj se upniki odločajo za nakup terjatev oziroma vstop v lastništvo, kakšna so pričakovanja upnikov glede samega postopka prodaje ter kakšne možnosti upniku prinaša lastništvo terjatev

17.20-17.45

Posojila ter prodaja nepremičnin in osnovnih sredstev med povezanimi osebami

Andraž Brilli, cenilec nepremičnin

20.30

Večerna zabava

20. OKTOBER, PETEK
08.30-9.00

Sprejem udeležencev

RAČUNOVODSTVO

09.00-09.25

Digitalizacija plačevanja- trendi v Sloveniji in svetu

Simon Steinman, vodja plačilnih storitev pri Hal mBills

Digitalizacijase počasi dotika vseh trenutkov našega življenja, med drugim tudi tega, kakoplačujemo za stvari. V predstavitvi bo na voljo kratek pregled trendovdigitalizacije plačevanja v svetu, med drugim tudi prikaz nekaterihzanimivejših rešitev, ki jih je npr. ponudil Amazon ali nekaterih rešitev, kijih omogoča biometrija. Spremembe bodo imele vedno več vpliva na okolje vkaterem delujemo, zato bo na voljo tudi nekaj praktičnih namigov za uspešnejšoprilagoditev na le-te.

09.25-09.45

Ključne novosti pri knjiženju finančnih instrumentov (MSRP9)

Simon Kolenc, FCCA, CFA, samostojni svetovalec na finančnem, računovodskem in revizijskem področju, Poslovni biser d.o.o.

Enizmed novih standardov MSRP, ki stopi v veljavo 1.1.2018 je MSRP 9 – Finančni instrumenti. Spremembe, ki jih prinaša, bodo pomembno vplivale na računovodske izkaze družb. Novi standard opredeljuje novosti predvsem pri razvrščanju in merjenju finančnih naložb ter slabitvah. Zaradi implementacije na dan 1.1.2018 pa bo treba pripraviti veliko enkratnih razkritji, saj bo zaključna bilanca stanja na dan 31.12.2017 bistveno drugačna od otvoritvene na dan 1.1.2018.Pogledali si bomo kaj je isto in kaj je drugače v primerjavi z MRS39, logiko slabitev po novem in sistem razkritji ob prehodu.

09.45-10.05

Ključne novosti pri knjiženju prihodkov (MSRP15)

Simon Kolenc, FCCA, CFA, samostojni svetovalec na finančnem, računovodskem in revizijskem področju, Poslovni biser d.o.o.

StandardMSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci, ki stopi v veljavo 1.1.2018 bo nadomestil kar nekaj standardov in pojasnil ter bo celovito obravnaval področje prihodkov.Opredeljuje nov model petih korakov pri določanju prihodkov. Njihovo izvajanje je pomembno, saj pri številnih primerih ni povsem jasno, katero blago ali storitve se prenašajo in kdaj bodo prenesene ter po kakšni ceni. Zato ima standard skupaj z napotki za uporabo in primeri več kakor 300 strani. Pogledali si bomo model 5 korakov in kako je bilo to do sedaj obravnavano. Prav tako si bomo pogledali prehod, ki ga je potrebno narediti pod določenimi pravili.

10.05-10.25

Kako nam pravilnik o računovodstvu lahko pomaga pri davčni inšpekciji

mag. Barbara Guzina, samostojna davčna svetovalka, Guzina Kavšek svetovanje d.o.o.

Pravilnik o računovodstvu sicer ni obvezen dokument podjetja, vendar pa nam lahko pogosto pomaga v primeru davčnega inšpekcijskega nadzora. Na praktičnih izkušnjah si bomo pogledali, katera so tista davčna področja, ki bi jih veljalo opredeliti v pravilniku o računovodstvu oziroma na kaj so v primeru davčnega inšpekcijskega nadzora posebej pozorni davčni inšpektorji. Pri tem se bomo osredotočili predvsem na dohodnino in davek od dohodkov pravnih oseb, kjer je največ področij, ki bi jih veljalo v pravilniku natančno urediti.

10.25-10.45

Obračun Davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) za leto 2017

Nadja Ovčar, davčna in pravna svetovalka pri družbi Cautela Pros

10.45-11.30

Odmor s prigrizkom

KONTROLING

11.30-12.00

Digitalizacija kot podpora finančni funkciji - primer računovodskega servisa

Roman Črešnar, pomočnik direktorja v podjetju APS Plus

Računovodje se spopadajo z dvema ključnima izzivoma – stranke dokumentacijo dostavljajo praviloma (pre)pozno in podatke iz dokumentacije je potrebno pretipkavati v računovodske aplikacije. Na ta način se dodana vrednost strokovnega delavca v računovodstvu minimizira, njegov strokovni potencial se porablja na administrativnih delovnih nalogah in delovna obremenitev ni enakomerna, pač pa prihaja do visokih obremenitvenih špic. Z uvedbo digitalizacije, optične prepoznave ter indeksacije dokumentov je možno te poslovne izzive bistveno lažje obvladovati in na ta način dvigovati kvaliteto storitev računovodskega servisa.

