Slovenski kadrovski kongres 2017


10. in 11. april 2017


Portorož, Slovenija

Hotel Slovenija

Zbudimo se, digitalizacija je tukaj!

Foto utrinki s Slovenskega kadrovskega kongresa 2017

Digitalna transformacija v kadrovski funkciji

Vstopite v digitalni svet dela na osrednjem dogodku za kadrovske in HR strokovnjake, na katerem bomo skupaj iskali odgovore na vprašanja in izzive:

Kakšna je prihodnost dela in kakšna je prihodnost HR funkcije?

Kako se digitalna transformacija odseva v praksi kadrovske funkcije?

Kako se transformirajo tradicionalne organizacije?

Katere prednosti in pasti prinaša digitalna transformacija?

Kako dobro smo pripravljeni na digitalno transformacijo?


Pripravite se na digitalno transformacijo v kadrovski funkciji!

Prijava

Pripravite se na digitalno transformacijo v kadrovski funkciji!

Prijava


Kaj med drugim prinaša digitalizacija?

Napovedi so, da bo leta 2020 več kot polovica prihodkov organizacij izvirala iz digitalnih poslovnih modelov in rešitev.

Delo s talenti postaja vsakdanja aktivnost vseh zaposlenih (ne le kadrovske službe).

Kadrovska služba bo začela delovati po načelih marketinga – analizirala bo podatke o zaposlenih in njihove potrebe ter oblikovala unikatne ponudbe za zaposlovanje ljudi, ukvarjala se bo z marketingom in blagovno znamko talentov ter kadrovskih procesov.

Oblačne rešitve in storitve bodo omogočale različne oblike dela. Delo od doma že dandanes ni nič nenavadnega, vendar pa se bodo v prihodnosti oblike dela bolj radikalno spremenile. Vse več ljudi bo delalo za več organizacij hkrati in na različnih projektih. Delo tako ne bo več vezano samo na eno organizacijo in bo bolj projektno. Takšne oblike dela bodo seveda za sabo prinesle tudi potrebe po drugačni zakonodaji, drugačni zaščiti delavcev in seveda tudi po drugačnih oz. novih znanjih, ki jih bo morala razviti kadrovska funkcija, da bo lahko podprla tako organizacije kot posameznike.

Kadrovske funkcije v organizacijah bodo predvidoma manjše, specializirane rešitve oz. strokovnjake pa bodo najemale za posamezne projekte in le ti, ne bodo več del organizacij samih.

Raziskave kažejo, da ljudje kot potrošniki veliko hitreje sprejemamo dobrine digitalizacije, kot pa smo to pripravljeni narediti v poslu. Vendar pa se digitalizaciji ne bo mogoče izogniti, potrebno se bo pripraviti nanjo in jo sprejeti!


Vstopite v digitalni svet dela z nami!

Želim biti zraven

Vstopite v digitalni svet dela z nami!

Želim biti zraven

PROGRAM

10. april 2017
8:00 - 9:00

Sprejem udeležencev in dobrodošlica

9:00 - 9:15

Otvoritev kongresa

Plenum 1:
Digitalna transformacija v kadrovski funkciji

9:15 - 10:00

Gradnja transformativnega delovnega in poslovnega okolja za digitalne izzive - zgodba o izkušnjah in spoznanjih "insiderja"

Mag. Darko Dujič, Ceneje.si

10:00 - 10:40

"Tovarne prihodnosti" *

Juergen Maier, Siemens, Velika Britanija

Vroči stol

10:40 - 11:10

Odmor za kavo in druženje

11:10 - 12:00

Kadrovska funkcija kot navigator novega digitalnega sveta *

David Learmond, poslovni svetovalec in višji svetovalec organizacije The Conference Board, Velika Britanija

12:00 - 13:00

INTERAKTIVNA DELAVNICA:

HR veščine, sposobnosti in nova miselnost za nov digitalni svet

David Learmond, poslovni svetovalec, višji svetovalec organizacije The Conference Board, Velika Britanija

