FORUM POSLOVNE ANALITIKE


14. marec 2017


Ljubljana, Slovenija

Kristalna palača

Poslovna analitika je prihodnost

Ali izkoriščate moč podatkov?


Kako obračajo podatke svetovno uspešna podjetja?

Predstavniki štirih svetovno priznanih podjetih Sixt, Gorenje, Microsoft in SportRadar, ki letno ustvarijo preko 23 milijard prometa, nam bodo razkrili kako se uspešno razvijajo z uporabo poslovne analitike. Upravljanje podatkov pridobiva na pomenu tudi v proizvodnih podjetjih. Primer enega izmed njih je Talum d.d., ki ga bomo predstavili na forumu.

Z upravljanjem podatkov lahko povečujemo poslovno uspešnost in učinkovitost tudi v javnem sektorju. Spoznajte, kako se tega lotevajo v dveh največjih ustanovah javnega sektorja pri nas, v Univerzitetnem Kliničnem centru Ljubljana in Mestni občini Ljubljana.


S poslovno analitiko do zvišanja učinkovitosti in poslovne uspešnosti

Osrednji letni dogodek kontrolerjev in poslovnih analitikov (business intelligence) se bo osredotočil na pomen uporabe pristopov poslovne analitike pri izboljševanju poslovanja organizacij. Forum nam bo razkril dobre in uspešne primere uporabe ter ponudil odgovore za učinkovitejšo rabo poslovne analitike v praksi. Rdeča nit dogodka bo razvoj in umestitev funkcije poslovne analitike v uspešnih organizacijah, zahtevane kompetence kontrolerjev in poslovnih analitikov prihodnosti in izmenjava informacij, izkušenj ter dobrih praks v povezavi s koristnostjo uporabe poslovne inteligence.


Na forumu bomo:

* predstavili dobre prakse umestitve in razvoja funkcije poslovne analitike v organizacijah
* osveščali o novih rešitvah in uporabnosti poslovne analitike za reševanje konkretnih poslovnih problemov
* prikazali primere uporabe poslovne analitike v praksi
* opredelili potrebne kompetence poslovnih analitikov in kontrolerjev v prihodnosti
* predstavili različne možnosti uporabe poslovne analitike
* povezovali udeležence med seboj


Forum je namenjen vsem strokovnim profilom, ki v različnih vlogah sodelujejo pri analizi, spremljavi in nadzoru poslovanja, obdelavi podatkov in na ostalih področjih poslovne analitike: kontrolerjem, analitikom v poslovnih funkcijah in vodjem poslovnih funkcij, ki želijo izboljšati poslovanje svojega področja.

Program

14. marec 2017

8.30 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.10

Uvodni pozdrav organizatorjev

9.10 - 10.10

Ali BI spada v IT? (predavanje)

Andreas Pollinger, Vodja BI oddelka v podjetju Sixt SE

Uvodno predavanje nas bo popeljalo v svet Poslovne inteligence (BI) in nas dodobra spoznalo, kaj se skriva pod tem pojmom. Spoznali bomo, kako je v podjetju mogoče vzpostaviti lasten BI oddelek. Osrednji govorec nam bo podal odgovore na vprašanja o tem, kakšna posebna znanja in kompetence imajo zaposleni v tem oddelku, v kakšni relaciji je BI oddelek do drugih oddelkov v podjetju, kateri so ključni dejavniki delovanja oddelka in kako se sploh meri učinkovitost in uspešnost BI rešitev. Za zaključek nam bo na primeru dobre prakse pokazano, kako vzpostaviti projekt BI oddelka, da bo njegov učinek uspešen.

10.10 - 10.30

Ali BI spada v kontroling? (študija primera)

Iztok Pustatičnik, izvršni direktor za kontroling in računovodstvo v Skupini Gorenje

Preoblikovanje podjetij je stalnica. Podjetja se tako odzivajo na spremembe v poslovnih okoljih. Temu mora slediti tudi Kontroling, ki mora skrbeti za: enotno metodologijo sistemov ekonomike v podjetjih, kontinuiran razvoj enotnega poročilnega sistema v podjetju, upravljanje podatkovnih baz potrebnih za poročilni sistem, usposabljanje uporabnikov poročilnega sistema v podjetjih, itd.