12.00-12.25

Pomen in način zgodnjega zaključevanja računovodskih izkazov

mag. Melita Kolbezen, direktorica podjetja Advico d.o.o.

Kakšne so prednosti medletnega zapiranja in analiziranja računovodskih izkazov? Se podjetja zavedajo teh prednosti? Kateri so pogoji za zgodnje zapiranje in kako poteka proces? Vloga računovodstva se hitro spreminja – ključna je analiza podatkov in ne le priprava le-teh. Primarni cilj računovodskih izkazov je podpreti proces odločanja, možnost spremljanja trendov in pravočasnega ukrepanja.Kako poteka proces pri vas?

12.25-12.50

Primerjava finančnih kazalnikov s konkurenco

Jernej Česen, VP of Data and Analytics, Outfit 7 (subsidiary Ekipa2 d.o.o.)

Kakšen pomen ima za management analiza finančnih kazalnikov? Kakšna je vloga kontrolerja oz. finančnika za družbo? Kakšno povezavo ima odkrivanje tople vode s kapučinom? :)

12.50-13.15

Kaj nam pove S.BON boniteta?

Andreja Kelhar Horvat, vodja Sektorja za bonitetne in druge tržne storitve, AJPES

AJPES je primarni in uradni vir podatkov o podjetjih in drugih poslovnih subjektih v državi. Podatke zainteresirani javnosti zagotavlja z izvajanjem javnih storitev kot svoje pretežne dejavnosti ter s ponudbo tržnih storitev, v okviru katerih razvija oz. nudi bonitetne informacije o slovenskih poslovnih subjektih. Ključen podatek v informacijah je bonitetna ocena, ki jo pripravlja na podlagi lastne metodologije S.BON AJPES. Bonitetne ocene določa podjetjem, samostojnim podjetnikom, zadrugam, zasebnim zavodom in nadrejenim družbam skupine na podlagi konsolidiranih izkazov. Metodologija za določanje bonitetnih ocen je predmet rednih letih presoj in nadgradenj, s katerimi se v postopke ocenjevanja vključujejo nova relevantna dejstva. Po bonitetni lestvici S.BON so poslovni subjekti razvrščeni v 10 bonitetnih razredov z bonitetnimi ocenami od SB1 do SB10, pri čemer je SB1 najboljša. Bonitetne ocene so vzporejene z bonitetnimi ocenami mednarodnih agencij Standard & Poor's, Fitch in Moody's.

13.15-13.30

Odmor

FINANCE

13.30-13.50

Vloga finančne funkcije skozi oči vodstva (storitve)

Lidia Glavina, predsednica uprave SDH

13.50-14.05

Vloga finančne funkcije skozi oči vodstva (proizvodnja)

Žiga Debeljak, član uprave Gorenje in glavni digitalni direktor v Skupini Gorenje

14.05-14.20

Vloga finančne funkcije skozi oči vodstva (javni sektor)

mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES

14.20-14.40

Okrogla miza z direktorji

Lidia Glavina, Žiga Debeljak in mag. Mojca Kunšek

14.40

Zaključek konference

Vse podrobnosti s programom bodo znane v kratkem. Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu.

Predavatelji

 
mag. Barbara Guzina

samostojna davčna svetovalka, Guzina Kavšek svetovanje d.o.o.

Mag. Barbara Guzina je samostojna davčna svetovalka v družbi GuzinaKavšek svetovanje d.o.o.. Izkušnje si je pridobila kot direktorica oddelka za davčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte in v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravi dokumentacije s področja transfernih cen za največja podjetja v EU, na Portugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za mednarodna podjetja,ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov.Svetuje predvsem tujim podjetjem, ki poslujejo v Sloveniji oziroma večjim slovenskim podjetjem, ki poslujejo mednarodno


Mag. Barbara Guzina je samostojna davčna svetovalka v družbi GuzinaKavšek svetovanje d.o.o.. Izkušnje si je pridobila kot direktorica oddelka za davčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte in v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravi dokumentacije s področja transfernih cen za največja podjetja v EU, na Portugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za mednarodna podjetja,ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov.Svetuje predvsem tujim podjetjem, ki poslujejo v Sloveniji oziroma večjim slovenskim podjetjem, ki poslujejo mednarodno

 
Simon Kolenc

FCCA, CFA, samostojni svetovalec na finančnem, računovodskem in revizijskem področju