13:00 - 14:30

Skupno kosilo v restavraciji Grand Hotela Portorož

HRM-USTVARJALNICA

14:30 - 17:00

Čas je za digitalno transformacijo!
Digital Shift Game

Team Building Lab
Partner za doživljajsko učenje

Digital Shift Game je poslovno-izobraževalna igra na temo digitalizacije organizacij s poudarkom na upravljanju s človeškimi viri. Z igro boste ozavestili širino koncepta digitalizacije, spoznali ključna področja in ukrepe, prioritizirali in razporejali vire...

NAREDITE NEKAJ dobrega ZASE IN ZA DRUGE

18:00

Dobrodelni tek in pohod Planet za Planet

DRUŽABNI VEČER

20:30

Večerno druženje v klubu News Cafe, Bernardin


11. april 2017

PLENUM 2:
PRIHODNOST DELA IN KADROVSKE FUNKCIJE

9:00 - 9:45

Ljudje 21. stoletja *

Tim Ringo, podpredsednik, SAP SuccessFactors, Velika Britanija

9:45 - 10:15

Digitalizacija v. delovno pravo: prijatelja ali nasprotnika?

Izr. prof. dr. Valentina Franca, Fakulteta za management v Kopru, Univerza na Primorskem

Vroči stol

10:15 - 10:45

Odmor za kavo in druženje

Odlični na področju kadrovskega managementa

10:45 - 11:30

Podelitev priznanj Kadrovski manager 2017, priznanj Slovenske kadrovske zveze in priznanja Kadrovski up 2017

PLENUM 3:
IZZIVI DIGITALIZACIJE V PRAKSI

11:30 - 11:50

Izzivi za smeri preoblikovanja tradicionalnih organizacij

Matej Čer, Avantcar

11:50 - 12:10

Digitalizacija - priložnost za čutenje

Sonja Bastl, Livar d.d.

12:10 - 12:30

Vpeljava digitalnih orodij za izboljšano učinkovitost zaposlenih

Mojca Bricelj, Customer experience manager, globalni marketing, Danfoss

12:30 - 13:15

Odmor s prigrizkom

OKROGLA MIZA

13:15 - 14:30

Okrogla miza:

Prednosti in pasti digitalne transformacije

Okroglo mizo bo vodila Martina Merslavič, trenerka in vodja regije Adriatic, Own The Room.

V razpravi sodelujejo:

dr. Eva Boštjančič, izredna profesorica za psihologijo dela in organizacij, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, Univerza v Ljubljani

Julij Božič, izvršni direktor za inovacije in digitalizacijo poslovanja, BTC

mag. Matija Debelak, član uprave, Modra zavarovalnica d.d.

mag. Matjaž Drev, državni nadzornik, Urad informacijskega pooblaščenca

Goran Lukič, predsednik Delavske svetovalnice

ZA ZAKLJUČEK

14:30 - 15:15

Digitalna preobrazba in človeški faktor – pogled v prihodnost

Vuk Ćosić, digitalni umetnik, aktivist in strateg, Direktor za komuniciranje in ideologijo, Europska prestolnica kulture, Rijeka 2020

15:15

Sklepi kongresa

* Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu.

Osrednji gost kongresa:

David Learmond

David Learmond je izkušeni strokovnjak in poslovni svetovalec iz Anglije
z bogatimi izkušnjami na področju sprememb organizacijske kulture in kulture vodenja
,
ki svoje bogate izkušnje v vlogi svetovalca dopolnjuje kot Senior Advisor in Human Capital pri Conference Board, globalnem poslovnem in raziskovalnem združenju z sedežem v New Yorku.


Prispevek Davida Learmonda na kongresu:

Kadrovska funkcija kot navigator novega digitalnega sveta!

Digitalna transformacija predstavlja eno izmed največjih organizacijskih sprememb.

Kadrovska funkcija je postavljena naravnost v središče te transformacije, kjer mora odigrati vlogo glavnega navigatorja tega novega sveta.