10.30 - 11.00

Odmor

11.00 - 11.20

Modernizacija in avtomatizacija razvoja podatkovnih skladišč (študija primera)

Sandi Pogačnik, vodja Bi projektov v Petrolu d.d.

Grega Jerkič, IN516HT d.o.o.


Metodologija implementacije podatkovnih skladišč ima že več kot 30 let zgodovine in kljub novostim na področju analitičnih rešitev, je bilo malo aktivnosti glede sprememb in vpeljave agilnih metod pri razvoju le teh. Na predavanju bomo pogledali nove trende na področju modernizacije in posebej novo vejo avtomatizacije razvoja podatkovnih skladišč - DWA (data warehouse automation), ki bo po mnenju različnih analitikov v bodočnosti omogočala podjetjem veliko hitrejše implementacije podatkovnih skladišč. Prav tako bomo predstavili primer iz prakse podjetja Petrol d.d. in prednosti v bodoče glede na naše 15 letne izkušnje na tem področju.

11.20 - 12.00

Vloga kontrolerja v prihodnosti (predavanje)

Jamie Rawlings, finančni direktor v podjetju Microsoft za področje držav osrednje in vzhodne Evrope

Predavanje, ki nas bo popeljalo v prihodnost. Hitro spreminjajoče se poslovno okolje in nenadne spremembe bodo zagotovo zaznamovale tudi področje poslovne inteligence v prihodnosti. Kakšna bo vloga kontrolerja takrat? Bodo veščine in znanja, ki jih ima zaposleni danes, zadostovale za delo kontrolerja tudi jutri? Predavanje nam bo predstavilo dosedanje trende in trende, ki prihajajo ter nam posledično odgovorilo na vprašanje o tem, kako bodo ti vplivali na poslovanje podjetja oziroma nadalje tudi na sam poklic kontrolerja v prihodnosti.

12.00 - 12.20

Ena resnica (študija primera)

Saša Koman, finančna direktorica v podjetju Microsoft za področje Slovenije in Albanije

Eno podjetje, veliko število zaposlenih, ogromno podatkov ter informacij in njihovo različno razumevanje. Problem, s katerim se sooča nemalo podjetji. Ko dva ali več zaposlenih na iste podatke gledajo z različnih zornih kotov oz. jih razumejo drugače. »Ena resnica« je Microsoftov »sistem«, ki ga bomo imeli priložnost spoznati v tej študiji primera. Sistem, ki izpostavlja pomen izvajanja funkcije finančnega kontrolerja v podjetju, in ki je uspešen zaradi večjega števila različnih dejavnikov, med katerimi še zdaleč niso zgolj finančni.

12.20 - 12.50

Odmor


12.50 - 13.10

Kako s poslovno analitiko do učinkovitejših preventivnih aktivnosti in s tem izboljšanja prometne varnosti v občini (študija primera)

mag. Arian Debeljak, vodja Centra za informatiko in

Roman Fortuna, vodja Mestnega redarstva MOL

Predavatelja bosta predstavila projekt uvedbe poslovne analitike (BI) na Mestnem redarstvu Mestne občine Ljubljana. Kako so z boljšim spremljanjem podatkov (poslovno analitiko) prišli do učinkovitejših preventivnih aktivnosti (lažja planiranje in organizacija dela mestnih redarjev in nadzor prometnih razmer) in s tem izboljšanja prometne varnosti v občini in kakšne so na daljne možnosti uporabe poslovne analitike na nivoju MOL.

13.10 - 13.30

Digitalna transformacija v proizvodnem podjetju (študija primera)

Mirko Veselič, direktor PE Ulitki, Talum d.d. Kidričevo

Managerji današnjega časa se spopadamo s kar nekaj analitičnimi izzivi, ki jih bo izpostavil g. Veselič:

  • čas, ki ga porabimo za spremljanje poslovanja iz množice poročil;
  • količina in nekonsistentnost teh poročil, ki jih prejmemo iz različnih oddelkov;
  • neažurnost informacij, saj analize,ki jih prejmemo v hipu zastarajo.
  • iz množice podatkov težko hitro izluščimo ključne informacije.