Simon Kolenc FCCA, CFA zadnje leto dela kot samostojni svetovalec na finančnem,računovodskem in revizijskem področju, hkrati pa piše članke in redno predavana temo MSRP ter analiz finančnih izkazov. Prej je več kot 10 let delal v mednarodni družbi EY kot pooblaščeni revizor in svetovalec različnim podjetjem v gospodarstvu in finančni industriji, po tem pa še v gospodarstvu kot direktor financ in računovodstva v Prvi osebni zavarovalnici. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance) in za svoje diplomsko delo prejel nagrado Banke Slovenije. Pridobil je licenci združenj ACCA in CFA® ter zaključil izobraževanje za pooblaščenega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Simon Kolenc FCCA, CFA zadnje leto dela kot samostojni svetovalec na finančnem,računovodskem in revizijskem področju, hkrati pa piše članke in redno predavana temo MSRP ter analiz finančnih izkazov. Prej je več kot 10 let delal v mednarodni družbi EY kot pooblaščeni revizor in svetovalec različnim podjetjem v gospodarstvu in finančni industriji, po tem pa še v gospodarstvu kot direktor financ in računovodstva v Prvi osebni zavarovalnici. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance) in za svoje diplomsko delo prejel nagrado Banke Slovenije. Pridobil je licenci združenj ACCA in CFA® ter zaključil izobraževanje za pooblaščenega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

 
Žiga Debeljak

glavni digitalni direktor Skupine Gorenje in član uprave Gorenje

Žiga Debeljak je leta 1995 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani. Študij je nadaljeval na podiplomski ravnina Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1998 zaključil znanstveni magisterij iz poslovodenja in organizacije. Leta 2003 je pridobil strokovna naziva"preizkušeni računovodja" in "preizkušeni poslovni finančnik", leta 2009 pa še naziv "pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij", ki jih podeljuje Slovenski inštitut za revizijo. Leta 2006 je pridobil certifikat ZNS, ki ga podeljuje Združenje nadzornikov Slovenije. Med letoma 2008 in 2012 je bil višji predavatelj na področju poslovne ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in je soavtor dveh knjig in več člankov s področja poslovne ekonomije in poslovnih financ.

Odmaja 2017 opravlja naloge člana uprave Gorenja, odgovornega za korporativne finance ter poslovno področje ekologije, trgovine in industrijskih storitev. Od septembra 2014 je tudi glavni digitalni direktor v Skupini Gorenje, odgovoren za koordinacijo njene digitalne transformacije.

Žiga Debeljak je leta 1995 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani. Študij je nadaljeval na podiplomski ravnina Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1998 zaključil znanstveni magisterij iz poslovodenja in organizacije. Leta 2003 je pridobil strokovna naziva "preizkušeni računovodja" in "preizkušeni poslovni finančnik", leta 2009 pa še naziv "pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij", ki jih podeljuje Slovenski inštitut za revizijo. Leta 2006 je pridobil certifikat ZNS, ki ga podeljuje Združenje nadzornikov Slovenije. Med letoma 2008 in 2012 je bil višji predavatelj na področju poslovne ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in je soavtor dveh knjig in več člankov s področja poslovne ekonomije in poslovnih financ.

Odmaja 2017 opravlja naloge člana uprave Gorenja, odgovornega za korporativne finance ter poslovno področje ekologije, trgovine in industrijskih storitev. Od septembra 2014 je tudi glavni digitalni direktor v Skupini Gorenje, odgovoren za koordinacijo njene digitalne transformacije.

 
Dejan Barbutovski

univ. dipl. ekon., spec. Managementa, direktor podjetja A.B.S. Factoring d.o.o.

Skupaj s sodelavci iz Skupine A.B.S. vzpostavlja kompetenčni center FCI v Sloveniji, ki bo pomenil dobro izhodišče za nadaljnji razvoj faktoringa. Je avtor več člankov na temo faktoringa, financiranja prodaje ter habilitiran kot gostujoči strokovnjak iz prakse na Katedri za finance Ekonomsko – poslovne fakultete v Mariboru. Je tudi član Upravnega odbora Makedonsko – slovenskega poslovnega kluba v Ljubljani. Dejan Barbutovski že več kot desetletje dela v faktorinški industriji v Sloveniji in regiji srednje ter JV Evrope. Kariero je pričel v Skupini NLB, nato 3 leta vodil prodajo v hčerinski družbi Skupine Sparkasse in v začetku letošnjega leta prevzel vodenje A.B.S. Factoring d.o.o. (prej AFaktor d.o.o. Ljubljana), ki je po prevzemu s strani A.B.S. Global Factoring AG del največje zasebne (neodvisne, nebančne) faktoring skupine v EU. Je imetnik mednarodnega certifikata »Factors Chain International«, mednarodnega faktoring združenja z več kot 400 člani iz nekaj manj kot 100 držav. Redno je prisoten kot predavatelj na seminarjih in srečanjih na temo faktoringa doma in v tujini.