S tem se spreminja tudi vloga kadrovskega managerja, ki mora vodilnim managerjem nuditi pomoč pri razumevanju, kaj digitalizacija pomeni za organizacijo in kako načrtovati razvoj nove, primerne organizacijske kulture, ustreznejše organizacije dela in ravnanja z zaposlenimi, da bo organizacija lahko zaživela in se razcvetela v novem digitalnem svetu.


Na delavnici z Davidom Learmondom bomo skupaj raziskovali
HR veščine, sposobnosti in nova miselnost za nov digitalni svet

Na interaktivni delavnici bomo s pomočjo metode “World Café” skupaj raziskovali ključne HR veščine, vedenja in miselnost, ki jih potrebujemo za nov digitalni svet. Pri tem se bomo osredotočili na ključne pobude, ki jih moramo sprejeti za razvoj novih kompetenc in veščin, ki jih potrebujemo v novem svetu.


Največji osrednji dogodek za kadrovske in HR strokovnjake - pridružite se nam!

Prijava

Največji osrednji dogodek za kadrovske in HR strokovnjake - pridružite se nam!

Prijava

Digitalizacija v. delovno pravo: prijatelja ali nasprotnika?

»Predolgo ste se zadržali v toaletnih prostorih, zglasite se pri nadrejenemu,« se izpiše zaposlenim v organizacijah, kjer za nadzor zaposlenih uporabljajo pametne naprave.


V kolikem času zložijo na police določeno število izdelkov, koliko časa porabijo za vožnjo do stranke in če se slučajno ustavijo na bencinski črpalki, da bi si kupili sendvič in kavo, že zaslišijo »beep«! Postanek ni bil predviden...

S takšnimi in podobnimi izzivi se srečujejo na večini delovnih mest, kjer je digitalizacija krepko stopila čez vrata.

  • Kako se nanjo odzvati?
  • Koliko tovrstnih »pametnih« rešitev je delovnopravno ustreznih?
  • Koliko jih vpeljati in katere je bolje opustiti za učinkovito kadrovsko delo?

Na drugi strani pa vrsta posameznikov, ki so z organizacijo povezani predvsem elektronsko (t.i. »clickworkers«) in pri katerih se velikokrat obidejo zakonska določila o počitkih, odmorih, dopustih, kaj šele o minimalnem plačilu za opravljeno delo. Hkrati se pojavljajo najrazličnejše oblike dela, za katere nimamo vedno niti prevoda v slovenščino, čeprav so nekatere že vpeljane v naše prostor, nekatere pa v obrisih že trkajo na vrata, denimo množično delo, delo prek platform, zero-hour contract in podobno.

Na kongresu bomo identificirali delovnopravne izzive digitalizacije v delovnem okolju tako z vidika zaposlenih kakor tudi z vidika nastajanja novih oblik dela ter odgovorili na vprašanje, kakšno je njihovo delovnopravno varstvo!


Predavatelji na kongresu

 
David Learmond

Poslovni svetovalec, Senior Adviser in Human Capital, Conference Board, Anglija

Je višji svetovalec organizacije The Conference Board, globalnega poslovnega in raziskovalnega združenja z sedežem v New Yorku, in glavni odgovorni sodelavec za industrijo na ECS (Institute for Manufacturing) na Univerzi Cambridge. Deluje tudi kot poslovni svetovalec z bogatimi izkušnjami na področju sprememb organizacijske kulture in kulture vodenja.

Je avtor in soavtor številnihporočil ter raziskav Conference Boarda:

Bridging China’s Talent Gap; Go Where There Be Dragons:Leadership Essentials for 2020 and Beyond; Strategic Workforce Planning in Global Organizations, The DNA of Leaders: Leadership Development Secrets.

Bil je tudi predavatelj za programe vodenja, coachinga in upravljanja sprememb pri Judge Business School, University of Cambridge.

