Priprava in izpolnitev pogodb v nabavi


10. november 2016

od 9. do 15.30 ure


Ljubljana, Slovenija

Agencija POTI, Stegne 7, Ljubljana

Najpogostejše pasti pri sklepanju pogodb

V nabavnem procesu vsakega podjetja oz. podjetnika se že v izhodišču takoj srečamo s pogodbenimi odnosi: kako se pogajati, kako skleniti pogodbo, kakšno skrbnost nameniti temu, čemu posvetiti več ali manj pozornosti, kako se izogniti kasnejšim težavam, kakšna jamstva zahtevati, kako urediti medsebojno odgovornost. Pogodbeni odnosi so predvidljivi in tudi ustrezno pravno urejeni. Vedno pogosteje pa se v praksi pojavljajo tudi splošni nabavni pogoji.

Prav nepravilni in včasih povsem rutinski pristopi že pri sklepanju pogodb in dogovorov pogosto kasneje pripeljejo do težav in sporov pri izvrševanju pogodb in se šele tedaj išče pomoč pravnikov. Seveda je pri sklepanju ter nato izvrševanju pogodb potrebno ravnati s potrebno skrbnostjo, da bi lahko ustrezno zavarovali svoje pogodbene pravice in obveznosti. Poznati je potrebno tudi načine za učinkovito uveljavljanje svojih pravic v primeru kršitev.

Na delavnici boste spoznali:

 • Osnovna izhodišča nabavnih procesov
 • Izhodišča za nabavo v okviru javnih naročil
 • Osnovna izhodišča pogodbenih odnosov
 • Priprava pogodb ter vrste pogodb
 • Splošni nabavni in drugi pogoji poslovanja
 • Pravni pomen in narava pogajanj
 • Načini sklepanja pogodb (ustno, pisno, telefon, e-mail, vzorčne in formularne pogodbe..)
 • Pooblastila za sklepanje pogodb in učinki pooblastil ter prekoračitev pooblastil
 • Kdaj pride do soglasja volj in sklenitve pogodbe (ponudba in nasprotna ponudba)
 • Razlaga pogodbenih določil in nesporazumi pri sklepanju pogodb
 • Bistvena pogodbena določila (na kaj je potrebno biti pozoren in kako jih oblikovati):
  – predmet pogodbe in specifikacija,
  – določitev cene oz njena določljivost, valutna klavzula, obresti ...
  – način izpolnitve – dobava, roki, kraj in čas, pomen prevoznih klavzul in prehoda nevarnosti, spremenjene okoliščine, sukcesivne dobave ….
 • Utrjevanje obveznosti (avans, odstopnina, skesnina, pridržna pravica, zastava ...) ter pogodbene garancije in jamstva
 • Pogodbena kazen (zakaj in kako)
 • Prenova pogodbe (novacija, aneksi, sprememba pogodbe in pogoji za veljavnost, učinki ...)
 • Možnosti prenosa pogodbenih obveznosti
 • Izpolnitev pogodbe ter na kaj je potrebno paziti že ob sklepanju in v času izvajanja
 • Register pogodb in pogodbeni skrbnik
 • Načini kršitve pogodbenih obveznosti (zamuda, nemožnost izpolnitve)
 • Stvarne in pravne napake pogodbe
 • Spremenjene okoliščine
 • Odgovornosti strank in kako ravnati v primeru kršitev
 • Reklamacije, način in roki ter kako se jih lotiti
 • Odpoved in razveza pogodbe ter posledice (načini prenehanja obveznosti)
 • Pogodbena odškodninska odgovornost ter pogodbena jamstva in garancije
 • Analiza konkretnih primerov in pogodbenih klavzul glede na konkretne interese, potrebe in naravo dela udeležencev.

Program

 • kateri so najpogostejši nesporazumi in pasti sklepanja pogodb,
 • na kaj je potrebno biti pozoren že v postopku sklepanja in kaj je pri tem pomembno,
 • kakšen je pomen posameznih pogodbenih klavzul ter,
 • kako ravnati, ko se soočite s problemi izpolnjevanja pogodbe.


 • Delavnica je naravnana tako, da boste udeleženci spoznali praktične primere iz poslovne prakse, interaktivno pa boste lahko analizirali tudi lastne težave in izkušnje, saj sta program in prezentacija orientirana na praktične izkušnje in potrebe udeležencev.

  Delavnica je naravnana tako, da boste udeleženci spoznali praktične primere iz poslovne prakse, interaktivno pa boste lahko analizirali tudi lastne težave in izkušnje, saj sta program in prezentacija orientirana na praktične izkušnje in potrebe udeležencev.

  Predavatelj

  Bojan Pečenko, univ. dipl. prav.,


  je odvetnik v Ljubljani z dolgoletnimi praktičnimi, strokovnimi in predavateljskimi izkušnjami. Kot ključni pravni strokovnjak je sodeloval tudi pri številnih zakonodajnih projektih, pri nekaterih odmevnih gospodarskih projektih. Sedaj deluje predvsem na področjih gospodarskega, korporacijskega in finančnega prava.

  Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti predavanj ter prikaza in reševanja praktičnih primerov je delavnica namenjena zaključenim skupinam do največ 15 udeležencev. Možen je tudi dogovor za izvedbo izobraževanja za zaključene skupine po meri posameznega podjetja ali organizacije.


  Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti predavanj ter prikaza in reševanja praktičnih primerov je delavnica namenjena zaključenim skupinam do največ 15 udeležencev. Možen je tudi dogovor za izvedbo izobraževanja za zaključene skupine po meri posameznega podjetja ali organizacije.


  Vabljeni

 • vsi, ki bi pri pripravi in izpolnitvi pogodb v nabavi radi ravnali premišljeno in s potrebno
 • skrbnostjo ter pri tem ustrezno zavarovali svoje pogodbene pravice in obveznosti,
 • nabavniki in komercialisti, ki se pri svojem delu srečujete s sklepanjem poslov
 • in izvrševanjem pogodb,
 • vsi, ki se v nabavnem (in prodajnem) sektorju dogovarjate za posamezne posle
 • ali skrbite za izpolnitev pogodb,
 • direktorji manjših podjetij,
 • samostojni podjetniki in
 • vsi, ki vas to področje zanima.
 • Kotizacija in prijava

  Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 004070-matična št. plačnika.

  Lokacija

  Dogodek bo potekal v izvedbi Agencije POTI.

  Agencija Poti

  Stegne 7
  1000 Ljubljana


  Informacije:

  T: 080 33 44
  E: izobrazevanje@planetgv.si