Skupaj s sodelavci iz Skupine A.B.S. vzpostavlja kompetenčni center FCI v Sloveniji, ki bo pomenil dobro izhodišče za nadaljnji razvoj faktoringa. Je avtor več člankov na temo faktoringa, financiranja prodaje ter habilitiran kot gostujoči strokovnjak iz prakse na Katedri za finance Ekonomsko – poslovne fakultete v Mariboru. Je tudi član Upravnega odbora Makedonsko – slovenskega poslovnega kluba v Ljubljani.Dejan Barbutovski že več kot desetletje dela v faktorinški industriji v Sloveniji in regiji srednje ter JV Evrope. Kariero je pričel v Skupini NLB, nato 3 leta vodil prodajo v hčerinski družbi Skupine Sparkasse in v začetku letošnjega leta prevzel vodenje A.B.S. Factoring d.o.o. (prej AFaktor d.o.o. Ljubljana), ki je po prevzemu s strani A.B.S. Global Factoring AG del največje zasebne (neodvisne, nebančne) faktoring skupine v EU. Je imetnik mednarodnega certifikata »Factors Chain International«,mednarodnega faktoring združenja z več kot 400 člani iz nekaj manj kot 100 držav. Redno je prisoten kot predavatelj na seminarjih in srečanjih na temo faktoringa doma in v tujini.

 
Boštjan Malus

partner, KPMG poslovno svetovanje, d.o.o.

Boštjan Malus je v KPMG v Sloveniji zaposlen kot partner in vodja oddelka finančnega svetovanja.

V zadnjem času se ukvarja predvsem z svetovanjem pri prodajah podjetij in iskanju strateških partnerjev ter skrbnimi pregledi v okviru prodajnih procesov, ukvarja pa se tudi s prodajnimi postopki v okviru ZFPPIPP. Izkušnje ima v številnih industrijskih panogah, in sicer v prehrambni industriji, telekomunikacijah, energetiki, trgovini, finančnem sektorju ter drugih.

Sodeloval je tudi na projektih skrbnih pregledov in vrednotenj podjetij v tujini, in sicer na Hrvaškem, v BIH,Srbiji, Črni Gori, Makedoniji, Bolgariji, Avstriji in na Nizozemskem.

Boštjan je akreditirani predavatelj KPMG in predavatelj na delavnicah in seminarjih, ki jih organizirajo zunanje institucije, med drugim tudi Slovenski inštitut za revizijo. Je tudi eden izmed predavateljev v okviru izobraževanja za pridobitev naziva Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Boštjan Malus je v KPMG v Sloveniji zaposlen kot partner in vodja oddelka finančnega svetovanja.

V zadnjem času se ukvarja predvsem z svetovanjem pri prodajah podjetij in iskanju strateških partnerjev ter skrbnimi pregledi v okviru prodajnih procesov, ukvarja pa se tudi s prodajnimi postopki v okviru ZFPPIPP. Izkušnje ima v številnih industrijskih panogah, in sicer v prehrambni industriji, telekomunikacijah, energetiki, trgovini, finančnem sektorju ter drugih.

Sodeloval je tudi na projektih skrbnih pregledov in vrednotenj podjetij v tujini, in sicer na Hrvaškem, v BIH,Srbiji, Črni Gori, Makedoniji, Bolgariji, Avstriji in na Nizozemskem.

Boštjan je akreditirani predavatelj KPMG in predavatelj na delavnicah in seminarjih, ki jih organizirajo zunanje institucije, med drugim tudi Slovenski inštitut za revizijo. Je tudi eden izmed predavateljev v okviru izobraževanja za pridobitev naziva Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

 
Lidia Glavina

predsednica uprave SDH

Lidija Glavina je po izobrazbi Dottore Magistrale, Republika Italija (kar je primerljivo z 2. stopnjo visokošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji). Ima dolgoletne mednarodne izkušnje pri vodenju velikih poslovnih sistemov.

Od 15. julija 2016 dalje je opravlja funkcijo začasne predsednice uprave SDH, pred tem pa je bila od julija 2015 do imenovanja za začasno predsednico uprave SDH članica nadzornega sveta SDH. Od imenovanja v upravo SDH funkcije članice nadzornega sveta SDH ni opravljala.

Do imenovanja za začasno predsednico uprave SDH je bila direktorica avstrijske družbe Imsa Group Gmbh. V preteklosti je bila več kot 10 let na vodilnih mestih v Electroluxovem koncernu, ki je imel za evropski sektor sedež v Belgiji ter finančna direktorica družbe Husqvarna Forest & Garden v Sloveniji.

Na funkcijo predsednice uprave SDH s polnim mandatom je bila imenovana dne 22. 2 2017 za mandatno obdobje 4 let.

Kot predsednica uprave SDH je odgovorna za področje razpolaganja in pridobivanja kapitalskih naložb, pravnih zadev in denacionalizacije ter podpornih funkcij SDH.

