Kadrovski selekcijski intervju


17. maj 2017

od 9. do 15. ure


LJUBLJANA, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3


Delavnica je polno zasedena.
Prijavite se lahko na nov termin, 8. septembra 2017.

KADROVSKI SELEKCIJSKI INTERVJU –
umetnost, veščina ali srečna roka?

Kako sta kadrovski selekcijski intervju in finančna uspešnost podjetja povezana? Najbolj vedo tisti, ki so v svoji praksi naredili napako pri izboru novih sodelavcev.
Kako je mogoče, da oseba, ki je na razgovoru za službo pokazala tako dober vtis in nas prepričala s svojim nastopom ter referencami, vendar se v delovni situaciji v podjetju ni izkazala kot smo pričakovali?

Kako v eni uri ugotoviti koga imamo pred sabo, kako pravilno prepoznati in razumeti kaj nam govori naš »občutek«, kako vedeti, kdo izmed vseh kandidatov, ki si tako močno želijo našo ponudbo, bo pravi za naš tim in delovne naloge so vprašanja, na katera si moramo odgovoriti na kadrovskem selekcijskem razgovoru.
Kako?

Kako v eni uri ugotoviti kakšnega kandidata imamo pred sabo?


Kako v eni uri ugotoviti kakšnega kandidata imamo pred sabo?


Cilji in pridobitve na delavnici

Na delavnici boste spoznali:

 • kako s pomočjo psiholoških znanj do prepoznavanja za delovno mesto najprimernejših kandidatov
 • kako pravilno oceniti kompetence potencialnih novih sodelavcev
 • kaj moramo vedeti pred kadrovskim selekcijskim intervjujem
 • kako organizirati kadrovski selekcijski intervju
 • kaj lahko razberemo iz prejetih prošenj, vlog in predstavitev kandidatov
 • kdaj je smiselno uporabljati kadrovske vprašalnike in kaj naj ti vsebujejo
 • kako lahko napačno ocenimo osebo ne da bi se tega zavedali
 • kateri so tisti neverbalni znaki, ki nakazujejo na laž in blefiranje.

Program

 • Priprava na selekcijski intervju
 • Kakšnega kandidata v resnici potrebujemo?
 • Kakšni pogoji morajo biti zagotovljeni, da bomo iz razgovora s kandidatom dobili največ?
 • Funkcija, filozofija in struktura selekcijskega intervjuja
 • Kadrovski selekcijski intervju je za kandidata stresna situacija – tudi to nam pove nekaj o kandidatu
 • Kako in kakšna vprašanja postavljamo?
 • Psihološko ozadje kandidatovih odgovorov
 • Pravilno poslušanje kot glavno orodje selekcijskega intervjuja
 • Kako preko socialno zaželenih odgovorov
 • Intuicija in kaj nam pravi naš »občutek«
 • Prvi vtis in ostale subjektivne napake ocenjevanja v selekcijskem intervjuju
 • Česa kandidate ne smemo spraševati
 • Trening komunikacijskih veščin preko igre vlog
 • Sprejemanje odločitve o izboru kandidata
 • Kako ustrezno zavrniti neizbrane kandidate


Spoznajte 10 pomembnih metod pri vodenju kadrovskega selekcijskega intervjuja!
VEČ...


Delavnica za kadrovske strokovnjake in vodje, ki v svoji praksi izbirate nove sodelavce!

Delavnica za kadrovske strokovnjake in vodje, ki v svoji praksi izbirate nove sodelavce!

Predavateljica

 
mag. Franka Bertoncelj

Magistrica psiholoških znanosti

Ima večletne izkušnje na področju organizacijske psihologije in je samostojna svetovalka za izbiro, razvoj ter izobraževanje zaposlenih. Vodi delavnice, treninge in coaching za vodje ter zaposlene, sodeluje z organizacijami pri izvedbi organizacijskih ter tržnih raziskav, ukvarja pa se tudi z individualnim psihološkim svetovanjem.

Uporablja pretežno metode transakcijske analize, vedenjsko-kognitivni pristop in nove principe pozitivne psihologije.

Metode dela

Program poteka v obliki interaktivne izobraževalno – svetovalne delavnice
z aktivnim sodelovanjem udeležencev, delom na primerih iz prakse ter treningom komunikacijskih veščin.


Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4137 matična št. plačnika.

Lokacija

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si