Z digitalno transformacijo v TALUM d.d., PE Ulitki, so konkretno transformirali tudi področje poslovne analitike. Njihov cilj je bil močno povečati vizualizacijo poročil za hitro detektiranje odklonov KPIjev in lažje poslovno odločanje, postavitev enega centra poročil, ki se pripravijo avtomatsko. Kako dosegajo svoj cilj bomo slišali v študiji primera.

13.30 - 13.50

Poslovna analitika kot radar na poti (študija primera)

Mag. Peter Požun, poslovni direktor Ginekološke Klinike, UKC Ljubljana

Številni podatki, a ne dovolj ažurne informacije za sprejemanje poslovnih odločitev na kliniki, kjer so spremembe vsakodnevne in je potrebno hitro prilagajanje. Po uvedbi poslovne analitike je upravljanje klinike postalo učinkovitejše, saj ima vodstvo ažuren pregled in analizo podatkov s katerimi bolj učinkovito razporejajo kadre, njihovo obremenitev, izvajanje posegov, optimizirajo stroške in predvsem čim bolj točno sledijo postavljenim planom. Seveda pa je za dosego vsega bilo potrebno formirati pravo ekipo sodelavcev in doseči tudi njihovo sodelovanje in tudi določne spremembe v razmišljanju vseh vpletenih pri uporabi informacij na dnevni ravni.

13.50 - 14.10

Poslovna inteligenca v družbi Sportradar (študija primera)

Andrej Bratko, vodja oddelka za poslovno inteligenco v podjetju Sportradar

Kako heterogene podatke iz različnih sistemov smiselno združiti in s tem olajšati koristno izmenjavo podatkov med oddelki in različnimi produktnimi področji organizacije? Kako razdrobljene funkcije poročanja v raznih oddelkih podjetja poenotiti, izboljšati in narediti širše dostopne? Primer podjetja Sportradar bo pokazal, kako uporaba poslovne inteligence pripomore, da se iz točke »podatkovnih otokov« prestavi v točko podatkovne povezanosti in urejenosti. V predavanju bo orisana tehnična infrastruktura, ki smo jo v ta namen uvedli v podjetju Sportradar, predvsem pa tudi nekatere praktične izkušnje pri organizaciji in vpeljavi centralnega oddelka za poslovno inteligenco v večjem mednarodnem podjetju.

14.10 - 14.30

Okrogla miza

14.30

Pogostitev in druženje

Začnite uporabljati podatke, ki jih imate na voljo.

Zaradi zasedenosti kapacitet prijave niso več možne. Če želite, da vas uvrstitmo na čakalno listo, nam prosim pišite na mail: prijave@planetgv.si.


Kakšen razvoj (rast) so s pomočjo poslovne analitike dosegli najboljši, bomo izvedli od osrednjih govorcev.

Kaj s poslovno analitiko dosegajo najuspešnejši?

Osrednja govorca

 
Andreas Pollinger

Direktor Poslovne analitike, Sixt SE

Andreas Pollinger je direktor oddelka poslovne analitike v podjetju Sixt SE.

Andreas Pollinger je od leta 2010 direktor oddelka poslovne analitike v podjetju Sixt SE, vodilnem mednarodnem ponudniku storitev mobilnosti in vodilnem ponudniku izposoje vozil v Nemčiji. Pred to funkcijo je znotraj podjetja nabiral izkušnje in znanja na številnih pozicijah v IT oddelku, kot tudi na področju poslovanja na spletu. Trenutno je njegov fokus s pomočjo ekipe strokovnjakov s področja poslovne analitike in podatkov oblikovati in implementirati moderne rešitve na področju poslovne analitike in poročanja glede na zahteve poslovanja podjetja.