Lidija Glavina je po izobrazbi Dottore Magistrale, Republika Italija (kar je primerljivo z 2. stopnjo visokošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji). Ima dolgoletne mednarodne izkušnje pri vodenju velikih poslovnih sistemov.

Od 15. julija 2016 dalje je opravlja funkcijo začasne predsednice uprave SDH, pred tem pa je bila od julija 2015 do imenovanja za začasno predsednico uprave SDH članica nadzornega sveta SDH. Od imenovanja v upravo SDH funkcije članice nadzornega sveta SDH ni opravljala.

Do imenovanja za začasno predsednico uprave SDH je bila direktorica avstrijske družbe Imsa Group Gmbh. V preteklosti je bila več kot 10 let na vodilnih mestih v Electroluxovem koncernu, ki je imel za evropski sektor sedež v Belgiji ter finančna direktorica družbe Husqvarna Forest & Garden v Sloveniji.

Na funkcijo predsednice uprave SDH s polnim mandatom je bila imenovana dne 22. 2 2017 za mandatno obdobje 4 let.

Kot predsednica uprave SDH je odgovorna za področje razpolaganja in pridobivanja kapitalskih naložb, pravnih zadev in denacionalizacije ter podpornih funkcij SDH.

 
mag. Melita Kolbezen

direktorica podjetja Advico d.o.o.

Melita Kolbezen je magistra ekonomije z 20 letnimi izkušnjami s področja računovodstva in kontrolinga. Vrsto let je delovala v skupini povezanih podjetij na različnih trgih, leta 2012 pa je ustanovila lastno podjetje za poslovno svetovanje Advico d.o.o.. Je predavateljica na Slovenskem inštitutu za revizijo za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni revizor in članica usmerjevalnega odbora za podiplomski študij s področja financ in bančništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Melita Kolbezen je magistra ekonomije z 20 letnimi izkušnjami s področja računovodstva in kontrolinga. Vrsto let je delovala v skupini povezanih podjetij na različnih trgih, leta 2012 pa je ustanovila lastno podjetje za poslovno svetovanje Advico d.o.o.. Je predavateljica na Slovenskem inštitutu za revizijo za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni revizor in članica usmerjevalnega odbora za podiplomski študij s področja financ in bančništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

 
doc. dr. Jernej Podlipnik

davčni svetovalec in predavatelj na Pravni fakulteti v Ljubljani ter Fakulteti za državne in evropske študije

doc.dr. Jernej Podlipnik je davčnisvetovalec in predavatelj davčnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani terFakulteti za državne in evropske študije

doc. dr. Jernej Podlipnik je davčni svetovalec in predavatelj davčnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani ter Fakulteti za državne in evropske študije

 
mag. Mojca Kunšek

direktorica Agencije za javnopravne evidence in storitve

Mag. Mojca Kunšek, vodi Agencijo za javnopravne evidence instoritve (AJPES) zadnja štiri leta. Svojo poklicno pot je začela v ETI d.d.Izlake, nadaljevala v Kapitalski družbi, se nekaj let kalila v holdingu Iskrater bila pomemben soustvarjalec dveh davčno-računovodskih portalov. Leta 2014je prejela nagrado Artemida za trajni prispevek k razvoju ženskega managementa.

Mag. Mojca Kunšek, vodi Agencijo za javnopravne evidence instoritve (AJPES) zadnja štiri leta. Svojo poklicno pot je začela v ETI d.d.Izlake, nadaljevala v Kapitalski družbi, se nekaj let kalila v holdingu Iskrater bila pomemben soustvarjalec dveh davčno-računovodskih portalov. Leta 2014je prejela nagrado Artemida za trajni prispevek k razvoju ženskega managementa.

 
Petra Mlakar

univ. dipl. ekon., samostojna davčna svetovalka, Modri nasvet d.o.o.

Petra Mlakar, univ. dipl.ekon., je samostojna davčna svetovalka v družbi Modri nasvet d.o.o. Izkušnje na področju davčnega svetovanje je pridobivala tudi v mednarodni svetovalni družbi Deloitte & Touche, kjer je vodila Oddelek za davčno svetovanje. Opravlja storitve davčnega svetovanja s področja dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb. Sodeluje in svetuje tudi pri projektih statusnih preoblikovanj družb ter opravlja skrbne davčne preglede. Sodeluje v davčnih postopkih zoper davčne zavezance in opravlja davčne preglede pri pravnih osebah. Predava na seminarjih z davčno in finančno tematiko. V letu 2000 je opravila strokovni izpit po predlogu smernice EU o zaščiti in strokovnem imenu davčnega svetovalca pri Davčno finančno raziskovalnem inštitutu v Mariboru. Istega leta ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčni svetovalec. Bila je tudi predsednica Društva davčnih svetovalcev Slovenije ter predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. V letu 2013 je pridobila Certifikat Združenja nadzornikov Slovenije. je članica Sekcije davčnih svetovalcev pri Davčno-izobraževalnem inštitutu.