Pridobil si je močno poslovno ozadje na vodilnih položajih, kot so: Senior Vice President, Human Resources, China Business Group, Shanghai, Kitajska, HR Director Australia & New Zeland, Sydney,Avstralija, Head of HR for Global Research & Engineering, Rotterdam, Nizozemska.

David ima bogate izkušnje z vodenjem velikih projektov na področju organizacijskih transformacij z fokusom na inovacijah.

 
Juergen Maier

Izvršni direktor, Siemens, Velika Britanija

Od leta 2014 je izvršni direktor Siemensa in od leta 2008 član izvršnega odbora Siemens UK.

 
Mag. Darko Dujič

Direktor Ceneje.si, strokovnjak za digitalno poslovanje

Je magister poslovodenja in organizacije. V svoji karieri je delal na vodstvenih pozicijah v treh globalnih podjetjih, ki so bila vsako izmed njih med top 5 v svoji industriji. Google, Mercator, GfK, Interbrew je samo nekaj najpomembnejšh podjetij, kjer je deloval.

Bil je izbran v globalni “Excellence team” v GfK in Googlovo poslovno akademijo v izvedbi Duke CE, najboljše korporativne šole na svetu v zadnjem desetletju. Od letošnjega januarja vodi vodilni slovenski spletni portal za primerjalno nakupovanje Ceneje.si.

 
Žiga Novak

MSc, London School of Economics, direktor projektov v agenciji Team Building Lab

Je podjetnik, predavatelj, moderator in voditelj delavnic za razvoj ekip in posameznikov. Od leta 2013 razvija lastno izobraževalno in prireditveno središče Orehov gaj v Ljubljani, izobraževalni laboratorij Team building lab in podjetje za svetovanje pri razvoju doživljajskega turizma.


Njegovo poslanstvo je razvijanje novih in bolj učinkovitih metod za izobraževanje odraslih (poslovne simulacije, edutainment, igrifikacija, pripovedništvo, humor v poslovnem svetu itd). Poleg 10-letne prakse z vodenjem lastnih podjetij za organizacijo team building dogodkov (Čarovnik za organizacijo dogodkov, TIME OUT EVENTS) ima bogate izkušnje s študijem in delom v tujini. V ZDA se je izobraževal v programu za bodoče voditelje centralne in vzhodne Evrope (Open Society Institute), kasneje pa je v Veliki Britaniji opravil še magisterij (MSc) iz svetovne politične ekonomije (London School of Economics, 2004).


 
Tim Ringo

Podpredsednik, SAP SuccessFactors, Anglija

Deluje v Londonu kot HR svetovalec za SAP-ove že obstoječe in potencialne stranke za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko. Je avtor in priznani predavatelj na različnih konferencah in kongresih. Je tudi soavtor knjige Calculating Success (Harvard Business Review). Trenutno pripravlja novo knjigo z naslovom 21st Century People, ki bo izšla v letošnjem letu.

Doktoriral je iz poslovne administracije na Ohio State University.

Svojo svetovalsko kariero na HR področju je pričel pri Andresen Counsulting (zdaj Accenture) leta 1990, kjer je pridobival izkušnje in našel strast na področju HR transformacije (pomoč organizacijam pri povečevanju učinkovitosti z učinkovitimi HR strategijami, procesi in tehnologijami).

Leta 2006 je postal podpredsednik in globalni vodja pri IBM Human Capital Management consulting. Vodil je tim z več kot 1500 HR svetovalci po svetu in bil tudi izvršni programski vodja za programe HR transformacije za številne IBM-ove stranke.

 
Dr. Valentina Franca

Izredna profesorica na Fakulteti za management Univerze na Primorskem

Raziskovalno se ukvarja zlasti s področji delovnega prava in kadrovskega managementa. Aktivna je tako na nacionalni kot na mednarodni ravni, saj je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih člankov ter članica mednarodnih strokovnih skupin.