 
Jamie Rawlings

CFO, Microsoft za vzhodno in osrednjo Evropo

Finančni direktor v podjetju Microsoft za področje držav vzhodne in osrednje Evrope

Jamie Rawlings je finančni direktor v podjetju Microsoft za področje držav vzhodne in osrednje Evrope. Ima več kot 20 let izkušenj, pridobljenih v mednarodno priznanih podjetjih. Kot finančni direktor je zadolžen za nadzor nad več kot 390 milijoni dolarjev prihodkov. Je vodja zelo uspešne in učinkovite ekipe 23 finančnih strokovnjakov, s katerimi skrbi, da podjetje deluje v skladu z lokalnimi pravili, predpisi in zakoni.

Ostali govorci

 
Saša Koman

CFO, Microsoft Slovenija in Albanija

Finančna direktorica v podjetju Microsoft za področje Slovenije in Albanije

Saša Koman je že več kot štiri leta finančna direktorica (za področje Slovenije in Albanije) v podjetju Microsoft. Pred tem je svojo bogato paleto izkušenj in znanj, več kot 10 let, širila v priznanih podjetjih, kot so: Akrapovič d.d., Pliva, Johnson & Johnson in Aktiva Group.

 
Andrej Bratko

Direktor oddelka za poslovno inteligenco v podjetju Sportradar

Direktor oddelka zaposlovno inteligenco v podjetju Sportradar

Andrej Bratko jesoustanovitelj podjetja Klika d.o.o., slovenskega podjetja za razvojspletnih in mobilnih aplikacij, ki se je v letu 2013 združilo s podjetjemSportradar, in s tem postalo center za raziskave in razvoj vodilnegasvetovnega podjetja na področju zbiranja športnih podatkov indistribucije športnih vsebin. Andrej Bratko zadnje leto opravlja funkcijovodje oddelka za podatkovno analitiko in poslovno inteligenco v podjetjuSportradar. Pred tem je v Kliki in v Sportradarju vodil razvoj aplikacijiz različnih področij, od sistemskega programiranja naprav do poslovnih informacijskihsistemov in spletnih ter mobilnih aplikacij. Na svoji karierni poti jeznanje in izkušnje gradil in širil tudi v podjetjih Comtrade in StorScape, terna Inštitutu Jožefa Štefana.

 
Peter Požun

Poslovni direktor, Ginekološka klinika, UKC Ljubljana

Poslovni direktor Ginekološke klinike, UKC Ljubljana

Peter Požun je od leta 2010 poslovni direktor Ginekološke klinike, tretje po velikosti v UKC Ljubljana, ki je kot ena prvih enot UKC Ljubljana, pod njegovim vodstvom zelo uspešno uvedla uporabo poslovne analitike z namenom tekočega spremljanja izvajanja delovnega programa, načrtovanja dela in spremljanja poslovanja in organizacije dela klinike in za lažje sledenje ciljnim planom. Sicer pa je Peter Požun svojo karierno pot pričel v srži zdravstva kot višji oziroma glavni medicinski tehnik in si znanje in izkušnje gradil v nadaljevanju tudi kot vodja enote Oskrbovalne službe s skoraj 600 zaposlenimi in kot svetovalec za področje organizacije in razvoja logistike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Je tudi član številnih domačih in mednarodnih združenj in društev na področju zdravstva, ter delovnih skupin in komisij Ministrstva za zdravje ter državni svetnik.

 
Roman Fontura

Vodja redarstva, Mestna občina Ljubljana

Vodja mestnega redarstva, Mestna občina Ljubljana

Roman Fortuna izhaja iz vrst policije in sicer je pričel opravljati poklic policista leta 1991, ko je tudi aktivno in neposredno sodeloval v osamosvojitveni vojni. Ves čas svoje poklicne kariare je opravljal varnostne operativne naloge in po zaključenem študiju na Fakulteti za varnostne vede tudi kot vodstveni delavec policije. Zadnji dve leti je vodja Mestnega redarstva MOL. Aktivno deluje na področju varstvoslovja oz. varnostnih ved. Je član alumni Fakultete za varnostne vede in sodeluje tako v mednarodnih projektih, kot tudi na mednarodnih konferencah na področju zagotavljanja varnosti v lokalnem okolju. Vključen je v različne komisije in delovna telesa na varnostnem področju kot tudi na področju zaščite in reševanja, med drugim je strokovni predstavnik MOL v Združenju mestnih občin RS.