Petra Mlakar, univ. dipl.ekon., je samostojna davčna svetovalka v družbi Modri nasvet d.o.o. Izkušnje na področju davčnega svetovanje je pridobivala tudi v mednarodni svetovalni družbi Deloitte & Touche, kjer je vodila Oddelek za davčno svetovanje. Opravlja storitve davčnega svetovanja s področja dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb. Sodeluje in svetuje tudi pri projektih statusnih preoblikovanj družb ter opravlja skrbne davčne preglede. Sodeluje v davčnih postopkih zoper davčne zavezance inopravlja davčne preglede pri pravnih osebah. Predava na seminarjih z davčno in finančno tematiko. V letu 2000 je opravila strokovni izpit po predlogu smernice EU o zaščiti in strokovnem imenu davčnega svetovalca pri Davčno finančno raziskovalnem inštitutu v Mariboru. Istega leta ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčni svetovalec. Bila je tudi predsednica Društva davčnih svetovalcev Slovenije ter predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. V letu 2013 je pridobila Certifikat Združenja nadzornikov Slovenije. je članica Sekcije davčnih svetovalcev pri Davčno-izobraževalnem inštitutu.

 
Natalija Zupan

direktorica podjetja EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o

Direktorica podjetja Natalija Zupan je študirala smer Mednarodni odnosi s tujino na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru. Preden je sprejela položaj direktorice podjetja EOS KSI v Sloveniji je pridobila delovne izkušnje iz poslovnih financ, kreditnega tveganja, finančne in poslovne analize, upravljanja s tveganji, odkup terjatev, upravljanja terjatev. Odkar je bila leta 2006 imenovana za direktorico podjetja EOS KSI, podjetje vztrajno raste.

Direktorica podjetja Natalija Zupan je študirala smer Mednarodni odnosi s tujino na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru. Preden je sprejela položaj direktorice podjetja EOS KSI v Sloveniji je pridobila delovne izkušnje iz poslovnih financ, kreditnega tveganja, finančne in poslovne analize, upravljanja s tveganji, odkup terjatev, upravljanja terjatev. Odkar je bila leta 2006 imenovana za direktorico podjetja EOS KSI, podjetje vztrajno raste.

 
mag. Marjetka Štemberger

Ministrstvo za finance

Marjetka Štemberger je magistrica pravnih znanosti. Zaposlena je na Ministrstvu za finance Republike Slovenije, v Sektorju za sistem pobiranja davkov. Njeno delovno področje je mednarodno sodelovanje v davčnih zadevah.

Marjetka Štemberger je magistrica pravnih znanosti. Zaposlena je na Ministrstvu za finance Republike Slovenije, v Sektorju za sistem pobiranja davkov. Njeno delovno področje je mednarodno sodelovanje v davčnih zadevah.

 
Andreja Kelhar Horvat

vodja Sektorja za bonitetne in druge tržne storitve, AJPES

Andreja Kelhar Horvat je diplomirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru in je zaposlena v Agenciji za javnopravne evidence in storitve. Ima več kot 15 letne izkušnje na področju bonitetnega ocenjevanja in uporabe poslovnih informacij pri ugotavljanju kreditnih tveganj. Kot vodja Sektorja za bonitetne in druge tržne storitve je neposredno vključena v razvoj metodologije bonitetnega ocenjevanja, uvajanje novih storitev in skrbi za učinkovito povezovanje in sodelovanje z naročniki. S prispevki sodeluje na različnih predavanjih in strokovnih posvetovanjih s področja uporabe poslovnih informacij.

Andreja Kelhar Horvat je diplomirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru in je zaposlena v Agenciji za javnopravne evidence in storitve. Ima več kot 15 letne izkušnje na področju bonitetnega ocenjevanja in uporabe poslovnih informacij pri ugotavljanju kreditnih tveganj. Kot vodja Sektorja za bonitetne in druge tržne storitve je neposredno vključena v razvoj metodologije bonitetnega ocenjevanja, uvajanje novih storitev in skrbi za učinkovito povezovanje in sodelovanje z naročniki. S prispevki sodeluje na različnih predavanjih in strokovnih posvetovanjih s področja uporabe poslovnih informacij.

 
mag. Tamara Prezelj

davčna svetovalka, Hermiona d.o.o., Ljubljana

Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani (1997) je začela karierno pot kot davčna svetovalka na KPMG Slovenija d.o.o., jo nadaljevala na TMF d.o.o., leta 2008 pa je stopila na samostojno pot. V letih 2012/2013 je bila generalna direktorica Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov na Ministrstvu za finance.

Magistrirala je na Pravni fakulteti v Mariboru (2009), bila je asistentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in predava na kongresih in seminarjih.

V zadnjih več kot 10 letih se ukvarja z davkom na dodano vrednost. Objavila je preko 100 člankov z davčnega področja v različnih strokovnih revijah.

Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani (1997) je začela karierno pot kot davčna svetovalka na KPMG Slovenija d.o.o., jo nadaljevala na TMF d.o.o., leta 2008 pa je stopila na samostojno pot. V letih 2012/2013 je bila generalna direktorica Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov na Ministrstvu za finance.

Magistrirala je na Pravni fakulteti v Mariboru (2009), bila je asistentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in predava na kongresih in seminarjih.

V zadnjih več kot 10 letih se ukvarja z davkom na dodano vrednost. Objavila je preko 100 člankov z davčnega področja v različnih strokovnih revijah.

 
Roman Črešnar

pomočnik direktorja v podjetju APS Plus

Roman Črešnar je pomočnik direktorja v podjetju APS Plus, ki je del poslovne skupine Pošta Slovenije. Poslovne izkušnje je pridobival od majhnih do velikih podjetjih ter mednarodnih podjetjih in pri tem prehodil pot od tehnika do generalnega direktorja podjetja. Večino svoje več kot 20 letne poslovne kariere je posvetil managementu, z velikim poudarkom na prodaji in poslovni analitiki in bil pri tem vpet v projekte v Sloveniji, kot tudi v tujini.

Roman Črešnar je pomočnik direktorja v podjetju APS Plus, ki je del poslovne skupine Pošta Slovenije. Poslovne izkušnje je pridobival od majhnih do velikih podjetjih ter mednarodnih podjetjih in pri tem prehodil pot od tehnika do generalnega direktorja podjetja. Večino svoje več kot 20 letne poslovne kariere je posvetil managementu, z velikim poudarkom na prodaji in poslovni analitiki in bil pri tem vpet v projekte v Sloveniji, kot tudi v tujini.

 
mag. Ivan Simič

davčni svetovalec in odgovorni urednik revije DENAR

Mag. Ivan Simič je dolgoletni davčni svetovalec, nekdanji generalni direktor Davčne uprave Republike Slovenije in Srbije, dvakratni predsednik IOTA – Intra-Evropskega združenja davčnih uprav, deset let (2006 do 2016) po izboru uporabnikov spletnega portala Tax-fin-lex razglašen za »najuglednejšega davčnega strokovnjaka v Sloveniji«, leta 2013 je bil razglašen tudi za »najuglednejšega davčnega strokovnjaka v jugovzhodni Evropi« ter za reformatorja leta 2013 v srbski državni upravi.

Mag. Ivan Simič je dolgoletni davčni svetovalec, nekdanji generalni direktor Davčne uprave Republike Slovenije in Srbije, dvakratni predsednik IOTA – Intra-Evropskega združenja davčnih uprav, deset let (2006 do 2016) po izboru uporabnikov spletnega portala Tax-fin-lex razglašen za »najuglednejšega davčnega strokovnjaka v Sloveniji«, leta 2013 je bil razglašen tudi za »najuglednejšega davčnega strokovnjaka v jugovzhodni Evropi« ter za reformatorja leta 2013 v srbski državni upravi.

 
mag. Božena Macarol

Davčna svetovalka pri podjetju Macarol d.o.o.

Božena Macarol (mag. manag.) deluje kot samostojna davčna in poslovna svetovalka v podjetju Svetovanje Macarol. Ima bogate svetovalne in predavateljske izkušnje na različnih davčnih, računovodskih in organizacijskih področjih. Je soavtorica 15 priročnikov s področja računovodstva in obdavčitve ter avtorica več kot 400 strokovnih člankov. Za različne stanovske organizacije pripravlja predloge za sprejem prijaznejše podjetniške zakonodaje. V zadnjem času se posveča predvsem statusnemu preoblikovanju podjetnikov, obdavčitvi nepremičnin in kapitala ter skrbnim pregledom poslovanja.

Božena Macarol (mag. manag.) deluje kot samostojna davčna in poslovna svetovalka v podjetju Svetovanje Macarol. Ima bogate svetovalne in predavateljske izkušnje na različnih davčnih, računovodskih in organizacijskih področjih. Je soavtorica 15 priročnikov s področja računovodstva in obdavčitve ter avtorica več kot 400 strokovnih člankov. Za različne stanovske organizacije pripravlja predloge za sprejem prijaznejše podjetniške zakonodaje. V zadnjem času se posveča predvsem statusnemu preoblikovanju podjetnikov, obdavčitvi nepremičnin in kapitala ter skrbnim pregledom poslovanja.

 
Jernej Česen

VP of Data & Analytics v Outfit 7

Jernej Česen je zaposlen v Outfit7 kot VP of Data & Analytics. V svet mobilnih aplikacij je zašel v želji po novih izzivih, predvsem pa zaradi neomejenih možnosti, ki jih področje ponuja vsak dan. No pa ker se rad igra.