 
Matej Čer

Podjetnik, predavatelj in mentor na različnih programih podjetništva, Avantcar

Njegovo podjetje Avantcar je sodoben ponudnik mobilnosti, ki se vse bolj izkazuje kot tehnološko podjetje. Matejeva vizija je pripomogla, da je zaživela vrsta projektov na področju električne mobilnosti – eden izmed najpomembnejših je zagotovo 100 % električni car sharing Avant2Go.

Je tudi izkušen vlagatelj, ki sodeluje pri razvojulokalnih in globalnih podjetniških zgodb. Išče nove priložnosti za napredekdružbe in kot mentor svoje izkušnje deli naprej ter pomaga in vzgaja novepodjetniške kadre.

Diplomiral je s področja motorjev z notranjim zgorevanjem, zakar je prejel tudi Prešernovo nagrado, in nato zaključil še znanstvenimagistrski študij MBA.

 
Sonja Bastl

Vodja razvoja kadrov, Livar d.d.

Njeno poslanstvo je oblikovanje odnosov, ki povezuje zaposlene, da ostanejo produktivno povezani drug z drugim. Ob uvedbi HR modula je igra - omogočiti zaposlenim komunikacijo, ki spominja na njihovo delovanje v zasebnem življenju.

 
Mojca Bricelj

Customer experience manager, globalni marketing, Danfoss

Kot del globalnega marketinškega oddelka skrbi za razvoj marketinških orodij in kampanj s poudarkom na digitalnih orodjih, zadnje čase pa se predvsem posveča izboljšanju uporabniške izkušnje, tako za interne uporabnike kot eksterne uporabnike. Je tudi tudi community manager za družbena omrežja segmenta Danfoss Heating.

 
Dr. Eva Boštjančič

Izredna profesorica na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani

Je izredna profesorica za psihologijo dela in organizacij na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s področjem vodenja in pozitivnih pristopov v organizacijah. Ob tem pa tudi svetuje, vodi delavnice, predava zaposlenim v gospodarstvu in javnem sektorju ter ureja spletno stran www.psihologijadela.com.

 
Julij Božič

Izvršni direktor za inovacije in digitalizacijo poslovanja, BTC

Izvršni direktor za inovacije in digitalizacijo poslovanja, BTC

 
mag. Matija Debelak

Član uprave, Modra zavarovalnica d.d.

Že šesto leto opravlja funkcijo člana uprave Modre zavarovalnice, največje izvajalke dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji. Je magister informacijsko upravljavskih ved.


Svojo poklicno pot je namenil informatiki ter uvajanju informacijske podpore v treh velikih finančnih družbah. Bil je vodja večjih projektov s področja uvajanja informacijske podpore in organizacije poslovanja. Kot član uprave Modre zavarovalnice pa je poleg informatike in upravljanja procesov, odgovoren tudi za upravljanje s tveganji, računovodstvo in podporo poslovanju, splošne zadeve in za področje notranje revizije.

 
Mag. Matjaž Drev

Državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu RS

V okviru te funkcije izvaja inšpekcijske in prekrškovne postopek s področja varstva osebnih podatkov. Nastopa tudi kot predavatelj na različnih konferencah, nekaj časa pa je bil aktivni član Delovne skupine člena 29 v Bruslju, kjer je sodeloval pri pripravi evropskih politik s področja varstva osebnih podatkov.

V preteklosti se je preizkusil v več vlogah, kot sistemski administrator, novinar in raziskovalec, zato k izzivom (ne)varnosti, nadzora in zasebnosti pristopa izrazito interdisciplinarno. Strokovno pozornost namenja presečišču prava in informacijske tehnologije, področju ki že določa sedanjost in prihodnost varstva osebnih podatkov. Glavni izzivi s katerimi se sooča kot državni nadzornik, so varovanje osebnih podatkov v svetu velikih podatkov, interneta stvari, oblačnega računalništva in nenehnega iskanja ustreznega ravnotežja med zasebnostjo, nadzorom in varnostjo.

