Vodenje problematičnih sodelavcev


31. MAJ 2017

od 9.00 do 16.00


LJUBLJANA, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Delavnica je polno zasedena, prijavite se lahko na termin 5. oktober 2017!

Prijava na oktoberski termin

Delavnica je polno zasedena, prijavite se lahko na termin 5. oktober 2017!

Prijava na oktoberski termin

O DELAVNICI

Na delavnici boste spoznali psihološko ozadje motivov za težavno, problematično in konfliktno vedenje ter spoznali kako voditi »večne upornike«, »negativce«, »žrtve«, »preobčutljive«, »zamudnike«, »opravljivce«, »ustrežljivce«, »sanjače«, »klepetulje«, »prepirljivce«…, tiste, ki se delu izogibajo, imajo o sebi nerealno visoko mnenje, nasprotujejo vsaki spremembi, izkoriščajo bolniško odsotnost, starejše sodelavce, nekdanje sodelavce in še kakšne.

Opremite se s psihološkimi orodji dela s težavnimi, problematičnimi in konfliktnimi sodelavci ter zaključite z občutkom lastne učinkovitosti!

Vljudno vabljeni!


Program

 • lik in vloga vodje - kaj pomeni biti vodja v očeh sodelavcev?
 • kako lahko ugotovim kakšna je moja avtoriteta?
 • delegiranje delovnih nalog in njihova realizacija – sem zadovoljen z rezultati?
 • med izgovori in ugovori sodelavcev – kaj je smiselno tolerirati in česa ne?
 • vrste sodelavcev glede na delovno učinkovitost
 • razlika med težavnimi, problematičnimi in konfliktnimi sodelavci
 • kako voditi težavne, problematične in konfliktne sodelavce?
 • običajne napake v vodenju, ki se jih vodje ne zavedajo
 • vodenje je kontaktna igra – kako izboljšati svojo komunikacijo
 • kontrola – zakaj, kdaj in na kakšen način?
 • iz zunanjega v smeri notranjega nadzora – od kontrole k samokontroli
 • jasno informiranje o delovni učinkovitosti kot glavno orodje vodenja
 • kakšne so običajne predstave vodje o podajanju povratne informiranje in kaj o tem mislijo njegovi podrejeni
 • zakaj sodelavci doživijo kritiko kot osebni napad in nas obdolžijo mobinga?
 • kako ravnati, če pohvala »pokvari« in kako, če kritika »ne zaleže«?
 • kdaj in na kakšen način se je smiselno od sodelavca posloviti?
 • kako dvigniti zavzetost, odgovornost in motiviranost?
 • razmejevanje osebne odgovornosti vodje in odgovornosti sodelavcev
 • strah, jeza, zamere, naveličanost in obup v vodenju
 • obvladovanje stresa in krepitev osebnostne čvrstosti pri delu s težavnimi, problematičnimi in konfliktnimi sodelavci
 • primeri in praktične vaje

Umetnost psihologije vodenja težavnih sodelavcev!

PRIJAVA

Umetnost psihologije vodenja težavnih sodelavcev!

PRIJAVA

Na delavnici boste spoznali:

 1. Kaj je v bistvu osnovna naloga vodenja in odgovornost vodje
 2. Kje vodja posega izven svoje odgovornosti in zaradi tega doživlja nepotreben stres
 3. Kdo so težavni, problematični in konfliktni sodelavci in kakšna je njihove notranja psihološka logika
 4. Učinkovita in praktična orodja za vodenje težavnih, problematičnih in konfliktnih sodelavcev
 5. Psihološke zakonitosti medosebne komunikacije
 6. Psihološke igre v medosebnih odnosih in kako izstopiti iz njih
 7. Tehnike za soočanje s stresom in izgorevanjem pri vodenju

Metode dela in cilji delavnice

Metode dela: interaktivna izobraževalno - svetovalna delavnica z aktivnim sodelovanjem udeležencev, primeri iz prakse in treningom vodstvenih veščin.

Cilji delavnice: udeleženci bodo ozavestili in utrdili lik in vlogo voditelja, spoznali in praktično preizkusili učinkovita orodja vodenja manj motiviranih, zavzetih in odgovornih sodelavcev, spoznali možnosti svoje socialne moči in situacije, v katerih je smiselno uporabiti formalno moč, razvili profesionalno distanco, samokontrolo ter odpornost na stres.

Predavateljica

 
mag. Franka Bertoncelj

magistrica psiholoških znanosti, z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije in samostojna svetovalka za izbiro, razvoj ter izobraževanje zaposlenih.


Vodi delavnice, treninge in coaching za vodje ter zaposlene, sodeluje s podjetji in organizacijami pri izvedbi organizacijskih ter tržnih raziskav, ukvarja pa se tudi z individualnim psihološkim svetovanjem za posameznike. Uporablja pretežno metode transakcijske analize, vedenjsko-kognitivni pristop in nove principe pozitivne psihologije.

Zaradi interaktivnega dela na delavnici je število udeležencev omejeno. Prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prej.

PRIJAVA

Zaradi interaktivnega dela na delavnici je število udeležencev omejeno. Prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prej.

PRIJAVA

Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 4109-matična št. plačnika.

Lokacija

Udeleženci lahko v času poteka izobraževanja parkirate na parkirišču pri Železniškem muzeju, Parmova 35. Cena parkiranja do 8 šolskih ur je 3 EUR.


Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si


Delavnico lahko pripravimo tudi za vaše podjetje.

Za več informacij in ponudbo nam pišite!