Ključna vloga funkcije je Business Inteligance, povezovanje in uporaba vseh za poslovanje in odločitve pomembnih informacij, tako iz makro in mikro okolja, kot tudi iz samega poslovanja in obnašanja družbe. S teamom, so vključeni v vseh aktivnostih družbe in na ta način delujejo kot neke vrste prožno lepilo. Poleg delovanja na področju D&A je vključen tudi na področju strateških financ in računovodstva. Deloval je tudi kot eden od nosilcev prodaje O7. Trenutno deluje tudi na projektu integracije z novim lastnikom.

Pred prihodom v O7 je opravljal funkcijo direktorja Strateškega kontrolinga Skupine Mercator. V tem obdobju je vodil in sodeloval tudi na projektih skrbnih pregledov in vrednotenj v Sloveniji in tujini.

Ves čas deluje tudi kot samostojni poslovni svetovalec in predavatelj na različnih delavnicah in seminarjih v Sloveniji in tujini. Kot predavatelj sodeluje tudi z Ekonomsko Fakulteto na področju Računovodstav in revizije.

Jernej Česen je zaposlen v Outfit7 kot VP of Data & Analytics. V svet mobilnih aplikacij je zašel v želji po novih izzivih, predvsem pa zaradi neomejenih možnosti, ki jih področje ponuja vsak dan. No pa ker se rad igra.

Ključna vloga funkcije je Business Inteligance, povezovanje in uporaba vseh za poslovanje in odločitve pomembnih informacij, tako iz makro in mikro okolja, kot tudi iz samega poslovanja in obnašanja družbe. S teamom, so vključeni v vseh aktivnostih družbe in na ta način delujejo kot neke vrste prožno lepilo. Poleg delovanja na področju D&A je vključen tudi na področju strateških financ in računovodstva. Deloval je tudi kot eden od nosilcev prodaje O7. Trenutno deluje tudi na projektu integracije z novim lastnikom.

Pred prihodom v O7 je opravljal funkcijo direktorja Strateškega kontrolinga Skupine Mercator. V tem obdobju je vodil in sodeloval tudi na projektih skrbnih pregledov in vrednotenj v Sloveniji in tujini.

Ves čas deluje tudi kot samostojni poslovni svetovalec in predavatelj na različnih delavnicah in seminarjih v Sloveniji in tujini. Kot predavatelj sodeluje tudi z Ekonomsko Fakulteto na področju Računovodstav in revizije.

 
Nadja Ovčar

davčna in pravna svetovalka pri družbi Cautela Pros d.o.o.

Nadja Ovčar je preizkušena davčnica pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani in na Višji prometni šoli Maribor, smer ekonomist.

Kot davčna in pravna svetovalka je zaposlena pri družbi Cautela Pros d.o.o., kjer sodeluje na področju davčnega, korporacijskega in delovnega prava. Na področju davčnega prava se ukvarja predvsem z vprašanji v zvezi z davkom od dohodkov pravnih oseb in dohodnine (mednarodna obdavčitev). V zadnjih letih je med drugim sodelovala pri postopkih statusnih preoblikovanj (M&A) ter pravnih in davčnih skrbnih pregledih (due diligence). Specializirana je tudi za pripravo razvojnih programov za namene uveljavljanja davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj.

Nadja Ovčar je preizkušena davčnica pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani in na Višji prometni šoli Maribor, smer ekonomist.

Kot davčna in pravna svetovalka je zaposlena pri družbi Cautela Pros d.o.o., kjer sodeluje na področju davčnega, korporacijskega in delovnega prava. Na področju davčnega prava se ukvarja predvsem z vprašanji v zvezi z davkom od dohodkov pravnih oseb in dohodnine (mednarodna obdavčitev). V zadnjih letih je med drugim sodelovala pri postopkih statusnih preoblikovanj (M&A) ter pravnih in davčnih skrbnih pregledih (due diligence). Specializirana je tudi za pripravo razvojnih programov za namene uveljavljanja davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj.

 
Simon Steinman

vodja plačilnih storitev pri Hal mBills

Simon Steinman opravlja vlogo vodje plačilnih storitev v podjetju MBILLS, ki je kot prvi fintech startup s strani Banke Slovenije prejel dovoljenje za izdajo elektronskega denarja in opravljanje plačilnih storitev. Podjetje je naslovenskem trgu ponudilo inovativno platformo za mobilno plačevanje Hal mBills.

Simon Steinman opravlja vlogo vodje plačilnih storitev v podjetju MBILLS, ki je kot prvi fintech startup s strani Banke Slovenije prejel dovoljenje za izdajo elektronskega denarja in opravljanje plačilnih storitev. Podjetje je na slovenskem trgu ponudilo inovativno platformo za mobilno plačevanje Hal mBills.

Predavateljska zasedba bo objavljena naknadno.

Kotizacija in prijava


Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 004106-matična št. plačnika.