 
Arian Debeljak

Vodja informatike, Mestna občina Ljubljana

Vodja Centra za informatiko, Sekretariat Mestne Uprave, Mestne občine Ljubljana

Arian Debeljak, magister informacijsko-upravljalskih znanosti, zadnja tri leta vodi Center za informatiko v Sekretariatu mestne uprave Mestne občine Ljubljana (MOL). Pred prihodom v MOL je strokovne in poslovne izkušnje nabiral v podjetjih kot so ICOS, Hermes plus, Skupina Atlantis, S&T Slovenija in Hewlett-Packard. Kot predavatelj sodeluje narazličnih dogodkih in konferencah (Infos, Microsoft NT konferenca, HP event, DSI, IJU …).

 
Mirko Veselič

Direktor poslovne enote, Talum

Direktor poslovne enote Ulitki, TALUM d.d. Kidričevo

Leta 1993 je diplomiral iz strojništva na Tehnični fakulteti v Mariboru. V Talumu se je zaposlil leta 1994 kot tehnolog v delovni enoti Vzdrževanje. Leta 1997 je postal pomočnik vodij v delovni enoti Predelave aluminija v Talumu. Leta 2004 je prevzel vodenje livarne v delovni enoti Litje platišč ter v letu 2006 nadaljeval z vodenje livarne v delovni enoti Ulitki (nizkotlačno in gravitacijsko litje ulitkov s coldbox jedri). Leta 2007 je bil imenovan za vodjo nabave skupine Talum ter jo vodil do reorganizacije skupine Talum leta 2010. Leta 2010 je postal direktor hčerinske družbe Vital d.o.o. ter jo uspešno z dobrimi rezultati in celostno prenovo vodil do spomladi leta 2013. Zaradi svojih osebnostnih lastnosti, dobrih rezultatov dela ter zaupanja uprave je marca 2013 bil imenovan za direktorja družbe Talum Ulitki d.o.o.

 
Grega Jerkič

CEO, IN516HT

CEO, IN516HT

Grega Jerkič se že več kot 15 let ukvarja z implementacijo različnih analitičnih rešitev. Zadnjih 7 let je solastnik podjetja IN516HT in svetuje večjim klientom v regiji na področju podatkovnih skladišč, integracij podatkov, analitičnih ter planskih sistemov. Redno predava v tujini in vodi različna šolanja v EMEA regiji za podjetje IBM in Microsoft. Grega je tudi so-avtor uradne Microsoft knjige za implementacijo podatkovnih skladišč - Training Kit (Exam 70-463) Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 (MCSA).

 
Iztok Pustatičnik

Izvršni direktor Kontroling

Izvršni direktor za Kotroling v Skupini Gorenje

Iztok Pustatičnik je že pet let izvršni direktor za Kontroling v Skupini Gorenje. Pred tem je svoje izkušnje pridobival tudi kot izvršni direktor za Računovodstvo in kontroling ter kot direktor notranje revizije. V skupini Gorenje je zaposlen od leta 2004. Pred tem pa je svoje znanje in izkušnje pridobival v podjetju Era, kot direktor Kontrolinga in računovodstva.

Kotizacija in prijava

Zaradi zapolnjenih kapacitet na dogodku, prijave niso več mogoče. Lahko pa vas dodamo na čakalno listo in obvestimo v primeru, če kdo odpove udeležbo. V tem primeru nam pišite na mail: prijave@planetgv.si

Lokacija

Kristalna palača

Šmartinska 152

1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si

Skrajni rok za odjavo od foruma je 3 delovne dni pred dogodkom. Odjava mora biti pisna. Pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali administrativne stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja podjetja Planet GV.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana), sklic na št. 004150-matična št. plačnik