 
Goran Lukić

Predsednik Delavske svetovalnice

Predsednik Delavske svetovalnice

 
Vuk Ćosić

Digitalni umetnik, aktivist in strateg, Direktor za komuniciranje in ideologijo, Europska prestolnica kulture, Rijeka 2020

Diplomirani arheolog, internetni veteran in mednarodno priznani klasik spletne umetnosti. Soustanovitelj Ljubljanskega laboratorija za digitalne medije (Ljudmila), globalnih forumov za internetno teorijo Nettime in Syndicate ter svetovalnega podjetja Case Sensitive.

Na položaju kreativnegadirektorja agencije Literal in kasneje kot direktor oddelka za uporabniškoizkušnjo v RenderSpace – Pristop Interacitve in direktor Case Sensitive jevodil projektne time na večjem številu odmevnih slovenskih spletnih projektov.

Kot priznani strokovnjak pogosto predava(konference, interna izobraževanja, praktikum Strategije spletnegakomuniciranja FDV, gostovanja na FF, EF, FA, ALU…) in piše (kolumnist Dela,Finance, Dnevnik, Manager…). Je avtor knjige o pisanju za splet, organizatorstrokovnih srečanj (Net.konferenca, Interaktivni Festival), žirant zanovomedijske nagrade (Izidor, Netko, Magdalena, Zlata ptica) ter član glavnegaodbora Sekcije za splet GZS in vladnega Strateškega sveta za informacijskodružbo.

Eden utemeljiteljev spletneumetnosti v globalnem merilu, izrazito pogosto razstavlja in predava v tujini.

 
Mag. Saša Fajmut

Moderatorka kongresa, MBA, Direktorica področja za razvoj vodstvenih potencialov, Amrop Adria, d.o.o.

Leta 2016 se je pridružila mednarodnemu podjetju Amrop, ki je specializirano za iskanje in razvoj vodilnih kadrov, kot direktorica področja za razvoj vodstvenih potencialov. Njeno osrednje delovno področje je poglobljena ocena in razvoj vodstvenih kompetenc.

Ima več kot desetletje delovnih izkušenj na kadrovskem področju, kjer je delala tako za domača kot tuja mednarodna podjetja (Novo Nordisk, Goodyear Dunlop, NLB, HTS IC). V tem času se je razvila iz kadrovskega generalista v vodjo kadrovske službe, z odgovornostjo za zaposlene in vzpostavitev strateških kadrovskih procesov v organizacijah po vsej Adriatik regiji.

Po izobrazbi je psihologinja z zaključenim znanstvenim magisterijem iz klinične psihologije, končala pa je tudi študij MBA v Zagrebu. Je aktivna predavateljica, moderatorka delavnic ter avtorica kolumn v The Slovenia Times.

 
Martina Merslavič

Moderatorka okrogle mize, trenerka in vodja regije Adriatic, Own The Room

S komuniciranjem se ukvarja že več kot 20 let. Kot trenerka komunikacijskih veščin pomaga ljudem različnih profilov in položajev postati boljši govorci - in s tem tudi boljši vodje. Za Own The Room skrbi tudi za razvoj poslovanja v regiji Adriatic.

Svojo kariero je ustvarila v največji slovenski komunikacijski agenciji Pristop, kjer je opravljala različne vodstvene funkcije, svetovala naročnikom še zlasti iz branže informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter vodila snovanje in izvedbo integriranih komunikacijskih kampanj.

Kot vodja korporativnega komuniciranja v družbi Siemens je na komuniciranje lahko pogledala s perspektive naročnika - vodilnega ponudnika tehnologij v industriji, transportu, energetiki in zdravstvu. V svoji funkciji je bila osredotočena predvsem na ustvarjanje unikatnih vsebin, ki so postopoma spreminjale podobo Siemensa na slovenskem trgu. V tem kontekstu je tematika digitalizacije predstavljala pomemben vsebinski steber Siemensovih komunikacijskih in prodajnih aktivnosti.